– Det var om å gjøre å krafse til seg alt!

Pål Kluften forteller om hvordan Kvarvet oppsto

kvarvetPÅL KLUFTEN: På solsida, rett opp for Sør-Fron stasjon ligger nordgard Dalsegg som avslutning på en lang rekke vakre gårder i Øvrebygden. Gården ligger høgt og fritt like ut mot Auggeldalen, og den er kjent bl.a. fordi det er herfra Sigrid Undset har en av de gamle bygningene sine på Bjerkebekk ute ved Lillehammer. Dalsegg som andre gårder har veldige arealer utmark, for da herlighetene var skiftet mellom storbøndene, var det ikke om å gjøre å få tak i det hver kunne ha bruk for, – nei det var om å gjøre å krafse til seg alt! Fordi det var nå en soleklar sak at skaperen bare hadde tenkt på storbøndene med herligheten, ma. Noe så formastelig som at han skulle ha ment at viddene også kunne gi levevilkår for småfolket og disponeres av dem, var det nå ingen som tenkte, og huset noen sånne tanker, så fikk de pent tenke om igjen.

Imidlertid er det som kjent blitt arbeiderstyre i Sør-Fron, og ordfører Egil Hernæs har i flere måter ikke vært redd for å bryte med det gamle tilvante. For omkring et år siden kjøpte Sør-Fron nordre Dalsegg med avling, redskap osv for 49 500 kroner. Selve hovedbruket ble solgt tilbake til sønnen på gården for omkring 31 500 kroner, men istedenfor at man før hadde en gård med store, ubrukte arealer, skal man nu få 8 nye gårder, altså i alt 9 gårder der det før var én. Og det er ikke små lapper, hver gård blir nemlig på omkring 100 mål innmart og 110 mål skog. Jord og skog på hver av de nye gårder kommer på 1980 kroner, unntatt et av brukene, som ligger lenger nede. Det har 60 mål jord (hvorav 15 mål dyrket) og 60 mål seter – og kom på 3000 kroner.

Bureisingen i Sør-Fron har vakt interesse over hele Gudbrandsdalen, og en søndag i høst tok jeg en tur dit opp. Været var tindrende klart, og bjørk og asp sto i farger som gull og blod i septembersolen. Utsynet fra Auggelkvarv er imponerende. Gudbrandsdalsfjellene reiser seg det ene over det annet, mens Jotunheimen skinner i blått og kvitt der vest, og Rondane kneiser i all sin majestet i nord.

Her fortel Ragnar Øvrelid historia om Kvarvet

Staten har ydet 6000 kroner til veianlegg og til grøfting på bureisningsfeltet, og nå tøffer bilen avsted oppover de lange bakkene til feltet, som ligger 850 meter over havet, i fin sydhelling. Her treffer vi den første bureisingsmannen i Sør-Fron, Roar Dalsegg, som overvintret der oppe i fjor. – Det var ikke verre her oppe enn nede i bygden, sier han.

Han har brutt opp 25 mål jord på Auggelkvarv, og husene er i stand. Vi synes de er store, men de kal være stor nok når hele bruket er oppdyrket, sier han.

48388770_2162568853766643_1143947767442309120_o

Geir Haverstad: År 1933 den 29 januar var jordstyret samlet til møte på Nordre Dalsegg for å komme med forslag til oppdeling og salgspriser, kostnader til kanaler og vei.

Grøftingen er i stand inne på feltet, hvor de fem andre nye gårdene skal ligge, forteller han videre. Noen har revet opp skogen med rot, andre har pløyet litt også. God jord er det over alt. Viddene har bare ventet på brukerne. Nå arbeides det med iver og energi, og snart blomstrer en ny, fager bygd fram. Sør-Fron er blitt større og rikere, og livsvilkår er skapt for mange mennesker.

 

kvarvetDet var bare en i én Bondepartet som stemte med oss i herredsstyret, forteller ordfører Hernæs, som nå er blant Arbeiderpartiets stortingsvaramenn i Oppland. – Men oppfatningen snur etter hvert. Alle skjønner at her er veldige muligheter. Nedenfor Auggelkvarv ligger flere tusen mål fin dyrkingsjord. Men også på Auggelkvarv blir potetene modne, sier forsøksleder Foss. Bygg også, enkelte år. Det blir som i Skåbu. Og bureisningsarbeidet har satt nytt mot i mange, som før bare hadde motløsheten. Spørsmålet er i det hele ett av de de største som er oppe i tiden, slutter den energiske ordfører i Sør-Fron.

Vi ønsker lykke til  og gleder oss til å hesøke den nye Auggelkvarvbygda når alle er ferdig der oppe.

Kvarvet til venstre. Bildet tatt frå hangglider. Foto: XC Paragliding

Arbeiderbladets lørdagsbilag 9. februar 1934.
Lagt ut på FB-sida Du væt du e frå Sør-Fron når... av Egil Stakston
Publisert her første gong 18.12.2018

 

 

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s