Fron i 3D – for 100 år siden

3d Hundorp Nedre

Stereografi av Hundorp Landhandleri/Hundorp Hotell, 1908

Alle som følger med på den tekniske utviklingen innen mobil og multimedieteknologi kjenner til begrepene VR – Virtual reality, eller 3D –tre dimensjoner. Dette er teknologi som får mye oppmerksomhet. Derfor er det kanskje overraskende å høre at dette slett ikke er så nytt. De første 3D fotografiene fra Fron er over 100 år gamle. Den største forskjellen er at dagens bilder er levende. Ellers er det forbausende lite nytt.

Bilde3

Dagens og 100 år gammel 3D teknologi side om side. 

Fotograf Hans H. Lie var en fotograf som tok mange bilder fra Fron. Han var født i Hallingdal i 1867. I midten av 1880-åra dro han til Kristiania og kom i lære hos fotograf John Lund. Etter endt læretid reiste Lie hjem til Hallingdal for å praktisere sitt nye yrke, men dro raskt videre til Volbu i Valdres – trolig for å fotografere det store hotellbygget som Sigurd Jørstad da var i ferd med å reise. Lie giftet seg etter hvert med datteren til Jørstad, og i 1896 flyttet de til Vinstra. Hans H. Lie døde i 1918.

Hans H. Lie etterlot seg en rik samling bilder fra Gudbrandsdalen fra rundt forrige århundreskifte. Samlingen eies i dag av Maihaugen og den ligger tilgjengelig på http://www.digitaltmuseum.no. Lie tok en rekke såkalte stereografbilder fra Fron. Dette var bilder som ga tilskueren et tredimensjonalt inntrykk av motivet. Bildene består egentlig av to identiske bilder ved siden av hverandre og må betraktes gjennom et stereoskop for å gi den tredimensjonale effekten.

Stereoskopet fungere slik synet vårt fungerer. Siden øynene våre er plassert omtrent sju cm fra hverandre, ser vi alt fra to litt forskjellige vinkler som hjernen vår så prosesser i et enkelt bilde som har romlig dybde og dimensjon. I 1838 publiserte Charles Wheatstone en artikkel som ga det faglige grunnlaget for stereografi. Artikkelen viste at hjernen forener de litt ulike todimensjonale bilder fra hvert øye til ett enkelt objekt med tre dimensjoner.

Fotografiet ble oppfunnet på 1840 tallet og ideen om å bruke fotografiet i stereografier kom allerede på 1850 tallet, så det var ikke ukjent teknologi innen fotofaget Hans H. Lie tok i bruk.

Fra 1850 og fram til ca 1930 ble det produsert millioner av stereografier og teknologien ble benyttet i stor stil innen undervisning og underholdning. I USA ble det etablert egne biblioteker for stereografier og reiselivsnæringen brukte teknologien offensivt for å lokke til seg turister. Således ble det distribuert en rekke stereografier, særlig fra de norske fjordene, rundt om i verden. Dette var trolig en svært god inntektskilde for de fotografene som lykkes i å så sine bilder distribuert på denne måten.

Mange av de kommersielle stereografiene preges av en fantastisk teknisk kvalitet med en skarphet som vil overraske selv garvede fotografer. De ble produsert i solid spesialkartong som gitt en meget god overlevelse over tid.

steriografier

Kommersielle sterografier – her med et motiv fra Stalheim hotell

Stereografiet krevde enten et eget kamera med to linser, eller to kameraer montert ved siden av hverandre. For å få et godt tredimensjonalt inntrykk av motivet krevdes det at bildet var komponert med en tydelig forgrunn, et mellomparti og en bakgrunn. Rene landskapsmotiver gir liten tredimensjonal virkning. Lie’s bilder var i stor grad landskaper og ga således liten tredimensjonal effekt, selv om han i enkelte komposisjoner har forsøkt å ta hensyn til kravet om perspektiv, som dette bildet fra Håve-gardene på Hundorp, hvor Lie har plassert en gutt i forgrunnen for å gi dybde i bildet.

3d bilde av Håve

Det er uvisst i hvor stor grad stereoskopet var vanlig på Fron, men bare det at Lie produserte stereografier tyder vel på at det fantes i en viss utstrekning. Bruken av stereografier avtok ettersom levende film fikk en større plass i offentligheten fra 30-tallet og utover.

En del av stereografiene til Lie er skjemmet av feil i høyre billedkant. Dette kan tyde på at Lie har hatt tekniske problemer med fotoutstyret sitt, men forøvrig tok han mange spennende bilder. Ta en kikk på www.digitaltmuseum.no . Her er det mange fine motiver fra Fron.

Kilde: http://www.digitalmuseum.no, cnx.org,

 

 

 

 

 

 

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s