Tag Archives: folkediktning

Eldre bygdefolk har fortellerevne!

Niendeklassinger samlet stoff med båndopptaker

huldra1

Her er elevene fra Sør-Fon ungdomsskole 1977 som har drevet skattejakt i bygda og trukket fram mye godt stoff som eldre sørfrøninger har hatt i minnet. I midten bakerst læreren Randi Randsborg. Foto: Tobben

GLT 12. MAI 1977: Niende klasse ved Sør-Fron ungdomsskole har siste året hatt folkeminne som valgfag. Det viste seg at det etter hvert ble et interessant emne, og elevene har gått inn for sine oppgaver med liv og lyst. Mest interessant selvfølgelig var det å dra på sḱattejakt blant eldre sambygdinger og høre hva de hadde i minnet fra tidligere tider. Mange av fortellingene ble tatt opp på lydbånd og dermed bevart for ettertiden. Les meir

2 kommentarar

Filed under Folketru

Og mannen skratta te kjeften sprakk

Ho vil drepa meg! Foto: Statsskog

Ein mann kjem ut for ei skræmande diger kråke. Han skyt kråka og nyttar skrotten til fulle. Kråkevisa, også kalla Mannen og kråka, Bonden og kråka eller Den store kråka er ei folkevise av typen medelalderballade. Visa er også kjend i Danmark, Sverige og på Færøyene. I Norge er ho ei av de mest utbreidde folkevisene. Norsk visearkiv har registrert nesten hundre tekstvariantar og over 75 melodiar. Landstad har trykt to ganske korte variantar i Norske Folkeviser frå 1853. Den eldste kjende varianten finst i eit dansk skillingstrykk frå 1600-tallet.  (frå Wikipedia)  Ivar Kleiven har skrive ned Kråkevisa slik ho er kjend frå Fron:

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur, Musikk