Gudbrandsdalens folkehøgskule

Gudbrandsdal folkehøgskule Hundorp

Gudbrandsdal folkehøgskule Hundorp

Gudbrandsdal folkehøgskule

Gudbrandsdal folkehøgskule

Del av museet på Gudbrandsdal folkehøgskule 2008-2010

Del av museet på Gudbrandsdal folkehøgskule 2008-2010

Rasmus Stauri (1867-1932)

Rasmus Stauri var skulemann og forfattar. 1902 grunnla og styrde han sin eigen skule, Gudbrandsdalens folkehøgskole på Vik i Kvam kommune i Gudbrandsdalen. Skulen utvikla ein nordisk profil ved at skulen frå 1908 mest kvar sommar skipa til lærarkurs med deltakarar frå dei nordiske landa, særleg frå Danmark og Sverige.I 1915 flytte han skulen til Hundorp i Sør-Fron. Skulen hadde til vanleg to klassar, den eine for vidarekomne, – ungdommar som alt hadde gått eitt år på folkehøgskule. Rasmus Stauri kjende godt til folkehøgskulemannen Christopher Bruun. Elles var Rasmus Stauri  ein skatta foredragshaldar og deltok aktivt i debatten rundt folkehøgskulen i alle år.

Lise Stauri (1882-1949)

Lise Karin Stauri (1882-1949, gift med Rasmus Stauri, var lærar ved Gudbrandsdalens folkehøgskole. Då Rasmus Stauri døydde i 1932, dreiv Lise Stauri skulen vidare til 1948. Ho var den første kvinnelege folkehøgskulestyraren i Norden. Einar Boyesen skriv mellom anna om Lise Stauri i Norsk Bigrafisk leksikon:

Det gikk ikke lang tid før hun hadde vunnet tillid og respekt langt ut over sin skoles enemerker. Den søktes ikke bare fra Gudbrandsdalen, men fra ulike landsdeler. Og den har vært noget mer enn en skole: den blev på mange måter et kulturcentrum for hele dalen. (..) Overhodet kunde neppe nogen annen som Norges første kvinnelige folkehøyskolestyrer fylle en slik stilings ansvar og krav på en så fullverdig måte.

Lise Stauri fekk Kongens fortenstmedalje i gull (1947) for skulepionergjerninga si.

Gruppebilde frå Gudbrandsdal folkehøgskule

Sjå Einbu-samlinga

Kong Haakon på Hundorp olsok 1921. (foto frå Per Ottesen)

Kong Haakon på Hundorp olsok 1921. (foto frå Per Ottesen)

Handarbeidsundervisning i 1955

Handarbeidsundervisning Gudbrandsdal folkehøgskule i 1955

 Gutane på snikkarlina


Gutane på snikkarlina

 Kampen om skulepokalen Gudbrandsdal folkehøgskule- på1950-talet


Kampen om skulepokalen Gudbrandsdal folkehøgskule- på 1950-talet

Handarbeid for jentene - foto frå 1960-t

Handarbeid for jentene på Gudbrandsdal folkehøgskule i 1960

Matematikkundervisning i Einbusalen

Matematikkundervisning i Einbusalen

Handarbeidsutstilling rundt 1920, Hundorp

Handarbeidsutstilling rundt 1920, Hundorp

Internatliv på Hundorp sk

Internatliv på Gudbrandsdal folkehøgskule i 1916

Internatliv i 1960-åra

Internatliv på Gudbrandsdal folkehøgskule i 1960-åra

avslutninsfest 15

Avslutningsfest 15. mai 1972

Koret Gudbrandsdal folkehøgskule på 1970-talet

Koret Gudbrandsdal folkehøgskule på 1970-talet

Elevhygge i Tingstugu

Elevhygge i Tingstugu

Bading rundt 1960

Bading rundt 1960

Hundorp med GKnudsen i 1960

Are Stauri med fiolinisten Gunnar Knudsen (t.v) og sønene Rasmus og Tormod 1960

Kjøkkenarbeid i 1953

Kjøkkenarbeid på Gudbrandsdal folkehøgskule i 1953

Norges husmorforbund 1929

Gudbrandsdal krets av Norges Husmorforbund vart stifta på Gudbrandsdal folkgehøgskule i 1929

Saman med Olav Dalgard, i 1963

Olav Dalgard og Are Stauri i 1963 på Gudbrandsdal folkehøgskule

Francis Bull og Are Stauri på Gudbrandsdal folkehøgskule i 1960

Francis Bull og Are Stauri på Gudbrandsdal folkehøgskule i 1960

Avslutningsfesten i 1971

Are Stauri på avslutningsfesten Gudbrandsdal folkehøgskule i 1971

Professor Fredrik Paasche på Gudbrandsdal folkehøgskule i 1935

Professor Fredrik Paasche på Gudbrandsdal folkehøgskule i 1935

Lører Peter Sveipe Gdal folkehskole

Lærar Peter Sveipe, Gudbrandsdal folkehøgskule

Folkehøgskulestyrar Are Stauri (1912-1972) til venstre fremst på tur med elevar vinteren 1953

Folkehøgskulestyrar Are Stauri (1912-1972) til venstre fremst på tur med elevar vinteren 1953

3 responses to “Gudbrandsdalens folkehøgskule

 1. Øystein Ustad

  Bilde nr. 10 «internatliv på Gudbrandsdal Folkehøgskole i 1960-åra» er tatt i 1977/78. Var elev der i 77/78 og kjenner igjen jentene på bildet.

  Likar

 2. Olav Midttun

  Kom nettopp over (igjen) en notis i Budstikka fra juli 2000, hvor de siterte en artikkel i samme avis fra 24. juli 1925: «DOCENT MIDTTUN FORSLAAT VED CYKKELUHELL. Docent Midttun var forleden utsat for et stygt cykkeluheld i Søndre Fron. Han hadde holdt foredrag ved «Gudbrandsdalens folkehøiskole.og hadde laant en gammel cykkel. I en bakke blev han kastet voldsomt av cykkelen. Efter at han hadde ligget bevidsløs i to timer kom der folk tilstede og han blev bragt til skolen og læge tilkaldt. Han er nu i bedring og vil neppe faa noget varig men efter uheldet.» – Som dere ser, var Budstikka ikke noen nynorskavis den gangen heller. Har dere i museumsdelen av høgskulen arkivalier som omtaler min bestefars besøk hos dere? For meg er artikkelen ekstra «artig», siden jeg er eldste mann som har fullført alle de 22+3 Birkebeinerrittene som har vært arrangert, og jeg er påmeldt igjen nå i neste måned. Jeg har også hatt noen stygge sykkeluhell, men aldri i Gudbrandsdalen, verken i forbindelse med Birken eller Styrkeprøven.

  VOLVO, ERGO SUM

  Likar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s