Gårder i Fron: Forr søndre

Sorenskriverens frue satt i tårnet og fulgte med

forrGUDBRANDSDØLEN 1942: Søndre Forr er i dag en av Gudbrandsdalens største gårder. Hva dyrket innmark angår, overgås vel neppe Forr av noen annen gård i dalen, idet gården har 444 mål dyrket jord. En del av eiendommen som støter til Lågen, er imidlertid  stadig utsatt for flom.

Gården har henimot 2000 mål skog og 10 husmannsplasser. Den nåværende eier, Algot Haugen, bygget i 1938 et nytt flott uthus, Gudbrandsdalens største. Uthusbygningen har plass til 72 kuer og 80-100 smådyr. Videre inneholder bygningen foruten stall og grisehus også store, tidsmessige fôrrom. Bygningen dekker et område på 1000 kvm.

Av gamle papirer på Forr framgår det at år 1700 selger løytnant Jens Jespersen Besse, Søndre Gudbrandsdalens kompani, sin gård øvre Forr til «ærlig og velforstandig mand Erik Lauritzen.»

I mars 1713 selger Christen Pettersen sin gård Nedre og Søndre Forr til Trugels Stranger, sogneprest i Fron prestegjeld. Men i mars 1718 tar han gården tilbake på odel. I 1721 må Christen Pettersen imidlertid selge gården igjen til Laurits Brun, fordi Brun hadde kjøpt opp pantebrev for 400 riksdaler.

I 1722 kjøper sorenskriver Brun også gården Øvre Forr av Erik Lauritzen for 330 riksdaler. Han selger de samlede gårder i 1726 til Tosten Olsen Hjelle, også kalt «Rik-Hjellin», for 1500 riksdaler.

Mens sorenskriver Brun eiet Forr, bygget han en stor flott hovedbygning med tårn på. Det fortelles at hans frue satt i tårnet for å inspisere  arbeidet rundt på gården når sorenskriveren var på embedsreiser. Tårnet var så stort at det ved nedriving ca 1830 ble til et hus på en av plassene.

«Rik-Hjellin» gikk imidlertid konkurs, og Forr-gårdene ble solgt ved auksjon 14. april 1744 av Claus Bendeke og Iver Elieson, Christiania, som hadde pant i gården, til løytnant Knud Bay, hvis slekt fremdeles sitter på gården.

I 1755 vil en sønn av Christen Pettersen Forr ta gården igjen med odel, men Knud Bay klager til kong Fredrik 5. og får rett til å beholde gården.

Løytnant Knud Bay var av offiserslekt. Han var sønn av Erik Bay, gift med Pernille Helm, som var søster av oberst Helm, som eiet Isum og Skarstad og flere andre gårder i Fron. Knud Bay var fra Magnor på Eidsskogen. Hans far Erik Bay falt i krigen, og hans gård ble brent.

Knud Bay mistet interessen for militærlivet, derimot var han meget interessert i hester og drev derfor en del med hestehandel, mens han bodde på gården Bergdal en tid før han kjøpte Forr.

Knud Bay traff sin kone Eli fra Wålen i Østre Gausdal da han var rundt på setrene og spurte etter hester om sommeren.

Fra Kjente gårder i Gudbrandsdalen. Særtrykk av Gudbrandsdølen 1942

forrslekt

 

 

 

 

 

 

 

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jordbruk, Kvinner, Menn

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s