Monthly Archives: november 2015

Naturelskaren Ragnvald Krogenæs

krogenæs2

Møbelpioneren Ragnvald Krogenæs 1907-1969.

OLE CHR. RISDAL/RAGNVALD KROGENÆS:  Nokre år etter at eg skreiv boka om Ragnvald Krogenæs, fann broren hans, Knut Krogenæs, att nokre handskrevne papir der Ragnvald skildrar ein fisketur på Hersjøen og Øyvassosen. Han forelska seg både i folket og naturen ikring fjellbygda Skåbu. Særleg stas var det å vere saman med bygdeoriginalar. Teksta er gjengitt nøyaktig slik Krogenæs skildra det. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jakt og fiske, Menn

Fron ligger midt i smørøyet

untitled

Mange tok imot turister etter at jernbanen kom i 1896, bl. a. Alme Sanatorium.

ASBJØRN RINGEN: Middelalderens pilegrimer på Grytting og 2000-tallets snøbrettkjørere på Gålå har ett til felles: De gir arbeid til folk i Fron. De siste kaster nok mest av seg. Reiselivsnæringen har lange tradisjoner i Frons-bygdene. Siden slutten av 1800-tallet har frøninger fått en viktig del av sitt levebrød fra folk som av ulike grunner har besøkt bygdene våre, i hovedsak for rekreasjon. Fron ligger midt i smørøyet for reiseliv. Alt i middelalderen gikk hovedvegen fra sør til nord gjennom dalen. Da de første egentlige turistene kom på 1800-tallet, søkte de til  fjellet. Frons-fjellet er mildt og vakkert – og en tiltrekkende forgård til høyfjellsmassivene både på østsida og vestsida av dalen. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder

Da’n Vis-Knut var på Isum

Denne tegningen av Vis-Knut er laget av Chr. Skredsvig. Skredsvig’s far, Erik Skredsvig gikk i sin ungdom fra Modum til Gausdal for å bli helbredet av Vis-Knut.

G.D. HORNE: Følgende hendelse er bekreftet av solide folk. En gang skulle Vis-Knut holde oppbyggelse på Isum. (Som kjent var dette forbudt  for legfolk inntil 1842.) Han gikk dit i følge med Imort Nerlien. På veien sa Knut «Eg kjem i uleilighet i natt, men de må kje ense noko, den Gud vil bevare er uten fare». Iver Isum hadde bedt både presten Høyerdahl og lensmann Hjermand med følge om å møte fram. Det var dans i den ene stuen, mens Knut holdt oppbyggelse i den annen. Så grep de Knut, la ham på en langslede og bant ham godt fast med et nytt orerep. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Folketru

Første autostrada i Gudbrandsdalen!

autostrada

«Her får vi en liten anelse om den rette fine vegstrekningen som om noen uker blir gjort klar til bruk.» Foto: Dagningen

DAGNINGEN: I løpet av høsten får Gudbrandsdalen sin første autostrada! Vi tenker på omleggingen av riksveg 50 ved Frya i Sør-Fron. Den nye parsellen som her er bygd, går fra Frya Bru og følger jernbanen noen kilometer og kommer så inn på den gamle vegen igjen. Den nye vegen som er bortimot 3 kilometer lang, er en strekning på nær 2 kilometer, som er fullstendig rett og oversiktig. Jo, dette blir virkelig forandring fra den gamle vegen over Forr-gårdene, som både er smal, usedvanlig svingete og med dårlig dekke. Les meir

Éin kommentar

Filed under Kommunikasjon

Skaff deg bestseljaren!

FBlibris

Ingen bøker sel betre enn Fronsbygdin før jul, fortel Vegard Asphoug i Vinstra Libris. Foto: Carl Henrik Grøndahl

Ikkje overraskande at det første du møter når du kjem inn til Vinstra Libris, er ein diger stabel med Fronsbygdin 2015. Det er boka folk vil ha. Ho går unna. Rundt 200 blir selde her berre i november. Du kan ôg kjøpe ho i dei fleste daglegvarebutikkane i Fron. Her kan du sjå hva boka i år inneheld. Vil du lese kva Dølen meiner om Fronsbygdin? Kari Bay Haugen rapporterer frå lanseringa her. Vil du vere med Per Tofte i Nidarosdomen? Eller Vemund Hagen opp til Litjgardskarane? Du finn mykje godt stoff å kose deg med i Fronsbygdin 2015.

 

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Varebilen på vei inn igjen?

Den første varebilen 2

Den første varebilen på Hundorp Landhandleri. Årstallet er ukjent, men det kan vel være fra 30 tallet.

NILS CHR STEIG: I dag tenker vi ikke så mye over det, – at vi setter oss i bilen og kjører til butikken. I dag er det umulig å drive butikk dersom det ikke er lagt til rette for at vi kan parkere rett utenfor butikkdøra. Men det var ikke slik det begynte, -forholdet mellom butikken og bilen. Det begynte faktisk med at bilen fraktet varene ut til kundene! Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder

Frå Tårud til Hardvollsmarka

Nye E6 som nå skjer seg gjennom bygdene, er truleg det største menneskeskapte inngrepet i bygdene våre nokon gong. Trass i to lange tunnelar og at planleggjarane er mykje flinkarere til å ta estetiske omsyn enn før, er dette eit inngrep som set eit varig skilje, kan du lese i Fronsbygdin 2015.  I sommar flaug Vemund Hagen drone over nye E6 frå Tårud til Hardvollsmarka. Slik såg nye E6 ut da i landskapet.

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Dronninga og kopen på Vik

Drotning lovisa

Vilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa av Nederlandene var gift med svensk-norske kongen Karl XV og vart kront i Trondheim 5. august 1860. På vegen til og frå vart ho altså skyssa av Per Åsmundstad.

PER ÅSMUNDSTAD d.e. (1839-1920): Eg var med dronningskyssen i 1860, da Karl XV fòr gjennom dalen og frøningane var tilsagde å skysse frå Vik i Kvam og nordpå Bræevangen med ein eller to hestar frå kvar gard. Det var reint stygt å sjå når dei store tre- og firspente vognene drog oppover Kjørumslykkjebakkane i Kvam. I hengebratte bakkane laut dei setja eit forspann til. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kommunikasjon, Kvinner

-Her oser det av god lokalhistorie

dolenfb-Informasjon som gir lesere av Fronsbygdin en mye større forståelse og opplevelse av bygda og folket som bor og bodde her, skriver Tor Larsen i sin anmeldelse av Fronsbygdin 2015 i Dølen. -Her oser det av god lokalhistorie og godt lagarbeid fra perm til perm. Viktig lokalhistorie ville gått i glemmeboka om det ikke hadde vært for Fronsbygdin.

-Redaksjonen etterlyser flere unge og kvinnelige skribenter, men det har vel bygdebokredaksjoner gjort i snart 100 år, og bidragene fra de unge og kvinnene i årets utgave er der. Både historien om Liene skole og Sør-Fron sanitetsforening er ført i pennen av kvinnehender på en måte som burde invitere flere til å gjøre det samme, skriver Tor Larsen.  Han mener at Fron historielag hadde ei flott ramme rundt boksleppet og var attpåtil såpass rause at de spanderte kål på alle og enhver som hadde satt av kvelden til fordypning i lokalhistorisk stoff. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kunst og handverk, Litteratur

Bli med opp til Litjgardskarane!

Dei dyrka opp bruket sjølv med dynamitt og hest og handmakt. Litjgardskarane satte hermetikkboksen midt i kjelen og la potetane i vatnet rundt. Dei var godt oppe i åra da Vemund Hagen fotograferte dei i 1992. Nå kan du bli med han 23 år seinare tilbake til Haugrud, eit småbruk der tida har stått stille, og husa står slik dei vart bygde før krigen.

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jordbruk, Menn