Tag Archives: video

For 30 år sidan?

I dag er det velkjend, det Vemund Hagen syner fram i denne filmen, som er ei hylling til landbruket i Nord-Fron. Men tenk om nokon hadde laga ein slik film for 30 år sidan? Hadde vore gildt å sjå i dag. Like gildt som det vil vere å sjå denne filmen om 30 år. Eller videoen under – handtrekking av plog på Frya.

Så – om historielaget ikkje innbyr til videotevling i år, vil ein likevel stimulere dei som har lyst, til å prøve seg ut i mediet. Mobiltelefonen er alt du treng.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Jordbruk

Nei, det vert ikkje noko i år

Det kjem ingen invitasjon til videokonkurranse med pengepremiar frå Fron historielag i år. I fjor var det ingen som hadde lyst eller høve eller interesse nok til å vere med, og det har styret tatt konsekvensane av. Så får ein berre håpe at frøningane etter kvart oppdagar kva for eit enkelt, billeg og framifrå medium video er til å fortelje lokalhistorie. Videoen over et eit døme på kor enkelt det kan gjerast, og kor mykje bilde og lyd fortel. Meir enn 500 har så langt sett han på youtube.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

NRK har gull i sine arkiv

Dølen tar opp ein interessant sak

skjermdump201

Bilde frå NRK sitt program «Nye skot på gamal rot». Foto: NRK

Dølen har fanga opp at historielaget legg ut gamle NRK-program på denne heimesida og lagar ein interessant sak. Distriktsjefen i NRK Hedmark og Oppland, Inger Johanne Solli, seier til avisa at NRK ønskjer å gjere mykje av arkivet sitt tilgjengeleg for publikum. -Og vi har ei avtale med opphavsrettsorganisasjonen NORWACO om at NRK kan legge alt arkivmateriale frå radio og TV frå før 1997 på nett, og bruke det verderlagsfritt om att i TV og radio. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Kommunikasjon, Musikk

Frå Tårud til Hardvollsmarka

Nye E6 som nå skjer seg gjennom bygdene, er truleg det største menneskeskapte inngrepet i bygdene våre nokon gong. Trass i to lange tunnelar og at planleggjarane er mykje flinkarere til å ta estetiske omsyn enn før, er dette eit inngrep som set eit varig skilje, kan du lese i Fronsbygdin 2015.  I sommar flaug Vemund Hagen drone over nye E6 frå Tårud til Hardvollsmarka. Slik såg nye E6 ut da i landskapet.

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Da Per Tofte møtte munken i Nidarosdomen

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kunst og handverk, Litteratur, Menn

Ingen videoar!

Da fristen gjekk ut 25. september hadde ingen sendt inn ein lokalhistorisk video til konkurransen i historielaget. I fjor kom det inn tre videoar. Vi må berre slå fast at 10 000 kr i premiar, profesjonell vurdering og publisering som når mange tusen, ikkje er nok til å få frøningane til å fortelje historier på det mediet som står sterkast i samtida og har mest gjennomslag. Historielaget vurderer nå kva vi skal gjere med denne konkurransen i framtida. Nokon som har forslag?

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Berre sju dagar att!

Denne sjekken kan bli din!

Nå startar innspurten i årets videokonkurranse. Neste fredag går fristen ut. Til å sende oss den lokalhistoriske videoen din. 10 000 kroner i premiar. Vilkåra finn du her.  Og  her er vinnarane i videokonkurransen 2014. Her finn du ôg det juryen hadde å seie om dei tre videoane. Du kan sjå kva juryen la vekt på.

Her er det berre å hive seg med!

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Kven trur du at du er?

j5-DCji3hsXCe9U01U1W9gcItLNbD0BxBns7nswm9ocw

Odd Nordstoga leita etter slekt og lagnadar på NRK. Du kan gjere det i Fron historielag. Foto: monster.no

Dei leita etter lagnadar og hendingar i slekta. Kva er det som er skjult? Ikkje fortalt? Kva er det spennande å hente fram? I programserien på NRK var kjentfolk i sving. Men vi har alle ei slekt der historie og levekår har forma og sett spor. Har du lyst til å gå på jakt og lage ditt eige Kven trur du at du er?  Bli med på videokonkurransen til historielaget. Førstepremien er kr 5000. Frist: Laurdag 26. september 2015.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Kunst og handverk

Forteljarglede i levande bilde

Fron er full av folk med livserfaring, kunnskap og glede over å fortelje. Det er berre å leike seg med bilde og lyd. Bruke videokameraet, eit levande ansikt, lyset, stemninga, det overraskande. Så redigere – sette saman film, bilde, nytt og gammalt, legge på lyd, musikk, tekst. Skape eit dokument for framtida. Du har laga ein lokalhistorisk video som kan gje deg 5000 kronar i premie. Eller 3000 kronar. Eller ein tredjepremie på 2000 kronar. Over ser du eit døme på korleis det kan gjerast: Arvid Møller fortel frå Skåbu.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Å selje vaskemaskiner i Heidal

Ein liten angstfordrivar, ei seng på stabburet, ei snuseske som vart med busserullen ned i vaskemaskina. Tor Sæthersmoen hadde mykje å fortelje på årsmøtet i historielaget tidlegare i år.

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Menn, Verksemder