Daily Archives: 24. mai 2023

Ring pinsa inn med matklokkene!

Ein god, gammal tradisjon som bør få nytt liv

Matklokka på Veikle kjem til å ringe pinseaftan kl 17. Foto: Marit Håkenstad

Ein gong var det tradisjon å ringe inn pinsa med matklokkene. Det song i bygda i vårkvelden. Ein god tradisjon som vart borte. Historielaget vil bidra til å få liv i han att. Bli med, alle i Fron som framleis har matklokker. Ring pinsa inn pinseaftan kl 17. Prestekontoret støttar opp om ordninga. På mange gardar heng matklokka der framleis. Fron historielag har tatt på seg å lage oversyn over alle dei. Kva for gardar ringde folket heim? Kvar er desse klokkene nå? Når vart det støypte? Og kvar? Historielaget treng deg og det du veit. Det er Marit Håkenstad som samlar informasjonen. Ta kontakt med ho: sms på tlf 911 23 056. Men nå altså: La matklokkene kime pinseaftan kl 17.

Kommenter innlegget

Filed under Folketru, Kunst og handverk