Flammekaster og 12 togvogner med kalk

Israel Krupp ryddet 1000 mål ved Lauvåsen i 1954

ikbulldozARBEIDERBLADET 19.7.1954 – Han Krupp´en er gal, sa bra folk i Gudbrandsdalen, da Oslo-mannen Israel Krupp for et par år siden satte igang med nydyrking i stor stil på sin 5000 mål store og dyrkbare fjellvidde. Det var et for hasardiøst prosjekt for bra folk – det kunne umulig gå bra. Men Krupp, som er overbevist om at også «Norges 2. etasje» er dyrkbar og fruktbar, satte igang med bulldozer, traktor og lastebiltransport på de forholdvis gode veiene på vidda og planla å rydde 1000 mål. I dag gror det frisk og frodig timotei på 140 mål, men ytterligere 500 mål på det nærmeste er ryddet og klart til såing til våren. I 1956 skal det gro over alle de 1000 målene, sier Krupp.

1797394_469142919855801_2130466587925452565_nDe 100 målene som sto grønne under vårt besøk i helgen, er beviset for at det lønner seg å drive jordbruk på fjellet. Avlingen ble i fjor ca. 600 kg høy pr. mål. Dette er et godt resultat selv på lavlandet, og fôrverdien er bedre enn lavlandshøyet. Men det er bare timotei, for kløver trives ikke 1000 meter over havet.

Krupp mener imidlertid at det er muligheter også for korndyrking på fjellet. Foreløbig har vi ingen kornsort som egner seg, men det er kjent at sovjetrusserne prøver seg fram med en ny byggsort i Sibir, og denne skulle være egnet både med hensyn til klima og modningstid.

For bare 20 år siden ville bygdefolket hatt rett i at nyrydning på fjellet var hasardiøst. Med dagens tekniske hjelpemidler er det høyst realistisk. Med en sju tonns bulldozer med rotrive med svære tinner flenges enerbusker og store stein oppp av jorda. Dette kjøres bort med traktor og slede. Er transporten for lang, graver man ganske enkelt et svært hull i bakken og kaster skrotet ned. Over blir det åker og eng. Røtter, busker o.l. som blir liggende igjen, brennes opp med flammekaster.

Etter det kommer turen til de gamle redskapene som plog og harv – men med traktor foran – og så smuldres jorda med jordfreser. Endelig prepareres jorda etter alle kunstens regler med natur- og kunstgjødsel, og så er det klart for såing.

Jorda på fjellet er spesielt kalkfattig og må få et kraftig kalktilskott. Foreløbig er det til Krupps felt fraktet 12 jernbanevogner md kalk.

På dette feltet tas det først og fremst sikte på sauedrift. Midt på blir det bygd vinterhus for 1000 sauer, som vil få fôret «like utenfor stuedøra». Huset skal bygges etter de mest moderne prinsipper, slik at fôring og annet stell kan gjøres med minimal menneskelig hjelp.

42311761_1840044512751707_4266232972652314624_o

Slik ser det ut i dag. Men fjøs til 1000 sauer ble det aldri noe av.

Myndighetene er kjent med Israel Krupps dristige tiltak og ser selvsagt på det med den største velvilje.

Lagt ut på FB-sida «Du væt du e frå Sør-Fron» av Egil Stakston

 

 

 

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jordbruk, Menn

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s