Få garder i Norge har en så rik historie

Steig gjennom 1000 år – unik gardshistorie fra Fron

I boka «Steig gjennom 1000 år» gir forfatteren Nils Chr. Steig for første gang en samlet framstilling av historien på Steig. Garden er nevnt i historiske kilder gjennom hver eneste århundre siden 1000-tallet og representerer en unik gardshistorie.

Steig på begynnelsen av 1900-tallet

Norrøn tid

Den kjente historien på Steig begynner med Tord Guttormsen Istermage. Etter kristningen på Hundorp gifter han seg med Olav den Helliges tante. Hans sønn «Steigar-Tore» gir kongsnavn til sitt søskenbarn Harald Hardråde og fostrer opp en konge, Håkon Magnusson Toresfostre. Hans barnebarn Ingebjørg blir landets dronning, gift med kong Øystein Magnusson. Siden hører vi om at Kong Sverre og birkebeinerne bodde på Steig et par ukers tid. Det fortelles om at Håkon IV Håkonson som reiste en festsal på garden og om at han restaurerte kapellet der i årene rundt 1250. Steig var siden kongsgard opp gjennom mange hundre år. Få garder i Norge har en så rik historie fra norrøn tid som Steig.

Les meir: På Steig voks det opp sterke folk

Riddertida

Ragnvald Nilsson var riksråd, lagmann og ridder på Steig på 1400 tallet. Han tilhørte landets absolutte elite, riksrådsadelen. Han ble slått til ridder i 1449 av kong Karl Knutsson og hans sønn ble en av de mest innbitt motstanderne av danskeveldet.

Steiga-Tore og Håkon Torefostre rir over Dovre. Måleri i Einbu-salen på Dale-Gudbrands gard.

Fogdetida

Fra 1500 tallet og framover var Steig sete for en rekke av Kongens fogder. Dette var menn som satte sterkt preg på dalen og menneskene rundt seg. En av de kjente fogdene er Lars Gram, en av anførerne i kampen mot skottene i 1612, men fogdetida på Steig gir rom for møte med mange spennende folk og skjebner.

Les meir:  I 1774 døde Anne Iversdatter Steig, og hun testamenterte 49 riksdaler til de fattige. Slik ble Sparebank1 startet.

Les meir: Steig har kanskje den største tømmerbygningen i Norge

Bondeeid mønsterbruk

Fra 1744 har  Steig vært eid av den nåværende slekta på garden. Her ble grunnlaget for  Sparebank1 Gudbrandsdal lagt, her ble et av de første moderne fjøsene bygd, det første treskeverket i bygda kom hit, den første traktoren, melkemaskinen osv.  Brukerne på Steig lå i front av den enorme utviklingen som landbruket har gjennomgått de siste 200 årene og det er spennende historier knyttet til hver enkelt av dem. Steig har gjennom alle tider vært en storgard. De 12 husmannsbrukene har også sin historie. Det samme har de ulike bygningene. Fra den 90 meter lange låven, til kårbygningen med takmalerier av Even Sulengshaugen.

Boka lanseres den 19 juni, i forbindelse med at det arrangeres åpen dag på Steig. Den er dessverre fulltegnet.

Fra FB-sida til Steig:

Denne feiringen skal bli starten på en ny epoke innen bygningsvern , og vi ønsker med det å kunne formidle historien og kulturverdiene bygningene og plassen har, ikke bare i Gudbrandsdalen, men også Norges historie.
Arrangementet sikter høyt, og det kommer fagfolk fra øverste hylle både av akademikere og praktiserende innen fagområdene denne dagen.
I tunet blir det rigga for historiske foredrag gjennom hele dagen. Foredraga starter hver hele klokketime, og varer en halvtime. Da blir det en halvtime pause imellom slik at publikum kan prate, fordøye informasjon og sirkulere i tunet.

Følgende blir foredrag der ordet står i sentrum, utan skjerm og prosjektor:

Program (merk: endelig program er ikke spikret)

Kl 14.00 Historikar Geir Paulsrud – Kongevegen og Tjodvegen, 1000 år i midt-dalen
Kl 15.00 Fron Historielag – Maktsentrum i Sør-Fron i eldre tid – Ryssland-Hundorp- Steig
Kl 16.00 Det Kongelige selskap for Norges vel – modernisering av landbruket frå atten- hundretalet
KL 20.00 – Mulighet for kjøp av grillmat, sosialt samvær og feiring på gården utover de sene nattetimer

Inntunet danner et naturlig amfi der plassering av talerstolen vil være.
Et eller flere av foredraga kan komme til å være på bakken utenfor tømmerlåven, med storslått utsikt over dalen. Dette er avhengig av vær og vind.

Bygningen sør i tunet (føderådsbygningen) frå 1840 har flott dekormaling av Even Sulengs-haugen, og ei spenande bygningshistorie.
Malerikonservator Jon Brenne vil bli invitert til å være på stedet og kan kanskje stå for omsyning i inne kvar halve time mellom kl 11.30 og 14.30.
Tømmerlåven vil være ferdig restaurert med nye botnstokkar og nytt tak mot tunet i juni 2021.
Vi håper Kulturarveininga i fylkeskommunen og Gudbrandsdalsmusea ved bygningsrådgjevar er tilstades ved låven og orienterer om arbeidet, eller halde foredrag ved faste klokkeslett.

Vi jobber med et eget program/sti/rundtur for barn

Servering, med mulighet for kjøp av mat og drikke fra lokalt cateringselskap.

Program for dagen oppdateres etterhvert.
Føringer for arrangementet blir lagt etter nasjonale retningslinjer for covid19.


Les gjerne om deler av historien til gården her:
www.steig-gard.com
Sett av datoen og vel møtt
Hilsen Karen Elise Steig og August Johan Evensen

GD har stor reportasje om Steig: (for abonnenter)

– Vi er spente på hva folk synes, sier Karen Elise Steig og August Johan Evensen når de nå inviterer folk til gards. Foto: Kristin Veskje, GD

Karen Elise Steig og August Johan Evensen overtok den gamle kongsgarden, Steig gård, i Sør-Fron i fjor høst. De vet de har påtatt seg en livslang oppgave. Nå er de godt i gang med restaureringen, som de anslår vil koste nærmere 20 millioner kroner.
– Dette er en upolert perle. Det hadde vært artig om alt hadde vært i orden, men nå begynner vi. Det tar for lang tid hvis alt skulle vært ferdig.
19. juni invitere de folk hjem til seg på tusenårsjubileum. De vil feire historien. Men det blir også for å markere en ny start. Planen er at folk skal få ta del i fortsettelsen
– Nå vil vi vise fram garden, fortelle historien og hva som skal skje videre her. Vi drømmer om å ha arrangementer og åpent hus framover. Mulighetene er mange.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s