Daily Archives: 26. desember 2014

Unik film frå Isum!

DSC_0156

Flott 95-åring! Anne Marie Tron har framleis glimt i auget, og med hugs som ein ungdom har ho mykje å fortelje frå eit langt liv. Ho følgjer nøye med på kva som skjer, ikkje minst på Facebook!

OLE CHR. RISDAL: Anne Marie Tron blei fødd på Isum i 1918. Som vanleg var på den tida, måtte ho tidleg lære seg til å arbeide. Nokre av dei finaste barndomsminna ho har, er livet på setra. I 1937/38 skulle også seterlivet bli foreviga. Det var den kjende filmfotografen Paul Berge frå Fåvang som sytte for det. Han laga fleire opplysningsfilmar for å dokumentere jordbruket i Noreg. Du kan lese meir om han i Årbok for Gudbrandsdalen 1999. For mange år sidan blei det også laga eit NRK-program frå Isum, der Anne Marie og dei fire syskena hennar, Iver, Ragnhild, Pauline og  Tor, deltok. I det programmet blei det også vist klipp frå denne gamle filmen, der Ragnhild, Pauline og Tor var med. Historielaget har hatt originalen i mange år, men no er den endeleg digitalisert. Her kommenterer ho sjølv det ho var med på for 75 år sidan. (Publisert her første gong 29.11.2013)

Kommenter innlegget

Filed under Jakt og fiske, Setring, Verksemder

Oppvekst på Sør-Fron prestegard

Nr. 140  August 1998ØYSTEIN HOV: Å vekse opp på ein prestegard er spesielt. Sverre Hov var sokneprest i Sør-Fron i åra 1950-1974, og i denne artikkelen ser den yngste av ”presteungane”, Øystein Hov, attende på oppvekstår på prestegarden: Etter kvart som vi ungane voks til, så skjønte vi nok at det var stor politisk spennvidde i bygda. Les meir

Éin kommentar

Filed under Biografiar, Jordbruk, Menn