Tag Archives: Gudbrandsdalen

Meir enn stor verdi for framtida

årbokgudbrKIRSTI KREKLING: Med avbrot tre år under krigen har Dølaringen og Gudbrandsdal Historielag gjeve ut 81 årbøker.  Det er ei uvurderleg kunnskapsmengde dei frivillege forfattarane har delt med lesarane. Minnestoffet har meir enn stor verdi for framtida. Like over siste årsskiftet var det ikkje lenger muleg å driva det innhaldsrike  bokutsalet på Lillehammer. Det vart merkbar positiv utvikling då laget fekk eit direktesal og personleg kontakt med kundane. Grunnane var mange til at utsalet måtta stengja. Mellom anna den at det ikkje lenger er eit frivilleg distribusjonssystem. Dei trufaste i kvar bygd som kvart år gjekk dør til dør med Årbok for Gudbrandsdalen, fínnest  ikkje  lenger. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur