Bøker frå Fron historielag

En spent Fronsbygdin-redaksjon i minuttene før lanseringa 2011. F.v. redaksjonssekretær Gard Espeland og redaktørene Per Ottesen og Rasmus Stauri. (Foto: Dølen)

Lansering Fronsbygdin 2012 over og 2013 under.

 

2014: STÅR BAK BOKA: Redaksjonssekretær Gard Espeland og redaktørene Rasmus Stauri og Per Ottesen koser seg stort med å samle historie fra Fronsbygdene. Nå er de klar med ei ny bok. Foto: Kristin Veskje Foto: Kristin Veskje, GD

bokbord1

For kjøp: 

Nina Rudi

ninarudi@online.no

Dette er bøkene du kan få kjøpt:

Fronsbygdin 1930

av Ivar Kleiven     kr 200.-    Les om Ivar Kleiven her.    Utdrag fra boka på mer normalisert nynorsk her.

Fron-slekter

av E. og P. Sveipe og J. Haraldseid   kr 200.-

Gardarogslekter

Gardar og slekter i Fron bind 1 og 2

av Einar Hovdhaugen   kr 250.-  pr bind.  Les utdrag her.     NB: Bindet om Nord-Fron er utseld. Har du eksemplar du ikkje kjem til å lese meir, ta kontakt med Nina Rudi, så kjøper Fron historielag boka av deg, og så kan andre få glede av ho.

Historia om Fron bind 1 og 2

av Ragnar Øvrelid   bind 2    kr 200.-        NB: Bind 1, historia før 1940,  er utseld. Har du eksemplar du ikkje kjem til å lese meir, ta kontakt med Nina Rudi, så kjøper Fron historielag boka av deg, og så kan andre få glede av ho.

Fronsmålet

m/tillegg av Gunnar Jenshus        kr 200.- Les om Gunnar Jenshus her.

Tillegg til ordlista i Fronsmålet

kr. 50

Beskrivelse av matrikulerte eiendommer

kr. 100

Tingbok for Fron bind 1

kr.200

FB2003

Årboka Fronsbygdin

alle årgangar 2003-2011:  kr 180.-

red. I. Myrstad og R. Stauri:

Fronsbygdin jubileumsbok/årbok frå 2003 

Innhald:
Bygde – og grendenamn i Fron av Brit Nilsen 
Kongsvegen gjennom Sør-Fron av Hallstein Hage, Torbjørn Hagen og Geir Paulsrud Isveg over elva  av Oddmar Myrom  
Minnesmerke i Fron av Rasmus Stauri og Arvid Ødegaard 
Kvamshumoren av Håkon Sveen 
Frå det gamle seterlivet av Margit Lykkjom og Anton Løkken 
Åsavarpet av Velle Espeland  
Vintersetring i Gudbrandsdalen  av Velle Espeland 
Huldrehistorier frå Ruste  av Johs Lunde 
Redvald Sør-frøning   av Gard Espeland 
Spelemannen Redvald Fjellhammer  møter huldra  av Rasmus Stauri 
Ole Johannesen – askeladden frå Baukholsgrenda av Erling Skurdal og Hans Arne Westberg Gjersøe 
Mellomalderdiplom frå Fron  av Tormod Stauri 
Milsteinstugu- sveltihelbruket som vart bygdatun av Johannes Brandvol .
Eit historielag blir til   av Ola O. Røssum 

Fronsbygdin  2004

Innhald:
Frøningar på kvalfangst av Per Ottesen
Skodalsåa  av Guri Skurdal Tofte
Bureising i Skåbu   av Ole Christian Risdal
Mat på Fron av Tori Virik Nøvik
Tidlege prestar og kapellanar i Fron   av Anton Tagestad
Litt om bygginga av Sør-Fron kyrkja  av Anton Tagestad
Fondveggen på Sør-Fron kyrkje  av Knut Kvidaland
Restaureringsarbeid på Gudbrandsdalsdomen  av Bjarne Jetlund
Breivegen eksisplass 1705-1869   av Ragnar Øvrelid 
Kodenamn Achilles  av Per Åsmundstad 
Oldfunn på Sygaard Kjorstad  av Knut Stenrud Kjorstad 
Folkemusikkarkivet for Sør-Gudbrandsdalen av Rasmus Stauri 
Spelmannsminne  av Harald Rudi 
Da Leeds spelte på Dokkalykkja  av Tor Larsen 
Slektsgransking - eit emne utan ende   av Ragnhild Kjorstad 
“Froen er en ulykkelig Bygd med meget fordærvede Sæder”   av Eldrid Brandvol 
“Optegnelser til Fornøielser”   av Per Åsmundstad 
Hytta - eit lite bruk på Vestsida  av Odd Jan Skriubakken 
Kvamsjenta som vart skipperfrue  av Steinar Moen 
Skuleordninga av 1742 av Ivar Myrstad 
Ruste ungdomshus  av Oddmar Myrom 
Bedhuset Zora i Lia  av Gard Espeland 
Glimt frå Vulufjell- “Vuludal-Dronninga” sitt rike  av Johan Dalseg 
Fiskarvise av Roar Jørstad 
Baukholsstulen i norsk politikk  av Rune Gerhardsen 
Oversyn over kulturprisvinnarar i Sør-Fron (frå 1986) og Nord-Fron (frå 1987) fram til 2003.

Fronsbygdin  2005

Innhald:
Gudbrandsdølar på grensevakt av Vidar Skaare 
Minne om krig og fred Oddrun Rudland fortel til Ivar Myrstad 
Amundsen hotell 100 år av Hans Petter Kleiven 
Kongsgarden Steig  av Eivind Luthen 
Steig-drakta  av Else Steig Midtvold 
Folkeminne frå Fron  av Randi Rosenborg 
Å gå med klufta  av Eivind Holen 
Stadnamn frå Skoe i Sødorp  av Jørn Skoe
Iver Lo – ein framsynt stridsmann av Anne Mari Lo
Mjølkerampa av Frode Erstad
Da Prestgards-Raua lurte døden av Johan Dalseg
Mannen som var uråd å målbinde av Oddmar Myrom
Bjørnen på Jostugusalen av Gunnar Lien
Fisketradisjoner i Espedalen av Ola Eggen
Da kassa på nikkelverket vart stolen av Iver Forseth
Vegen til Vendalen 100 år av Velle Espeland
Butikkbussen Fjellpilten av Nils Christian Steig
Jenteidrett i Sør-Fron  av Tormod Tofte
Tormodsøndagen av Tor Larsen
Glytt i barndomsloggen frå Nedre Skar av Knut Stensrud Kjorstad
Storlykkja - ein buplass verd å minnast av Johan Dalsehg og Einar Rolvsbakken
En liden fattig dreng  av Anders Haugen
Husmannsguten frå Koloen som vart ordførar på prærien av Fredrik Moen
Kunstmålaren Christoffer Stixrud av Jon Steinhaugen
Politidetektiven frå Søre Li´n av Gard Espeland
Johan Sørensen og kongedømet hans av Carl Henrik Grøndahl
Årsmelding for Fron historielag 2004
Kulturprisar i  Sør-Fron og Nord-Fron 2004

Fronsbygdin   2006

Innhald:
Kongebesøk i Fron gjennom 1000 år av Kristian Hosar 
Sikkilsdalen  av Terje Lisødegård 
Kvardagen for ein dyrlege av Magnar Sletten
Per Mellesmo – stortingsmann 1954-1977 av Per Ottesen
Frå dagbøkene til Anton Granmorken av Nora Stormyrbakken
Even Knudsen Sulengshaugen av Jon Brænne
H. H. Lie av Hallvard Lie
Mellomalderbrev frå Kvikne og Kvam av Tormod Stauri
Kvikstad-bunaden av Aud Tvete Hvattum
Basen etter Pål Kluften av Harald Rudi
“Reivaronge” av Sigrid Bergseth og Tine E. Slang
Rock på døl av Trond Halle
Harpefoss bru gjennom hundreåra av Arve Skurdal
Amundsteinen av Arild Magne Larshaugen
Jernvinneanlegget på Borgen ved Gålåvatnet av Jan Henning Larsen
Vendalen av Bjarne Jetlund
Aat budeia av Ingv. Skillestad
Frå skulehistoria til Ruste krins av Anders Nustad
Frå Nord-Fron til Bottineau i USA. Nedskrivi av Judith Moen,. Omsett og redigert av Per Åsmundstad
Fridtjof Sørensen av Oddmar Myrom
Ordliste til Fronsbygdin (1930) (Ivar Kleiven) Av Andreas Bjørkum
 Årsmelding for Fron historielag 2005
 Kulturprisar 2005
 Minneord Arvid Ødegaard

Fronsbygdin 2007

Innhald: 
Per Gynt-segnene frå 1873 og 1877 
Tre huldresegner frå Sør-Fron av Velle Espeland
To segner frå Ruste, fortalt av Johannes Lunde
Brukskunstneren Bjarne Skurdal av Jan Skurdal 
Jødeaksjonen  i Fron av Tore Pryser 
Ungdomshuset Furulund på Sjoa av Fredrik Moen 
Spelemennene Jehans Knuta og Amund Grisibu av Rasmus Stauri 
Bunaden frå Stenberg av Kirsti Krekling 
Natur og levekår i Kvam i mine opppvekstår av Helge Stormorken 
Oppvekst på eit lite småbruk av Oskar Letrud 
Å selja ein gard av Ole Bjerke 
Da Viktor Rydberg gjekk gjennom Fron av Gard Espeland 
Familien Bojer på Sygard Kjorstad av Knut Kjorstad 
Vuludalen av Audun Dalsegg 
Lauving og mosetaking i Nord-Fron av Frode Erstad 
A/S Søtorp Brændtorvfabrik av Hans Petter Kleiven 
“Hestvandring” av Eivind Holen 
Karen Pedersen av Tea Myrstad 
Bygdeslaktar i over tretti år  av Oddmar Myrom 
Omgangsskulen i Skåbu og lærar Torger T. Risdal av Ole Christian Risdal 
Stortingsmann Ola O. Røssum av Asbjørn Ringen 
Å vekse opp på ein prestegard av Snøfrid Skaare 
Ei fjelldronning – historia om Annie Balchen av Carl Henrik Grøndahl 
Årsmelding for Fron historielag 2006
 Minneord Ola Rolstad
 Kulturprisar  2006

red.P. Ottesen og R. Stauri:

Fronsbygdin   2008

Innhald:

Pilegrimsvandrar i Fron av Tormod Berger 
Plukk frå det biologiske mangfaldet i Fron av Ola Holen 
Frå eit langt og engasjert skuleliv. Nils Os fortel til Ottar Hovde 
Museet på Ruste skule av Anders Nustad 
Frøningar i gulltransporten 1940 av Hans Petter Kleiven 
“Sponplåta” er 40 år av Per Ottesen 
Bjørnson-brev av Birgitte Bay 
Lars Prestmoen av Kåre Hosar 
Natur og levekår i Kvam i mine oppvekstkår av Helge Stormorken
Haugsetra på Kvamsfjellet av Fredrik Moen 
Spelemannen og småbrukaren Emil Fevolden av Ragnhild Ulberg 
“Iverstuguin” av Ole Chr. Risdal 
Sundinga ved Hundorp av Nils Chr. Steig 
Hundorp stasjon – vekst og fall av Gard Espeland 
Minne frå Sør-Fron pleiehjem av Eldrid Listad 
Da sør-frøningane ville velja seg prest sjølve, skrive av sorenskrivar Beer 11.4.1890 
Åtte potter rømme, fire merker smør av Velle Espeland 
Vatningsgrøfta som ikkje kom i bruk av Oskar Letrud 
Årsmelding for Fron historielag 2007
 Minneord Anton Tagestad 
 Kulturprisar 2007
 Medarbeidarar i Fronsbygdin 2007
 Rettingar frå Fronsbygdin 2006

Fronsbygdin 2009

Innhald:
Bjerkebæk - heimen til Sigrid Undset frå Kvam og Sør-Fron av Marit Hosar og Kjell Marius Mathisen Stasskåp frå Tofte i Sør-Fron av Bjarne Jetlund 
Vinstra bruk av Per Ottesen 
Om Hundorp hotell og Hundorp landhandleri av Nils Chr. Steig 
Litt frå reiselivet i Fron av Hans Petter Kleiven 
Kan du fronsdialekten? Av Odd Midtlien 
Ny minnestein over Bjarne Lien av Odd Midtlien 
Minne frå Tysklandsbrigaden av Arve Skurdal 
Bygde- og kunstsmeden Sigurd Kleppen av Morten Skurdal 
“Eften døden en sømmelig begravelse…” av Arild Teigen 
Svartbok og trollkatt i Fron av Velle Espeland 
Dokter Grønning – ei legende på Sør-Fron av Gunnar Lien 
Oppvekst på Sør-Fron prestegard av Øystein Hov 
Butikken på “Rishåmmara” av Fride Gunn Rudi 
Theodor Caspari – ein diktar i Fron av Rasmus Stauri 
Da det vart ein annan dans borti Lia av Tordis Irene Fosse 
På fiske i Alaska og litt til av Odd Kjorstad 
Flukta til en engelsk soldat våren 1940 av Eivind Holen 
Gulltransporten i 1940 – om to som var med av Hans Petter Kleiven 
Gåter og visestubber frå Kvikne av Per Åsmundstad 
Årsmelding for Fron historielag 2008
 Kulturprisar 2008
 Medarbeidarar i Fronsbygdin 2009

Fronsbygdin 2010/11

Innhald:
Byggeskikk i Fron  av Arnfinn Engen 
Men det var ikkje siste dans    av Per Ottesen 
Hans Joten – jernmann, rimsmed og samfunnsrefsar    av Gunnar Lien 
Frå Mælingen i Kvam til Minnesota   av Arild Teigen 
Skoekampsetra på Engeberget   av Oskar Letrud 
Da Frya hadde eget 17. mai-tog.   av Odd Ivar Storløkken 
Vals te tusen.  av Rasmus Stauri 
Da Nørdre Øverbygda fekk skule.  av Anton Bjerke
To døler på studenbenken. av Helge Stormorken og Hans Gotfred Sandbu
På jakt etter storelgen.  av Johan Dalseg 
Låven som vart pilegrimssenter   av Rasmus Stauri 
Den siste husmannsplassen. av Per Ottesen 
Smiu åt Pettersen-karom.   av Nora Stormyrbakken 
Ein tur Bortafor. av Gard Espeland 
Da sorenskrivaren ville ha seterveg  av Knut Fossehagen 
Oppvekst på Kvarvet.   av Trond Dalsegg 
Tårnbyggjaren som vart frøning.  av Hans Odenrud 
Havfrua i Furusjøen. av Velle Esepland 
Da «Sjennin» skulle over Augla.  av Fride Gunn Rudi
Spennande leik ved Fossåa.   av Tordis Irene Fosse 
Den gongen telefonen var manuellav Gard Espeland 
Oppvekst på kraftanlegg i Skåbu.  av Trond Bakkevig 
Jernalderfunn på Jetlund i Sør-Fron.  av Svein Jetlund 
Anonymt mellomalderhus i Sør-Fron.   av Gard Espeland 
Murar og tufter i Steindalen.  av Mildri Een Eide 
Det andre Hundorp.  av Gard Espeland 
Ny daterering av Fron-hus på Maihaugen.
 Kan du Fronsmålet?

Fronsbygdin  2012      kr 230

Innhald: 

Jordmor Mathea i Nord-Fron av Nora Stormyrbakken 
Redvald Knudtson – ein neste gløymd midtdøl av Geir Beitrusten 
Hernæsin  tok svingene av Steinar Larssen 
Grutvatn av Odd Midtlin 
Flom i Kvam gjennom tidene av Arild Teigen 
Lillehammertur frå Kvikne i 1849 av Per Åsmundstad d.d. 
Toramjølk av Odd Midlin 
Julestrid på Bjørkheim Landhandel av Lise Løkken og Velle Espeland 
Bulldosarmannen av Hans Odenrud 
Lappeleste varsla jula av Trond Myrstad 
Tre gonger gift og tre gonger enkje av Eivind Holen 
Gjætargut som seksåring av Jens Thulstrup 
Du e´hiven, du Glott av Gard Espeland 
Gamal steinrulle på Jetlund av Bjarne Jetlund
Historia om Peer Gynt-vegen av Carl Henrik Grøndahl 
Den siste vintersetringa av Fride Gunn Rudi 
Medalskarane på Frya av Gunnar Lien 
Spåregler av Gard Espeland 
Et klenodium fra 1917 av Jon Steinhaugen
Ei lang seterreise av Hans Odenrud 
Ein budnad frå Ulberg av Kirsti Krekling 
Rærin og slekta hans av Ole Christian Risdal 
Med båt og ferje over Laugen av Oskar Letrud 
Kristensertra – på grensa mot Gausdal av Knut Fossehagen 
Var han inspirert av Fronskyrkja? Av Jon Ødegård 
Tidleg vatning i Sødorp av Johannes Brandvol 
Fersk frøning i Bærum av Jørn Holme 
Minneord over Ivar Myrstad og Ola O. Røssum
 Årsmelding Fron historielag 2011
 Årsmelding for Fron bygdatun 2011
 Kulturprisar
 Medarbeidarar Fronsbygdin 2012

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s