Tag Archives: lokalhistorie

Kva skjedde da Frøningheimen brann?

frøningen brennCARL HENRIK GRØNDAHL: Her er eit godt døme på at aktivitet på sosiale medier, her Facebook, kan vere av stor verdi for innsamling av lokalhistorie og ei kjelde for framtidige historieskrivarar.  I 1943 brann ungdomshuset Frøningheimen ved Jensbakken. Ragnar Øvrelid skriv om brannen i Historia om Fron, bind 2:

Innbu og ein snekkarverkstad brann. I andre høgda var det også lagra 300 beslaglagde radioapparat frå Fron. Dei drog ut vindauga med brannhakar, og med hakane fekk dei også drege ein del av apparata ut, og ein del av dei uknuste vart unnalurte, enda det var streng vakt på staden. Men mesteparten av radioapparata brann.

Så la Øivind Bjørnsgård ut dette bildet frå brannen på ‎Du væt du e frå Sør-Fron når…  18. juni 2013. Da kom det mykje interessant informasjon: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Albert Wadahl tegner

t12TORBJØRN MATHISEN: Aldri før har det vært så stort sprang mellom generasjonene som i dag. Men heldigvis finnes det noen ganske få som føler seg forpliktet til å knytte bånd mellom generasjonene. Som vil bevare de gamle minnene og på den måten skaffe dagens travle mennesker rotfeste. En av disse er Albert Wadahl (1893-1985) på Harpefoss. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jordbruk, Kunst og handverk, Menn

Brenne eller bevare?

Ta vare på historia!

Ta vare på historia!

Når du ryddar i loft og kjeller – kva for papir skal du ta vare på for ettertida? I eit stort oppslag i Dølen seier arkivleiar Marit Hosar ved Opplandsarkivet at

sjølv om mykje kan virke privat, kan det også fortelje oss noko viktig om lokalhistoria, og den er det viktig å ta vare på. Anten det er dagbøker, brev, møteprotokollar eller hushaldningsrekneskap, slike ting kan seie oss noko om korleis livet var før, og det vil gje eit betre bilde av bygdehistoria.

Møt i Gammelbanken på Vinstra onsdag 29. oktober kl 1930. Der får du råd om kva du skal ta vare på. Fron kvinneforum arrangerer med lett servering og loddsal.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Berre ein månad att!

Fristen for å vera med på videokonkurransen til historielaget går ut 8. september. Du konkurrerer om 10 000 kr i preimiar. I Fron kan ein berre ause av tema for ein lokalhistorisk video. Mange gamle kjem aldri til å skrive ned minna dei har frå 30-talet, frå krigen, frå liv og arbeid i ei tid som hadde heilt andre verdiar og vilkår. Berre nokre steinar og stokkar står att av hus der dei levde og elska, song og sleit. Dei som nå er 80 år gamle, vart fødde i 1934 og var seks år gamle da krigen kom oppover dalen. Dei fekk ein barndom med rare klede og lite moro. Dei var 20 år gamle i 1954, da Elvis Presley slo igjennom saman med grammofonen. Dei var 30 år gamle da The Beatles hauka seg inn i hjarta. Dei har opplevd store klasseskilje i Fron, dei har kjørt i mange rare kjøretøy, dei lærte praktisk kunnskap som er i ferd med å bli borte. Korleis skal du oppbevare mat når du ikkje har frysar? Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Kunst og handverk

Hyttefolk – velkommen!

CARL HENRIK GRØNDAHL: Ville det ikke vært gildt å vite litt mer om historien her hvor du har hytte? Blir ikke hytta litt lunere og godstolen med utsikten enda mer etterlengtet når du har noen dråper lokalhistorie innabords? Vet du at huldra er sett like nedenfor? Vet du at en kar kjørte seg gjennom isen på vei inn til setra? Vet du hva som foregikk på mjølkerampa? Interessert i lokale matskikker? Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Arnfinn Engen er død

arnfinnengenRASMUS STAURI: Det kom svært uventa at Arnfinn Engen (1944-2014) brått gjekk ut av tida. Alle som er interessert i lokalhistorie og kulturhistoria i Gudbrandsdalsdalen, har vorte mykje fattigare. Han hadde også fleire viktige verv i organisasjonslivet, og var i det heile ein dugande mann på mange område. I ettertid er det kanskje den omfattande faglitterære forfattarskapen hans som blir ståande. I Fronsbygdin, årboka for Fron historielag, skreiv han fleire artiklar med stor verdi, og han var alltid positiv til å bidra med dei breie kunnskapane sine. Les meir

Éin kommentar

Filed under Biografiar, Kunst og handverk, Litteratur, Menn

Du kan gjere det betre

Skjermbildedigfor

denne videoen fortel Ingemund Midttveit om det som hende da heimbygda hans vart hardt råka av krigen i 1942. I Fron kan ein berre ause av tema for ein lokalhistorisk video. Og du kan vinne 5000 kr, blir du med på konkurransen til historielaget. Mange gamle kjem aldri til å skrive ned minna dei har frå 30-talet, frå krigen, frå liv og arbeid i ei tid som hadde heilt andre verdiar og vilkår. Berre nokre steinar og stokkar står att av hus der dei levde og elska, song og sleit. Dei som nå er 80 år gamle, vart fødde i 1934 og var seks år gamle da krigen kom oppover dalen. Dei fekk ein barndom med rare klede og lite moro. Dei var 20 år gamle i 1954, da Elvis Presley slo igjennom saman med grammofonen. Dei var 30 år gamle da The Beatles hauka seg inn i hjarta. Dei har opplevd store klasseskilje i Fron, dei har kjørt i mange rare kjøretøy, dei lærte praktisk kunnskap som er i ferd med å bli borte. På Digitalt fortalt finn du eksempel på slike videoar. Ingen tvil om at du kan gjere det betre! Meld frå at du blir med. Du kjem i godt selskap.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Nokon som tar utfordringa?

Fron historielag har invitert til konkurranse om den beste lokalhistoriske videoen frå Fron. Kr 10 000 i premiar. Frist: Måndag 8. september 2014.Vi hadde òg eit tilbod: «Historielaget vil innby til ein verkstad i mai, der dei som ønskjer det, kan få tilbakemelding på idear og framlegg.» Ingen har meldt seg, så vi veit ikkje. Er det nokon som tar den kreative utfordringa? Nokon som vil kose seg med å lage ein eller fleire lokalhistoriske videoar? Dokumentere det som lett blir borte når nye tider velter inn over dalen – og vere med i konkurransen om tre pengepremiar? Send oss ei lita melding, så juryen får oversyn over kva som kan vere i kjømda.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Kan du sele på ein hest?

hestesele

«De fleste som har sittet bak en hesterumpe kjenner den nordiske arbeidselen, bogtreselen. Dette er en sele som opprinnelig er utviklet for tunge lass i lavt tempo, gjerne med lave drag. Den nordiske bogtreselen har en stor fordel ved at bogtreet er justerbart. Dermed kan én sele tilpasses flere hester i noenlunde samme størrelse.» Frå Hesteforum Forums

Lyst til å lage ein video? Som fortel noko om Fron før i tida? Vera med på historielagets videokonkurranse? Med premiar på til saman 10 000 kr? Meld gjerne frå i kommentarfeltet her om du tenkjer på det, så veit vi litt meir og kan ha kontakt.  Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Uncategorized

Du har noko

fornsbygdinologo

Noko du har lyst til å sjå nærare på. Nokre folk du vil prate med for å få greie på korleis det var og kva som hende. Noko du vil leite etter og lese og sette saman til ei forteljing. Noko du har vore med på. Det ligg noko i eit skap eller ei skuff eller ei kiste på loftet. Det er noko du har interessert deg for og veit litt om. Du kunne tenkje deg å komme i godt lag med dei som skriv historia om Fron i årboka Fronsbygdin kvart år. Det er berre å ta ein telefon for å lufte ideane. Til redaktøren Rasmus Stauri, 976 13 272. Ein uforpliktande prat, der du kan få råd og godt med erfaring og kunnskap i ryggen. Du har bra med tid. Boka som kjem til hausten, Fronsbygdin 2014, er snart i produksjon. Det er Fronsbygdin 2015 som nå skal ta til å løfte på seg. Ja? Du har noko, ikkje sant? Frå 1800-talet? Gjerne det, men hugs at også 1990-talet nå er historie.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon