Monthly Archives: desember 2014

Folkepresset i grågrenda Skåbu

Skåbu google

Skåbu: Heimar med små jordlappar og nakne stuguer er bygde, forlatte, og nye heimar oppstått. Bilde frå Google maps.

EINAR HOVDHAUGEN: Det synast som skåbyggingane, i motsetnad til mange andre stader, har hatt eit romsleg syn på busetting i allmenninga. En stad måtte dei plassere folkeoverskottet. Og Skåbu hadde den fordel, framfor bygdene nede i dalen, at jakt og fiske der verkeleg var ein viktig leveveg, noko som kom småkårsfolk til gode. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jakt og fiske, Jordbruk

Harald Rudi

Harald Rudi

Nå står basen roleg i Sødorp, men vi kan høyre han på dei mange innspelingane han gjorde som aktiv musikar.

RASMUS STAURI: Harald Rudi døydde 5.12.2014. Han var ein velkjent mann, ikkje berre i Fron. Han vart vel 75 år og hadde vore sjuk ei tid. Harald Rudi hadde arbeidslivet sitt i skuleverket og var fram til pensjonsalder tilsett ved Sødorp skule.

Harald skreiv to artiklar for Fronsbygdin, den eine, Calle Jularbo på Vinstra, stod på trykk i 2004 og den andre, Basen etter Pål Kluften,  i 2006. Båe artiklane handla om musikk og ikkje minst om det folkelege festlivet og hans eiga rolle som spelmann. For Harald Rudi var spelmann. Musikkinteressa vart vekt tidleg – artikkelen hans frå 2004 fortel levande om dette. Ein må kjenne suget etter tonar og kjenne tonen og musikken inni seg. Det sa han mange gonger. Det var derifrå det kom – innantilfrå, sa han. Han fekk da også eit langt musikkliv, ikkje minst i Arne Bergets kvartett, der han spelte bass i 17 år, – på det mest hektiske spelte dei til dans fleire gonger i veka. Og han opplevde mykje. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Menn, Musikk

Kufferkremmer Olai og avsløringar frå Ruste

Mykje triveleg i Fronsbygdin i år! Har du skaffa deg boka? Ei julegåve?

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Husmannsguten som berga Veikle

Vegen til Veikle gjekk via Napoleon: «Han ruvde lite da han gjekk av skipet, men da han kom på hesteryggen, tok han seg røsleg ut.»

IVAR KLEIVEN: Knut Veikle var ein husmannsgut frå ein plass under Kjørøm som heitte Gamelsletta. Da han nådde soldatåra, var han ein kar som heldt sine 3 alner på høgd, framifrå velvaksen og ein utskjølt staut og vakker ungdom, og derfor vart han skrive til «livgarden» tilfots i København og stod ved ho ei tid. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jordbruk, Kommunikasjon, Menn

Konsten å lage ski

Løyparski og andorski

IVAR KLEIVEN: Kvikneverane og skåbyggingane har frå dei eldgamle tider hatt mykje bruk for ski på alle fjellferdene deira med veiding og isfiske og elles i samferdsle med grannebygdene. Derfor vart dei snøgt oppøvde skilauparar og var sikkert i lange tider dei beste skilauparane i heile dalen. Denne lange oppøvinga har lært dei å finne ut ei framifrå godgjerd på skia sine, og likeeins å leite seg ut det beste skivørkje som var å finne. Dei gamle fjellmennene arbeidde nok skia sine kvar til seg, men oftast hadde nå bygdene skimakarar som gjorde ski til kven som tinga dei. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Idrett

«Slik læt det på Fron»

JuniorspelleOLE CHR. RISDAL: I desse dagar er det 40 år sidan Anton Amundgård og Arne Risdal sette i gang med feleopplæring på Sør-Fron. I 1981 gav juniorspelemannslaget ut kassetten Slik læt det på Fron. Her er det mykje tradisjonsstoff frå Midtdalen::

Og sjå kven som deltok:

Les meir

Éin kommentar

Filed under Musikk

Videokonkurransen 2015

Videokonkurransen 2014: Førsteprisvinnar Charlotte Skar flankert av dei to som delte 2. prisen: Tove Østby og Ivar Østby

Fron historielag inviterer til konkurranse om den beste lokalhistoriske videoen frå Fron 2015. I Fron kan ein ause av tema for ein lokalhistorisk video. Det er berre å bla i årgangane av Fronsbygdin, så regnar det med idear. Men mange gamle kjem aldri til å skrive ned minna dei har frå 30-talet, frå krigen, frå liv og arbeid i ei tid som hadde heilt andre verdiar og vilkår. Berre nokre steinar og stokkar står att av hus der dei levde og elska, song og sleit. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Sigmund Hernæs-måleria 4

OLE CHR. RISDAL:  Tre nye Sigund Hernæs-måleri frå bygahuset i Skåbu. Dei andre ligg her:

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk

Fronsbygdin 2014 på Rudi gard

IMG_0018

Søndag 7. desember får du kjøpt Fronsbygdin 2014 og tidlegare årgangar på julemarknad på Rudi gard. Var du ikkje der? Sjå til høgre på sida.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Bruer i Fron: Harpebrua

RAGNAR ØVRELID:  Harpebrua har stått der uten lange avbrot til i dag. Når all annan overfart var stengd, var det den å stole på. Vi høyrer om brua i 1633, da gardane i Rysland vart usamde om vedlikehaldet. I 1790 let bygda byggmeister Jehans Korpberget sette opp ei ny trebru. I 1846 måtte trebrua avløysast av ei sterkare, av stein. Ein spesialist frå Toten sette brua opp. Men han var uheldig da han skulle slå ned stillaset, og brua vart skeiv. Enda verre vart det etter storflaumen 1860, da svære tømmerflokar reiv bort steinar i fundamentet. Brua stod likevel til 1880-åra. Da hadde sprekkene blitt så store at vegvesenet trua med å stenge brua. Så i 1892 måtte Sør-Fron til med brubygging att. Brua frå dette året stod til 1940, da ho vart sprengd i krigsdagane. Den noverande Harpebrua vart bygd i 1950-åra. Da hadde det stått ei provisorisk bru sidan sprenginga i 1940.

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon