Tag Archives: namn

Meheinkjehågån og Smikop

Mange av dei i Meheinkjehågån

Mange av dei i Meheinkjehågån

PER ÅSMUNDSTAD: Namna Meheinkjehågån og Smikopp, ofte skrivi Smikop, finst truleg berre i Kvikne. Å smikke opp ei stugu skal vera opphavet til Smikop, og meheinkje er eit anna namn på mygg. Kva med den longe nedlagde plassen Bendas under Åsmundstad? Det blir sagt at det var ein norddøl som fekk rydda seg ein heim der. Det var mykje strev med steinbrot, så folk spurde norddølen korleis han kunne finne på å slå seg ned på eit såpass travaleg stelle. Det var da han svara: «Nogo må ein bendast med.» Uttrykket var såpass fremmendt at det feste seg som plassnamn.  (Henta frå Fronsbygdin 2004)

2 kommentarar

Filed under Kunst og handverk, Språk

Stadnamn frå Skoe i Sødorp

Untitled-1Ny artikkel for dei språkinteresserte: Ei særoppgåve i norsk, skriven av ein tredjeklassing ved Vinstra vidaregåande skule for nokre år sidan.

JØRN SKOE: Med denne oppgåva har eg som mål å samle flest mogleg stadnamn innanfor garden vår. Dette vil eg gjera ved å forhøyre meg med folk som har greie på namna og tydingane, og ved å slå opp i skriftlege kjelder. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Språk