Monthly Archives: november 2014

Solglytt skapte musikk

Harpefoss musikklag 1956. Første rekke fra venstre: T. Rolstad, J. Baukhol, J. Haugen, T. Byggjordet, M. Skard, M. A. Skurdal, R. Haugen. Annen rekke fra venstre: O. Amundsen, O. Bakstad, M. M. Skurdal, A. A. Skurdal, S. Solbeim, B. Woldmo, K. Grytting, T. Baukhol. Tredje rekke fra venstre: T. Stensrud, O. Nystuen, P. Skard, T. Suleng, E. Tagestad, A. Amundsen, E. Baukhol, H. Rønshaugen, Asm. Baukhol, Johs. Amundsen. Fotograf ukjent.

Ungdomslaget «Solglytt» mente at det var behov for et musikklag i kretsen, og hadde ved basarer og andre tilstelninger samlet sammen penger til blåseinstrumenter. I 1898 ble musikklaget startet, med navnet «Skurdal Musikkforening». Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

Pionerarbeid som har bore frukter

c3b8vertun1

Øvertun 1976. Fremst sit leiarane Arne Risdal (til venstre) og Anton Amundgard. Bak frå venstre: Erik Bjørke, Arne Listad, Ola Listad, Øystein Skotte, Jon Håvard Brandvol, Kristin Veskje og Liv Jorunn Korstad. Året etter vart Sør-Fron juniorspelemannslag stifta. Seinare begynte Anton Amundgard med feleopplæring både på Harpefoss, Heidal og Sel. Arne Risdal heldt også kurs på Vinstra, sette i gang opplæring i heimbygda Skåbu i 1981, og hjalp seinare til med opplæring i Heidal. Skåbyggingane og heidølane slo seg saman i 2008, og er i dag grunnstamma i Mukampen spelemannslag. Dei kan tilmed kalle seg nordisk meister i folkemusikk!

OLE CHRISTIAN RISDAL: No i november er det 40 år sidan Anton Amundgard frå Sør-Fron og Arne Risdal frå Skåbu sette i gang pionerarbeidet sitt for å sikre rekrutteringa til felemusikken i Midtdalen. Ein var i ferd med å få ei forgubbing, og det var på tide å gjere noko. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

Jukulkula

På solsia synnafor Ny-Sambu — Nord-Fron — blir det om vinteren ei ofseleg stor sveilkule uppi li’n i ei dokk. Denne kula ligg slik til at sola ikkje kjem til der før seint på dagen, og ho held seg lenge utover våren. På Bre’e såg på denne kula når Øyangsvatnet var ope, så dei kunne borti der og fiske. Ho er kalla Jukulkula, og når ho er borte, er isen gåen. Det var ei dame på Bre’e som fekk Øyangsvatnet av ein høgtståande embetsmann fordi ho var god mot «om. Det var slik at slike karar tok inn der på Bre’e når dei for etter dalen. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jakt og fiske, Jordbruk, Kommunikasjon

Starten var beskjeden nok

Kvam musikkforening 1956, Første rekke fra venstre: Birger Kjos, Asbjørn Jakobsen, Ragnvald Gundersen, Nils Ressummoen, Ola Moen. Annen rekke fra venstre: Ola Sigstad, Tor Aspeslåen, Arne Steine, Birger Stormorken, Amund Røssum, Kjell Søndenfor. Tredje rekke fra venstre: Arne Randen, Olaf Lunde, Hans Fredriksen, Ola Bjørgen, Mathias Dahl, Ingmann Lien. Fotograf ukjent.

Kvam Musikkforening kom i gang den 6. november 1925. Det var lærer Tor Mohn som gjorde opptaket, og som i 20 år tok det tyngste arbeidet i foreninga. Han var i heile denne tida dirigent og instruktør. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

En lys vårkveld i året 1899

Hundorp musikklag 1956. Første rekke fra venstre: Arne Ivarson, Sverre Anekre, Magnar Rudi, Bjarne Ånekre, Torbjørn Heggestuen. Annen rekke fra venstre: Olav Langseth, Gudmund Nustad, Rolf Nordølum, Nils Tofte, Ole Listuen, Knut Fossebagen, Halvor Sletten, Knut Sundgården, John Stebergsløkken, Kåre Falkenhaug. Tredje rekke fra venstre: Magne Malerbakken, Edvin Fevolden, Erling Underdalshaugen, Iver Malerbakken, Arvid Anekre. Fraværende: Arvid Nordølum, Magnar Sletten, Finn Sundgården, Arve Svendsen, Ottar Løkken, Per Nordby. Fotograf ukjent.

Fire venner fikk ideen om å danne et musikklag for Sør-Fron-bygda en lys vårkveld i året 1899. Disse ivrige karene var M. P. Løkken, som senere ble selvskreven formann, Anton P. Ånekre, Anton I. Ånekre og Bersvein Bålet. Etter mange vansker fikk de i stand en basar til inntekt for musikkinstrumenter. Det kom inn ca. kr. 300,-. Dette var imidlertid ikke nok, og karene måtte ut med kr. 75,- hver. Lagets første øvelsessted var «høgstugua» på garden Haverstad. Karene leide kosten, og øvde hver dag i to uker. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

Stor og god feiring!

bilde (3)

Sør-Fron bygdekvinnelag hadde laga og serverte kaffi og kaker etter oppskrifter på 1800-talet etter festkonserten i Sør-Fron kyrkje. Her er nokre av dei aktive medlemmene. Alle foto frå Grunnlovsjubileet: Lalita Arkhimandritova

bilde (5)

100-årsjubilant Sør-Fron sangkor var sentrale i 200-årsjubileet.

Grunnlovsjubileet vart feira stort og godt i Sør-Fron Kyrkje sundag. Fleire bilde under bretten.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Sveltihelkjerra

Dei var rausare på tida den gongen. Folk tok seg betre tid til alt og alle.

MARGIT LYKKJOM FORTEL TIL ANTON LØKKEN: Mjølkebilen tok til å kjøre på setra i Sødorp i 1928. Da vart det brått slutt på ysting og kinning. Det vart messom meir matlaust på seter’n au. Eg hugsar eldre folk kalla mjølkebilen sveltihelkjerra. Men det vart i alle fall lettare å vera budeie etter at mjølkebilen kom, det vart mindre arbeid. Sjølv dreiv eg mest med ysting og kinning for moro skuld. Kvar laurdag tora eg. Det var godt å ha ein fløteskvett på lager. Ungane likte godt å koke seg karamell. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Kommunikasjon, Setring

Vin og heim i Fron

Toksen gaard –  eigentleg Toksvin.

IVAR KLEIVEN: Fron har støtt vore helde for den beste bygda i Gudbrandsdalen og blomen mellom dei, inga bygd har så mykje god og vokstom jord, og dei meste av grendene ligg godt og lugumt til, og derfor har Fron frå langt atti medelalderen vore ei sterk bygd med innbuarar som var i velmakt. Dei eldste gardane i Fron er dei som endar på vin. På Fron er det i alt seks vin-gardar: O’e (Odenvin), Heggje (Heggvin) på Sør-Fron og Tokse (Toksvin), Skoe (Skodvin), Bryn (Bruvin) og Veikle (Veiklvin) i Nord-Fron. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Språk

Ein kveld for tanke og kjensle

10620042_725975564145055_1556880980582020382_o

Kommenter innlegget

by | 8. november 2014 · 21:53

-Har alltid vore strid om skulen

Olav Bratland la ikkje skjul på kva han meinte.

Artikkelforfattar Olav Bratland vart vigd spesiell plass under lanseringa av Fronsbygdin 2014, skriv Dølen. Han var lærar på Vinstra vidaregåande skule i 41 år og har skrivi om sitt liv ved skulen. -Eg har vore her veldig lenge, nokon trur at eg alltid har vore her, seier Bratland, som gjekk av med pensjon i fjor. Han lyfta fram fire av skulens rektorar og såg skulehistoria i ljos av dei. Han la ikkje skjul på at det er tøffe tider for skulen: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kunst og handverk, Menn