Den elskede landsmoder i Fron

Dronning Sophie på Hundorp, Listad og Heggerud

golaa

Bilde av æresportene i Fron for dronning Sophie i 1883 finnes ikke, men her vi kan få et inntrykk av hva frøningene gjorde: Portal for hennes husbond, kong Oscar 2, på Gålå 16 år senere. Mange ville ha hennes sønn, Gålå-vennen prins Carl som norsk konge i 1905, men Oscar 2 gikk imot. Dronning Sophie ville gjerne se sin sønn på den norske tronen, men etterhvert sa hun seg enig med sin husbond. Den danske prins Carl fikk tronen i stedet
.

MORGENBLADET 16. juni 1883: Ved reisen gjennem søndre Fron stanset Hennes Majestet i nærheten av enkefru Randklevs smukke og historisk bekjente eiendom Hunthorp, hvor en tallrik skare av enhver stand og alder fremmøtte; såvel Hennes Majestet og prinsene talte med flere av de tilstedeværende, mottagende blomster og jublende velkomsthilsner, likesom Hennes Majestet utdelte gaver til de fattige.

anders_zorn_-_drottning_sophia_1909

Dronning Sophie av Sverige-Norge. Maleri av Anders Zorn 1909

Dette er Morgenbladets skildring  av Sophie Wilhelmine Mariane Henriette. Hun var prinsesse av Nassau før hun ble dronning i Norge, da hennes mann, Oscar 2 ble kronet i Stockholm og Trondheim i 1883. Hennes norske kroningsferd gikk fra Christiania gjennom Gudbrandsdalen og Romsdalen til Trondheim.

Morgenbladet forteller:

Ved Hennes Majestet Dronningens og de kongelige prinsers reise gjennem Gudbrandsdalen strømmet overalt befolkningen til for å se og muligens få tale med den elskede landsmoder og de kongelige prinser, og stor var jubelen og gleden på de forskjellige stasjoner, hvor hennes majestet stanset, mens hestene ble omskiftet; Hennes Majestet stanset også  på flere andre steder, hvor der efter landlig leilighet var tilstelt æresporter, visstnok i all tarvelighet, men som dog ved det friske, grønne birkeløv og blomster tok seg rett vakkert ut.

Omtrent 1/4 mil fra Hunthorp lot Hennes Majestet atter holde ved proprietær Peter Jarmanns særdeles vakre gård Listad, hvor der tillike er en utmerket god stasjon, og hvor hr. Jarmann hadde oppreist en vakker blomsterbestykket æresport, dekorert med flagg og dronningens navneskilter; her fremtrådte almueskolelærer Andersen og fremsa et smukt dikt av pastor Søholt, hvorfor dronningen takket; nu ble et «Lenge leve» utbrakt med hurrarop og blomsterkast av festligsmykkede damer, hvorfor Hennes Majestet synlig beveget og på det vennligste takket, idet såvel dronningen som også prinsene talte med flere av forsamlingen.

Knapt 1/2 mil fra stasjonen Listad ble Hennes Majestet mottatt med festlig tilstelning ved hr sorenskriver Kaltenborns vakre embedsgård Heggerud, hvor likeledes presentasjon foregikk og blomster ble overrakt.

oscarogsophie-600

Dronning Sophie og kong Oscar ca 1860

Hennes Majestets blide og vennlige vesen, forenet med en sann kongelig verdighet, fremkalte overalt stor jubel og glede, som i lige måte angikk de kongelige barn, som det var en stor glede for folket å se, idet de med megen vennlighet gikk om blandt mengden og talte med flere, og visselig vil det i lange tider av rike og fattige, for hvilke det ved Hennes Majestets gaver var en særdeles gledes- og merkedag, i lange tider bli erindret og talt om de folkekjære kongeliges reise gjennem Gudbrandsdalen.

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kommunikasjon

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s