Kostbar sex

Bot eller gapestokk for kjønnsdrift på avvegar

the_rise_of_sexual_freedom_detail_from_the_bed_etching_engraving_and_drypoint_by_rembrandt_1646_-_at_the_british_museum

Straffen er streng! Rembrandt 1646

TORE FEVOLDEN: I 1694 vart Knud Hansen Fævold dømt til å betale tolv riksdaler, omlag ti årsløner, for å ha besovet Gunhild Engebretsdatter Lene. Fordi han ikkje greidde å betale, måtte han stå i gapestokken, truleg ikkje så langt frå hovudinngangen til kyrkja eit par søndagar etter kvarandre.

 

Fader Engebret betalte bota til Gunnhild, seks riksdalar. Både Knud og Gunhild var ugifte, men det hjelpte ikkje. Dei måtte straffast, og det hardt. Dersom gifte folk dreiv med slikt og vart bøtelagte for leiermål, vart det ei mykje større sak med registrering av alt dei eigde, og så mykje som halvparten av dette vart inndrege.

Leiermål var både ei juridisk og kyrkjeleg nemning brukt om ulike former for seksuell omgang utanfor ekteskap. Leiermål vart sett på som eit alvorleg brotsverk og vart oftast oppdaga når det førte til graviditet. Men graviditet var ikkje eit vilkår for at gjerninga skulle bli sett på som ulovleg og straffbart. Både menn og kvinner måtte difor gjere opp for seg overfor båe partane dei hadde fornærma og måtte fyrst vedkjenne seg syndene offentleg for presten og kyrkjelyden. Deretter måtte dei betale leiermålbøter. Bøtene for såkalla simpelt leiermål var tolv riksdalar for menn og seks for kvinner. Om dei ikkje kunne betale, skulle de dømmast til anna straff. Mange hadde ikkje pengar til å betale så store bøter. Ei årsløn for ei tenestjente kunne liggje på omlag ein riksdalar.

Skjermbilde 2020-02-08 kl. 16.28.32

Ved kyrkja eit par sundagar. Her er det komikaren Dagfinn Lyngbø som få egg kasta på seg. Bilde frå NRK.

Redigert utdrag frå artikkelen «Frøning i gapstokken» i Fronsbygdin 2016

 

Frå Wikipedia: Loven tok opp en rekke forskjellige former for seksuell omgang. De forskjellige formene ble vurdert som mer eller mindre alvorlige. Mistenkte som ble funnet skyldige i å ha vært involvert, risikerte svært strenge straffer, til og med dødsstraff, bl.a ved gjentagelser. Den inndelingen som ble brukt, illustrerer tenkemåten og kan samtidig illustrere en del av den utviklingen som er skjedd frem til i dag.

Følgende forbrytelser var ansett som de alvorligste:

 • Hor i form av ett ekteskapsbrudd, dvs. seksuell omgang mellom en gift og en ugift person (også kalt halvt hor).
 • Dobbelthor i form av to ekteskapsbrudd, dvs. seksuell omgang mellom to personer som er gift på hver sin kant (også kalt helt hor).
 • Leiermål i forbudte ledd, dvs. seksuell omgang mellom søskenbarn, tremeninger eller personer i svogerslekt.
 • Blodskam (incest) ble definert som seksuell omgang mellom personer som er i nær slekt med hverandre, til og med 3. ledd og inkluderer også personer som er inngiftet/svogerslekt.
 • Homoseksualitet, seksuell omgang mellom personer av samme kjønn.
 • Bestialitet – seksuelle handlinger der dyr er involvert
 • Sodomi – fellesbegrep for homoseksualitet og bestialitet

Mindre alvorlige seksualforbrytelser (bøtestraff):

 • Jomfrukrenkelse, dvs, å ha samleie med en ugift kvinne etter å ha gitt falskt eller ugyldig ekteskapsløfte. Begrepet og tenkningen kommer fra middelalderen og har sin grunn i tanken om at ugifte kvinners ærbarhet er verdifull.
 • Simpelt leiermål, dvs. samleie mellom to ugifte (også kalt løst leiermål)
 • Komme for tidlig i barsel, dvs. å føde et barn tidligere enn 7 måneder etter inngått ekteskap (også kalt ekte leiermål)

Leiermål måtte være en utbredt og hyppig forekommende synd og forbrytelse. 23 av de som skriftet offentlig på 1700-tallet var involvert i leiermål. Kirkebøkene viser at over halvparten av de jentene og kvinnene som giftet seg allerede var gravide.

 

 

 

Éin kommentar

Filed under Folketru

One response to “Kostbar sex

 1. Steinar Morken

  Det sies at vettet blir borte i situasjoner der andre drifter tar overhånd. Når drifta dabber kommer vettet igjen, men da har moroa skjedd. På dialekt brukes helt andre ord for å beskrive dette, men det er vel ikke passende å skrive her.
  Vi får tro at alt i alt mente han noen dager i gapestokk var verdt det.

  Likar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s