En Mand, som gjorde sin Stand Ære

Minneord over husmann Simen Tungen (1821-1912)

UKJENT AVIS 1912: Husmand Simen Tungen døde 27. Mars i en Alder av 93 Aar. Hans hustru Marie Amundsdatter overlever sin Mand. Hun er 2 Aar ældre og født 1819. De havt 9 Barn, 49 Barnebarn og 64 Barnebarnsbarn, ialt 122 Efterkommere. Av disse ere 16 døde. Simen og Marie blev gifte i 1844 og har altsaa levet sammen i 70 Aar. Avdøde og hans Hustru har været usedvanlig flinke og bra Mennesker og i smaa Kaar arbeidet sig op til Velstand. Simen Tungen har fra sin Ungdom av været Husmand under Harildstad. Han begynte hos gamle Jon Harildstad og fortsatte i hele Tjøstels Tid og nu sidst hos nuværende Jon Harildstad. «De har været lækre Folk alle tre, og jeg har aldrig hat nogen ubyt med nogen av dem» sa Simen, sidst vi talte med ham. Under en Samtale vi hadde med Simen Tungen for flere Aar siden fik vi ham til at fortælle litt om sig selv.

-Det saa ikke saa rart ut på Tungen, da jeg begyndte, bemerket han. -Det var en Fem utenfor Huset, som jeg avlet i Faaer paa, men nu føder vi 6 Kjør og Kalv, 1 Hest og Gjeter og Sauer. Første Vaaren og Sommeren bodde jeg og Mari i en Mosestue inde på Flaten, mens vi fik en Stue opsat på Tungen. Det var ikke rart Huset at bo i.

-Første Aaret jeg tjente, hadde jeg 1 Daler i Løn og andre Aaret 1 1/2 Daler. Da det andre Aaret var omme kjøpte jeg en Gjet for 1 1/2 Daler, og siden har jeg ikke vært gjetlaus. Men jeg var Tjenestegut skrapet jeg desuten litt Penger sammen i Skurønnen. Hvad jeg skar over 3 Maal i uken fik jeg Betaling for, og da jeg i almindelighet skar 6 Maal, fik jeg Betaling for 3.

En Vaar skaffet jeg mig et par Skjæpper Poteter ved at grave efter i Potetakeren. De Poteter som laa igjen, var svært søte og neppe spiselige, men til Sættepoteter gjorde de Tjeneste.

Under denne Samtale bemerket Per Aasmundstad, som var tilstede: – Du hadde ikke saa meget til at begynde med, da du giftet dig; du har fortalt, at du hadde bra Klær, men ikke mer av Husgeraad end en Krak.

-Aa, det var ikke rart bevendt med Klærne heller. Mari, Konen skulle bli, spandt og vov Tøiet til Brudgomsklærne mine. Hun har ikke ligget på Latsiden, Mari. Av Gjeter og Kreaturer har vi hat god nytte, og Mari har spundet og vævet og deltat i Tungarbeide ute. Tidlig en Morgen kom Gammel-Biskaden(?) forbi fra en Fuglelek og fik se, at Mari stod og handsama en stor Sten, som skulde hun været en Kar. Jentene vore har ogsaa maattet delta i Jordarbeide, og de har ikke hat ond av det. De er kommet godt til, allesammen.

Per Aasmundstad hadde betrodd mig, at Simen Tungen nu var en Velstandmand. Hver af døtrene hadde, da de giftet sig, faat 10 Daler, og hvert Barnebarn, som blev født, 1 Daler, og der hadde gaat mange Penge ut paa den Maate.

-Hvad vil De svare, naar jeg spør Dem, hvorledes det er gaat til, at De er blit en Velstandsmand?

-Aa, det er med Arbeide det og Guds velsignelse. Begge Dele maa til. Det er ved Arbeide paa Jorden , vi er kommet frem. Og saa har vi sparet. Vi kjøpte svært lite. Alle vore Klær gjorde Mari. Hun spandt og vov og sydde, og Skorne gjorde jeg. Kaffe og Tobak brukte vi ikke. Alle Nauthaar og Filler tok vi vare paa, og Mari har virket vakre Aaklær af de Ting. Da Mari var 12 Aar gammel vov hun Kjoletøi til sig.

Simen Tungen var en flot Mand og forsigtig i sin Tale. Som Eksempel paa hans Forsiktighet og Besindighet kan vi anføre: Paa Spørsmaal om, hvad Mening han hadde om vor Tids Arbeidsungdom svarte han: -Om den Ting vil jeg ingen bestemt Mening uttale. Jeg tror ikke, det er saa mange, som lægger sig noget op; men de kan jeg jo ikke saa sikkert vite. Jeg vil heller ikke dømme nogen. Menneskene er saa forskjellige. Det som falder let for den ene kan være over måte svært for en anden. Forholdene er ogsaa nu helt forskjellige fra dem, hvorunder jeg vokste op.

En Hædersmand er gaat bort med Simen Tungen og en mand med et langt og tungt Dagsverk. Han var en Mand, som gjorde sin Stand Ære, og han kan tjene som Eksempel for alle i Arbeidsomhet og Nøisomhet. Han skapte sig et godt hjem og var en trofast Forsøger overfor alle sine.

Lagt ut på FB-sida «Du væt du e frå Vinstra når..» av Tor Megrund og Aud Lisbeth Engum

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jordbruk, Menn

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s