Tag Archives: bank

Singer sykurs

untitled

«Andragende av 16.3.1929 av Singer & co Symaskiner AS om lokale for avholdelse
av et kursus til gratis undervisning i bruk av symaskiner i tiden 5 – 14 juni d.å. – salen i 2. etg. Beslutning: Salen i 2. etg stilles til disposisjon i omsøkte øiemed 5-14 juni d.å. mot at ansøgeren betaler rengjøring m.v. saaledes at ingen omkostninger påføres banken.» (Forstanderskapet i Nord-Fron 1929).

Singer lærte dølajentene å sy, og banken stilte lokaler til rådighet. Dette bildet er fra Harpefoss. (Frå boka Bank i bygd og by)

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk

Kå ska’ oss leva tå da?

ASBJØRN RINGEN: Det verserer mange historier om sjekkbruk, spesielt fra den første tida. For kundene ble det en ny verden, som de fleste satte pris på. Å ha et sjekkhefte var sikrere enn å ha mye kontanter. Dessuten var det mer fleksibelt, du måtte ikke lenger passe på å ha kontanter til enhver tid. For noen få ble det i overkant fleksibelt. Det finnes eksempler på at påtale om overtrekk ble møtt med at «jeg har jo 15 sjekker igjen i heftet». Det hendte at en bankfunksjonær dro ut på bygda for å hente inn igjen et sjekkhefte fra en som ikke burde hatt det. En fortvilet kunde utbrøt da bankfunksjonæren ba om å få tilbake sjekkheftet: – Ta att sjekkhefte’? Men kå ska’ oss leva tå da? De fleste slike saker ble ordnet med smidighet fra bankens side. I styreprotokollene dukker det opp noen få eksempler på at sjekksvindel ble politianmeldt.De aller fleste sjekkbedragere var tilreisende eller gjennomreisende. Sjekkflommen levde i 20 års tid. Den begynte å dabbe av omkring 1990, da kortene overtok mer og mer.(Fra boka Bank i bygd og by)

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder

Humørspreder

untitled

Gunner Paulsrud

ASBJØRN RINGEN: Gunner Paulsrud var en institusjon i sparebanken og bygda. Han ble ansatt i Sør-Fron Sparebank i 1965 og var i banken til han døde noen få måneder før han skulle gå av med pensjon i 1990. Han var mer enn alminnelig innstilt på å yte service og hjelpe sine medmennesker. Dessuten var han en humørfylt kar. En typisk historie: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Menn, Verksemder