Tag Archives: snekker

Basen etter Pål Kluften på motorsykkel

Pål Kluften med fele. Basen hans fekk seg ein tur.

HARALD RUDI: Den gamle kontrabasen etter Pål Kluften var i bruk i ulike samanhengar. Instrumentet er stort – det er vanskeleg å handtere under transport og med skiftande temperaturar. Ved eit tilfelle gjekk det ikkje betre enn at det synte seg sprekk i ein sarg. Instrumentet tok til å skurre på visse tonar, og vart heller ubrukeleg. I heimbygda fanst mange flinke benksnikkarar, men det var knapt nokon som hadde ein kontrabas i verkstaden sin. Men gjennom ymse kontaktar inna spelmannsmiljøet fekk eg nyss om ein felemakar i Ottadalen. Han hadde godt ord på seg, og det han visste om godt felemakeri kunne koma til nytte i ein såra kontrabas. Etter å ha fått kontakt, kunne eg førebu med på å reise til han på Lalm. Men det var langt mellom bilane på femtitalet. Transporten vart eit problem. Men etter ei tid vart det ei  løysing.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

Dei fem toftejentene fekk skåp

skapaBJARNE JETLUND: Det var nokså vanleg at jentene i familien fekk med seg skåp i heimefølge når dei flytta ut. Etter fem jenter på Tofte finst det fem stasskåp. Felles for alle skåpa er at dei har følgt storstovene der dei har vore, og dei er stelt pent med. Dei står der og vitnar om skapande hender og solid og varig handverk. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk

Nigard Tofte i Bærum

holme

Et hus fra Nigard Tofte er i dag privatbolig i Bærum for riksantikvaren. Foto: Jørn Holme

JØRN HOLME: 2011 ble et merkeår for vår familie. Vi flyttet fra leiligheten på Frogner i Oslo  til vårt nye drømmehus på Hosle i Bærum, hvor kjernen av huset kommer fra Nigard Tofte i Sør-Fron. Visstnok var det rådmannen i Bærum som kom over huset i Sør-Fron like etter krigen. Han fikk det flyttet og satt opp på Hosle i 1947. På en måte er det et aldri så lite skår i gleden. Tømmerhuset hører jo ikke hjemme i Bærum. Det burde nok stått på gården, der det opprinnelig hørte til.

Les meir

2 kommentarar

Filed under Jordbruk, Kunst og handverk

-Folk sa jeg var gal

Vi la ut tv-programmet om Ragnvald Krogenæs og møbelfabrikken i Skåbu her på sida 4. januar i ein nokså skrøpeleg versjon. Denne er betre. Musikk og bilde hakkar litt, og det er frå svart/kvitt-tida, men triveleg er det like fullt.

Éin kommentar

Filed under Biografiar, Verksemder

Hansen på Fefor – kva var det for ein kar?

hansen2

Gamle Hansen i 1953. Litt av ei historie og litt av eit liv.

HANS PETTER KLEIVEN:  Han åt både kråke og skjor, til og med hoggorm. Han fiska, jakta, fanga vilt og levde eit spartansk liv. Ein fenomenal person, godt likt av alle, gavmild, galant og glad i damer. Og så har han sett sjøormen i Feforvatnet! Vart det sagt om han. Dei fleste eldre frå Midtdalen kjenner til Hansen og har noko å fortelja om han, sjølv om nesten ingen veit kva fornamnet hans var, og få har vel nokon gong møtt han. Det er difor på høg tid at vi lyfter litt på det mystiske sløret som ligg over Hansen og livshistoria hans. Hans Severin Hansen, forfattaren Johan Bojer og multikunstnaren Pål Kluften hekk i mange år saman som erteris. Med jamne mellomrom tok dei inn på Fefor Høifjellshotel for ei veke om gongen og levde livet. Ingen av dei var spesielt interesserte i damer, og desse opphalda var datidas «gutta på tur». Pål Kluften var alltid innom anretningen og «spela for jentom», og karane dominerte miljøet på hotellet når dei budde der, seier dei som hugsar det. Les meir

5 kommentarar

Filed under Biografiar, Jakt og fiske, Menn, Verksemder

Per Skreddarstugun og fjoset på Hov

skbusegnperFJORDE KLASSE SKÅBU SKULE 193?: Det var ein gong ein som heitte Per Skreddarstugun. Han skulle ha opp eit fjos åt brukaren på Hov. Han skulle ha det i stand til dei reiste til setra om våren. Brukaren på Hov var grinut åt «om, fordi han ikkje tok til snøgt nok, men så sa Per: «Å, e ska nok få det i stand». Då det var att 14 dagar før dei skulle reise, tok Per til. Det skulle vera eit stort fjos, det skulle rome 20 kryter. Når det kom folk nedi lia nedanfrå, høyrde dei at det hogg mange, men når dei kom so langt at dei såg han Per, sat han og hogg åleine. Etter 14 dagar var fjoset fullt i stand.

2 kommentarar

Filed under Folketru

Industrieventyret i Lia

Heraansatte

Mange mista jobben da Hera gikk konkurs i 1976

(reblogga frå 22.8.2013) ASBJØRN RINGEN: Lia i Sør-Fron var lenge Gudbrandsdalens største industriområde. Bortimot 200 personer hadde sitt arbeid og utkomme der i glanstida. I dag er det bare et tjuetalls industriarbeidsplasser i Lia, selv om de gamle industribyggene er i bruk. Den eneste av de opprinnelige bedriftene som fortsatt eksisterer, er Lia Treindustri. Rogalendingen Odd Espeland flyttet til bygda i 1941. Han startet sitt liv i Lia med å leie det nedlagte ysteriet for å lage pultost av råstoff fra Vinstra ysteri. Ostestoffet fra mysostproduksjonen ble etter hvert kjørt til kaseinfabrikken på Tretten. Espeland var en sann gründer, og da det ble slutt på pultosten, leide han seg lokaler i Lidarende. Der startet han Lia  trebunnfabrikk og produserte treskobunner. Her gikk det for fullt under hele krigen, med åtte mann i arbeid, tidvis i to skift. Treskomarkedet tok slutt ved frigjøringen. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder