Daily Archives: 9. februar 2015

Frøningane ville ikkje lese bøker

Men kva om det ikkje hadde vore ei biblioteklov? Frå Sør-Fron bibliotek. Søndre Fron var i alle fall minst negativ dei første hundre åra. Foto: Tron Halle

RAGNAR ØVRELID: Det første biblioteket i Fron fekk ikkje lang levetid. Det kom i stand i 1830, og i 1843 skriv bibliotekaren, klokkar Peder Nilsen, at det har ikkje vore lånt ut bøker dei to siste åra, og at biblioteket nå er oppløyst. Alle dei interesserte hadde nå lese ut bøkene, og marknaden var oppbrukt. Kommunen sette heller ikkje noko inn på å gi biblioteket forlenga liv: Bøkene bør seljast på auksjon til inntekt for skoleklassa, sa dei. Det skjedde i 1844. Så vart det ein pause i leselysta. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur