Daily Archives: 15. mars 2023

Så blodet rann og hårtoppan fauk

Ivar Kleiven fortel om omgangslivet før i tida

«Slagsmaal i et Bondebryllup», Adolph Tidemand, 1858.

IVAR KLEIVEN: Det er lite og tunt det som let seg sanke om omgangslivet i bygdene frå gamal tid, men det var rusdrikken som både i 16- og 1700-talet var grunnlaget for all moro i omgangslivet, i lag og samkome. Livet gjennom denne lange tidsbolken var hardt og vilt, og den onde makta til rusdrikken kunne bli rå og ustyrleg. Både i likferd, bryllup og andre samkome hendte det tidt og jamnt at det braut laus med stygge hardkulo, usemje og slåsting så blodet rann og hårtoppan fauk, ofte tok folk skade på kropp og klede.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Folketru