Monthly Archives: august 2015

Velkomen til Sødorp stasjon

Vinstrastasjon1896

Dei skifta namn i september. I oktober 1896 opna dei Vinstra stasjon. Finst det eit bilde av Sødorp stasjon?

RAGNAR ØVRELID: Sommaren 1896 dampa dei første jernbanetoga gjennom Fron. Toget stoppa på stasjonane Hundorp, Harpefoss, Sødorp, Kvam og Koloen. Det var ein del usemje i Fron om plassering av stasjonane, og kva dei skulle heite. Planen frå 1892 hadde plassert Hundorp stasjon på Jetlund. Sør-Fron ville ha stasjonen ved sundstaden. Statsbanene bøygde seg. I Nord-Fron vart det ein dragkamp mellom Byre og Sødorp. Ole Brandvol ville gi gratis grunn dersom stasjonen vart lagd til Sødorp. Men fleirtalet i kommunestyret heldt på at stasjonen burde ligge så nær det nye senteret kring Sundbrua og kommunehuset på Byre som råd. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Oss var i grunnen priviligerte

tora

Kvar laurdagskveld «tora» eg. Det var god tå ha ein fløtskvett på lager. Ungane likte godt å koke seg karamell. Foto: Anton Løkken

MARGIT LYKKJOM OG ANTON LØKKEN: Oss låg på seter´n til midt uti september, som oftast. Om hausten vart det travelt. Bærplukking og kvearbeid. Alt høyet måtte i hus. Ungane hadde det morosamt når dei fekk hoppe i høyet, men det var mye arbeid for dei, au.  Etter at oss var ferdige med alt kvearbeid, ha oss kua på kvea. Mot slutten ville kyrne heim, dei visste at dei da fekk gå på jordet og eta enda meir hå. Eg hugsar at hå-mjølka smaka litt stramt, ungane likte ikkje så godt mjølka dei fekk, når kyrne et hå-gras. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Setring

Gardshistorie og konsert

Vik1CARL HENRIK GRØNDAHL: Storhending på Vik i Kvam søndag 30.8. kl 13: Lokalhistorie på ein ny måte. Konsert og gardshistorie.  Med Jon Faukstad, Andreas Bjørkås og Rasmus Stauri. Vik var i si tid eit lite bygdesentrum. Skysstasjon frå 1600- til 1800-talet. Eit soverom heiter framleis Dronningrommet. Første landhandel i bygda. Postopneri og så folkehøgskule i 13 år tidleg på 1900-talet. Rasmus Stauri fortel om garden og bygda, samfunnet og skulen, Bjørnstjerne Bjørnson på besøk i 1907 – og ei lita kjærleikshistorie. Jon Faukstad, og Andreas Bjørkås speler musikk som ôg fortel historia: tradisjon frå dalen – m.a. ein springleik frå Vik 1788, spelt på ein grindstolpe av Isak Rustom – til  Fritz Kreisler, Per Bolstad, Elvis Presley. Kaffi og biteti. Påmelding; liste på biblioteket Vinstra. 115 plassar. Torsdag føremiddag var det berre 30 plassar att.

Vik2

Stovene er klare. Foto: Carl Henrik Grøndahl

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Jordbruk, Kunst og handverk, Musikk, Språk

Kven trur du at du er?

j5-DCji3hsXCe9U01U1W9gcItLNbD0BxBns7nswm9ocw

Odd Nordstoga leita etter slekt og lagnadar på NRK. Du kan gjere det i Fron historielag. Foto: monster.no

Dei leita etter lagnadar og hendingar i slekta. Kva er det som er skjult? Ikkje fortalt? Kva er det spennande å hente fram? I programserien på NRK var kjentfolk i sving. Men vi har alle ei slekt der historie og levekår har forma og sett spor. Har du lyst til å gå på jakt og lage ditt eige Kven trur du at du er?  Bli med på videokonkurransen til historielaget. Førstepremien er kr 5000. Frist: Laurdag 26. september 2015.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Kunst og handverk

Fron historielag på byfest!

byfestNeste laurdag deltek historielaget med eigen stand på byfesten på Vinstra. Her blir det blant anna sal av lokalhistoriske bøker.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Kroningsferda i 1906

Nr. 133 Kongen hilser paa ordfører Steig, Hundorp

CARL HENRIK GRØNDAHL: Blant dei bilda som Vegar Skar har skanna for historielaget så langt, er det mange godbitar av stor interesse, og ikkje berre lokalt. Som her. Frå Anne Marit og Knut Bay fekk han mange bilde frå den store kroningsferda  i 1906. Det må ha vore litt av ei hending. Fyrste norske kongen i eit sjølvstendig Noreg sidan 1537. Fyrste ferda til det unge nye kongeparet og den lille kronprinsen gjekk gjennom Gudbrandsdalen og Romsdalen, over Molde og Kristiansund. Haakon VII og dronning Maud vart krona i Nidarosdomen 22. juni 1906. 34 år seinare var kongen og kronprinsen på flukt frå tyskarane nesten samme ruta… Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kommunikasjon, Kvinner, Menn

Bra interaktivt kart!

kartNettstaden DIS presenterer eit særs bra kart:

En norsk-amerikaner med stor interesse for norske stedsnavn, gårder, gater og plasser har laget et flott interaktivt kart. Alle med interesse for slekt og hvor de bodde kan ha stor nytte og glede av dette kartet.  Kartet er tatt utgangspunkt i sånn de geografiske grensene for de norske menighetene var i 1979. Du kan velge mellom satelitt- eller topografisk kart. Det enkleste er å taste inn Fylke, Kommune og Prestegjeld – og deretter navnet på gården/plassen/gaten. Det er også mulig å dobbeltklikke seg inn i kartet. Prøv om du kan finne din egen bolig! Lenke til kirkehistorie, liste over fylkets gårder og enda mer nyttig info!   Linker inn til Digitalarkivets kirkebøker er også med!
Kristian Ekenes, med det norsk-klingende navnet, er mannen bak dette kartet, og han vil gjerne ha tilbakemeldinger og tips om nye funksjoner. Han har startet et innlegg på slektsforum som det kan svares på – dette innlegget finner du her: Slektsforum -> Slektsfaglige diskusjoner -> Data og multimedia -> Et nytt kart verktøy – norwayparishes.com. Han kan også kontaktes på kristianekenes@gmail.com

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Folk blir rake i ryggen

pålkKNUT A: NILSEN: Det er visst ikke mange steder i landet hvor folk blir så rake i ryggen når det blir snakk om agenart og egenverd som i Gudbrandsdalen – og Fronsbygdene med Vinstra danner såvisst ingen unntagelse. – Gammelt mål og gamle segn blir holdt i hevd, om enn ord blir borte og den nye tid fanges inn av tv-antenner på hvert tak. Ennå hører folk gjerne om ting og hendelser fra gammeltida, og det er slett ikke bare Per Gynt som er ute og går i alle stubbene som Fron-folket kan, sier Pål Kleiven. 67 år han og har virket all sid tid på Vinstra og er breddfull av sagn og historier. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Folketru, Kunst og handverk, Menn

Fra Hellig Olav til husmenn – Fron 1021 – 1774

I Fron er det mange gamle minner om ei tid da fangst av vilt gav viktig næring. Her er Odd Kjorstad i bunnen av en elgggrav i Skåbu under en markdag i Fron Historielag i 1977.

I Fron er det mange gamle minner om ei tid da fangst av vilt ga
viktig næring. Her er Odd Kjorstad i bunnen av en elgggrav i Skåbu
under en markdag i Fron Historielag i 1977. (Bilde fra jubileumsboka «Bank i bygd og by»)

ASBJØRN RINGEN: I 1021 skrev frøningene seg virkelig inn i norgeshistorien. Dale-Gudbrand gikk i klinsj med Olav Haraldsson på Hundorp.  Den lokale høvdingen var ikke den første dølen med navnet Gudbrand. Snorre Sturlasson har også fortalt om Gudbrand herse, som satte seg opp mot Harald Hårfagre og måtte bøte med livet i kamp med kongen.  Fra Hundorp styrte Dale-Gudbrand sitt rike. Gjennom guden Tor på Hove styrte han også det religiøse livet til dølene. Da Kolbein sterke hadde knust gudebildet, hadde bygdene våre fått sin nye religion, felles for hele Norge. Det ble bygd kirker, på Listad, Steig, Alme, Kjorstad, Hove, Rolstad, Isum, Tofte, Skurdal, Brandvol, Bø, i Skåbu, Kvikne og på Vik i Kvam.  Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jakt og fiske, Jordbruk, Verksemder

Kvar fann han eigentleg Per Gynt?

Kva skapte Peer Gynt i hovudet på Henrik Ibsen? Segner frå Fron? Eller det Per Chr. Asbjørnsen fekk høyre i Sel og skreiv ned i Norske folke- og huldereventyr – som Ibsen las ivrig? Bli med på eit gildt møte på Øykjelykkjesetra i Fiskdalen og sjå kva du finn ut.

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Folketru, Jakt og fiske, Kunst og handverk, Litteratur, Menn