Tag Archives: Gud

Korleis dei underjordiske vart til

Dei hadde for mange ungar og skamma seg

Dei hadde for mange ungar og skamma seg

KAARE HAGEN: Nå skal dykk få høyre korleis eg har høyrt dei underjordiske vart til. Det var Adam og Eva som hadde så mange ungar. Dei fekk besøk av Vårherre ein gong, og dei syntest det var skam å ha så mykje ungar. Dermed gøymde dei nokon av dei nede i kjellaren. Da sa Vårherre: «Heretter skal dei som er nede i kjellaren, vera under jorda. Og dei skal vera stammen til dei underjordiske.» Dette har Hans Hågå fortalt meg frå Sødorp, og han trudde fullt og sikkert på underjordiske og hadde sett mykje. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Folketru

Fest for Kvikne-kyrkja

Kvikne kyrkje

Kvikne kyrkje er ei tømra krosskyrkje. Ho vart oppført i 1764 og har 175 sitjeplassar. Byggmeister ved oppføringa var Per Korpberget. Før Storofsen — den store flaumen i 1789 — stod kyrkja litt lengre ned, ved garden Sylte. Etter flaumen vart ho flytta til Tune, der ho framleis står.

Søndag 17. august er det jubileum i Kvikne. Kyrkja blir 250 år. Festgudsteneste med biskop Solveig Fiske og prost Paul Gunnar Skuland. Mange tidlegare prestar i Nord-Fron deltek. Frå kyrkja blir det så prosesjon med musikarar frå Mukampen spelemannslag til bygdahuset, der det blir festleg samvær med musikk og innslag frå 4H, fortel formann i soknerådet, Kristian Ekre. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Kunst og handverk

Bjerkebæk – heimen til Sigrid Undset frå Kvam og Sør-Fron

Sigrid Undset i «Dalsegstuen» på Bjerbæk

MARIT HOSAR OG KJELL MARIUS MATHISEN: I dag er heimen til Sigrid Undset gjort om til museum, og er ein stor attraksjon i distriktet. Korleis gjekk det til at diktarheimen Bjerkebæk fekk hus frå Fron? Denne artikkelen gir svara. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kunst og handverk, Kvinner, Litteratur

Husgåta i Fron

Låg det eit kloster her? Bilde: Anette Berve

IVAR KLEIVEN: Etter folkesagnet stod det to munkeklostre i Fron i medelalderen, det eine på Grytting og det andre på Rolstad. Om desse husa finst det ikkje noko i gamle fornbrev, men både Gerhard Schjøning og presten Hjorthøy fortel om dei, og den gamle bygninga på Grytting stod ennå i 1775, ettersom Schjøning skriv: Les meir

Éin kommentar

Filed under Folketru, Kommunikasjon

Guds stebarn i Fron

sorfron_prestegard

Det var her han budde, Søren Lemmich, men dette huset er bygd etter hans tid, for prestegarden brann over hovudet på han i 1806. I 1943 tok flammane også huset på dette bildet.  .

CARL HENRIK GRØNDAHL: Søren Lemmich heiter ein mann. Han var sokneprest i Fron i halvanna år for meir enn 200 år sidan. Berre eit namn i historia med nokre turre fakta. Men les vi bak dei sparsame, saklege opplysningane, finn vi det stoffet som romanar er laga av.  Søren Lemmich må ha vore eit Guds stebarn på jorda. Han «hadde en ublid skjebne og ble forfulgt av uhell. Tragisk var hans liv, og tragisk var hans død.» Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Menn

Heidningane i Skåbu

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

OLE CHR. RISDAL I samband med innføringa av konfirmasjonen i 1736, vart det sett fart i leseopplæringa og folkeopplysninga i Noreg. Men det skulle gå lang tid før ein fekk  omvendt alle heidningar. Det var som regel prestane som hadde denne utakksame oppgåva. Her i Fron fekk sokneprest David Schiøth erfare kor vanskeleg denne jobben kunne vere.  Her kan du høyre Torger T. Risdal fortelje om ein gong han skulle omvende nokre  skåbyggingar:

Meir å høyre her.

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Folketru, Menn

Pilegrimsherberge

Grytting

Bilde frå Stig Skurdal Grytting/Vegar Skar

Pilegrimsherberget på Sygard Grytting i Sør-Fron er den einaste profane bygninga frå katolsk tid, i bruk for vandrarar langs pilegrimsleia mellom Oslo og Nidaros. Eit 700 år gamalt verna kulturminne som tek imot vandrarar frå både inn- og utland. Kva er motiva for å vandre til slike herberge i dag? Se video.

Kommenter innlegget

Filed under Folketru, Kommunikasjon