Tag Archives: språk

Namn i Fron: Bergdal

Har ikkje noko med berg å gjere

Bergdal skule omkring 1955. Ikke berg, men kanskje bær?

BRIT NILSEN: Grenda Bergdal ligg lengst sør i Sør-Fron på austsida av Laugen. Den eldste skriftlege kjelda vi har for namnet, er frå 1520, da vart det skrive Berdall. I andre skriflege kjelder frå 1500- og 1600-talet finn vi ulike skrivemåtar utan g. Først i 1668 vart namnet Bergdall, og i 1723 Bergdal. Slik har altså ein «feil» skrivemåte festa seg, medan den lokale uttalen «beddal» fortel at namnet må ha eit anna opphav enn berg. Og den lokale uttalen av eit namn er ofte den sikraste kjelda vi har for å forklare kva eit namn betyr.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk

Ord for dagen

PAUL HENRIK HAGE (frå FB-sida til Fron mållag): Å lage = å prate (mest laust og utan innhald). Å lage ved nokon. Å lagest ved. – Ordet har truleg samanheng med det jyske lave = ymte, meine, tru. Å lage er brukt i Gudbrandsdalen, Folldalen og på Hedmarken.
Hemte bær – eigenleg heimta. Kan og brukast slik: å hemte seg inn att etter sjukdom.  Blå for = viss på (i negativ meining). De ska n vera blå for = Det får han ikkje. Blå = grådig, gjerug, sparsameleg, «passaug» Blå – forsterkande førestaving i ord som blånekke (-nekte), blåheille (-halde).
Blåtak = godt tak eller grep. Blåsur = halvsur (om mjølk). Helesna/elesna = elles. Du lyt tå n dram i kår fot, helesna kjem du te halte.

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Språk