Monthly Archives: mai 2015

Gaalaa sæter

galaseter

Ragnhild Karen Wadahl: Gålå Seter var det opprinnelige navnet på Wadahl Høyfjellshotell. Ved siden av hotellet lå den opprinnelige Gålå seter, som var setra til Heggerud. Bildet er antakelig tatt rundt 1920. Heggerud-setra ble flyttet ned kvea etter krigen i forbindelse med at hotellet ble fradelt. Frå FB-sida Du væt du e frå Sør-Fron når..

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Setring, Verksemder

Gal´npresten i Kviknekyrkja

«I dag skal de få, Kvikneværingene!»

IVAR KLEIVEN: Peder Markvard Otzen, 1813-1815, kom til Fron frå Hallingdal og vart her i bygda kalla for «Galn´presten». Nettopp hugugalin eller nokon galning elles var han nok ikkje, men han var friare i omgangslaget sitt og la ikkje for dagen prestvørdnaden som folket var vante med. Og så tykte han det var moro å skape seg vørslaus. Han var utgjord på veiding og strenda omkring med børsa i Lomoen seint og tidleg. Ein gong råka han ei kjerring der i skogen, straks han var komen i byda. Ho kjende ikkje presten og spurde kva han var for kar. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jakt og fiske, Menn

Korleis fekk frøningane salt?

Opp frå sjøbygdene på Vestlandet og over fjellet til dals. Bilde frå fengshuidana.com

IVAR KLEIVEN: Ein kan undrast på  korleis dølabygdene kunne nå sjøbygdene, som dei sikkert var nødde til, for å få det saltet dei hadde bruk for. Det var greit at dei øydde så lite av det slaget som mogleg, men til kjøt, smør og fisk var dei vel nødde til å ha salt, skulle dei berge desse matslagene noko tid. Og nokon særeigen måte å berge desse matvarane på var det vel knapt om dei kjende til i dei eldgamle tidene heller. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Ta vare på 17. mai-historia

De yngste barna på Skåbu oppvekstsenter underholder 17. mai . Vist på NRK Østnytt 18.5.11.

Korleis tar du dei gode 17. mai-bilda? NRK og Aftenposten gir deg tips

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Oppvarming

Varm opp til dagen med Mukampen, Gardemusikken og Gammel jegermarsj. Filma av Øyvind Svanevik.

Og kva med Skåburosa? Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Musikk

Meir skatt for dei flinke

høykjør1930

Høykjøring på Bjørka ca 1930. Skjønnslikna? Foto: Bersvein Bjørke

RAGNAR ØVRELID: Til 1953 kunne gardbrukarane velje om dei ville skatta etter rekneskap eller om dei ville la seg skjønnslikne. Dei fleste valde skjønnslikning. Det var helst dei større gardane som leverte rekneskap. Det var sjølvsagt mykje misnøye med denne likningsmåten. Kvart år kom det inn bunkar med skatteklager til kommunen. Vi gjengir eit klageskriv her med alle menneskelege undertonar (namna er endra): Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk

Gubbeskirenn 1903

Nr. 52Noe å lære her – om å innby til skirenn på versefot og rim:

Søndag, den 22. februar, som vi nu får,
vil, for gubber på 35 til 80 år,
fra distriktene Våge, Ringebu og Fron
et skirenn bli avholdt ved Vinstra stasjon.
Deltakerne vil bli inndelt i tvede klasser
og rennet lagt som best det passer
fra Byhre og over Bragebergsheien,
om Toksen og nedover hovedveien.
Staver kan brukes – det være tykke og lange,
og siden kommer premiene, både gilde og mange.
Kontingent fra 25 til 50 øre,
enten vi får godt eller «kranglet føre».
Rust eder gubber! Med rauluer og ski
og meld eder som deltagere hos Solberg eller Lie.
Ja, møt så tallrikt! Dra modig hen
og vis, at Gudbrandsdalen ennu har menn!
OBS! Efter skirennet fest, hvortil enhver innbydes
dog mot at særskilt kontingent innskydes!

P.t. Fronheim 5te februar 1903
Bestyrelsen

P.S. Frivillige gaver til premier eller innkjøp av sådanne mottages av E.O. Solberg eller fotograf H. Lie.

Skrevet av Erland Olsen Solberg, f. 1865, fra Øvre Solbjør. Her er deltakerne i rennet: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Idrett, Kunst og handverk, Litteratur