Monthly Archives: mars 2016

Fron i 3D – for 100 år siden

3d Hundorp Nedre

Stereografi av Hundorp Landhandleri/Hundorp Hotell, 1908

Alle som følger med på den tekniske utviklingen innen mobil og multimedieteknologi kjenner til begrepene VR – Virtual reality, eller 3D –tre dimensjoner. Dette er teknologi som får mye oppmerksomhet. Derfor er det kanskje overraskende å høre at dette slett ikke er så nytt. De første 3D fotografiene fra Fron er over 100 år gamle. Den største forskjellen er at dagens bilder er levende. Ellers er det forbausende lite nytt. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk

Gårder i Fron: Bø

Her alet de opp Bøblakken, Lesjabron og  Dvergstenhingsten

bø2

Bø 1908: Foto: H.H.Lie/Maihaugen/Digitalt museum

GUDBRANDSDØLEN 1942: Bø i Nord-Fron har vært og er fremdeles en av de mest betydelige gårde i Gudbrandsdalen. Presten Hiothøy bemerker i sin beskrivelse:

Paa Gaarden Bøe har i de catholske tider staaet en Kirke, og endu staaer Døbekarret af Klæbersteen ved Kirkegaarden, hvor nu er brudt Ager. Der er og fundet Liigstene af Klæber, dog uden Indscription.

Kirkens døpefont beror på gården den dag i dag. Les meir

3 kommentarar

Filed under Biografiar, Jordbruk, Menn

Gårder i Fron: Isum

Hun dro mannen sin etter håret på stabburet

dgnisum

Isum. Trolig håndkolorert postkort.

GUDBRANDSDØLEN 1942: På vestsiden av Lågen, et stykke nedenfor Hundorp, ligger storgården Isum med sin flotte og dominerende bebyggelse. I 1366 ble gårdens navn skrevet Isheimi, senere var skrivemåten Issem, Isemb og Isumb. I presten Hiorthøys beskrivelse over Gudbrandsdalen er der anført følgende om gården: Les meir

2 kommentarar

Filed under Biografiar, Jordbruk, Kvinner, Menn

Gårder i Fron: Harildstad

Herifra kommer «Den vakre bonde»

harildstad

Harildstad 1911. Foto: H.H. Lie/Maihaugen

GUDBRANDSDØLEN 1942: I Kvikne i Nord-Fron ligger den gamle ættegård Harildstad. Kvikne er som kjent en høytliggende bratt og trang dal, hvis øverste del, Skåbu, støter til fjellet. Denne dal var sikkert før den ble bebygget, helt tilvokset med skog og var ypperlig tilholdssted for jegere og fiskere, og sannsynligvi var det disse som først ryddet og bygget her. En stenøks, som er funnet der, tyder på at her har bodd folk i lang tid. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jordbruk, Menn