Monthly Archives: november 2014

-Personlege opplevingar står i førarsetet

STÅR BAK BOKA: Redaksjonssekretær Gard Espeland og redaktørane Rasmus Stauri og Per Ottesen kosar seg stort med å samle historie frå Fronsbygdene. Nå er dei klare med ei ny bok. Foto: Kristin Veskje GD

Har du sikra deg Fronsbygdin 2014? Boka får mykje ros og kan bli utseld. -Personlege opplevingar står i førarsetet, og med eitt blir historia levande, skriv Dølen. Her er innhaldet:

 Kvams eigen eidsvollsmann av Arild Teigen: Berre to gudbrandsdølar møtte på Eidsvoll i 1814. Det var Anders Lysgård, født i Øyer, men busett på Biri. Og Paul Harildstad Aamodt, født i Heidal, men gardbrukar på Sjoa.

Kyrkjene vart brukt til vallokalogså i Fron av Rasmus Stauri: Sør-Fron kyrkje vart brukt til vallokal da det skulle veljast valmenn som skulle velje utsendingar til Eidsvoll.

Eit lite samfunn som nesten er borte av Odd Jan Skriubakken: På plassane under Dalsegg, på vestsida av Laugen ved Breivegsbrua på Sør-Fron, budde eit trettitals personar i 1865. I dag er fleire av dei små plassane borte. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur, Språk

Utukt på fjøset

Det var i fjøsa det gjekk føre seg

RAGNAR ØVRELID: Tenarane låg i fjøset. Det var skikken frå gammalt av i Fron. Sokneprest Schiøth meiner at det er ein skammeleg uskikk at bøndene lar «såvel drenge som piger» ligge i fjøsa. Dette fører til stor «lettferdighed». Jenter og gutar er knapt 15-16 år før dei ligg saman. Om nettene er fjøsa ofte fulle av tenestegutar som «løber fra en gård til en anden efter pigene.» Det same skjer på sætrene, «hvor de om natten har leilighed til å ligge med hinanden.» Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Jordbruk

Tigging i Fron

tigging

«Gårdbrukerne er nå så harde at de ikke vil la folk leve.»

RAGNAR ØVRELID: Dei ung gfita seg utan å kunne noko arbeid, dei hadde ikkje samla seg pengar eller klede, og etter eit halvt års ekteskap måtte dei ut og tigge, sidan stele. Foreldrelause barn streifa tiggande omkring. Fattigkommisjonen kritiserte gardbrukarane for å mangle omsorg for gamle arbeidsfolk. Dei bruker dei gamle i onnene og slepper dei så utpå bygda igjen

for å ta ved tiggeri, tyveri og bedrageri deres føde, liksom man slipper hesten ut etter pløying for å søke næring.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk

-Historia blir levande

FBplakatFronsbygdin 2014 maktar på ein heilt annan måte også å fengje ein yngre generasjon av lesarar enn det som sume gonger har vore tilfelle, skriv redaktør Bjørn Sletten i Dølen. Årsaka er at fleire av artiklane denne gongen strekkjer seg i tid fram til våre eigne dagar. Personlege opplevingar står i førarsetet, og med eitt blir historia levande.

Olav Bratlands artikkel om sine 41 år som tilsett ved Vinstra vidaregåande skule er kanskje den viktigaste artikkel som er skrivi i eit lokalhistorisk verk dei siste åra, og alle som vil prøve å forstå konfliktane og utfordringane rundt den vidaregåande skulen vår, bør ta seg tid til å lese artikkelen hans. Likeeins er Sigrun Slapgards artikkel om polferder i eit barndomslandskap i Ruste eit kroneksempel på at historisk stoff ikkje treng vera tørt og kjedeleg.

Bjørn Sletten skriv vidare at det er gjort eit svært grundig tekstleg arbeid: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur, Språk

Solglytt skapte musikk

Harpefoss musikklag 1956. Første rekke fra venstre: T. Rolstad, J. Baukhol, J. Haugen, T. Byggjordet, M. Skard, M. A. Skurdal, R. Haugen. Annen rekke fra venstre: O. Amundsen, O. Bakstad, M. M. Skurdal, A. A. Skurdal, S. Solbeim, B. Woldmo, K. Grytting, T. Baukhol. Tredje rekke fra venstre: T. Stensrud, O. Nystuen, P. Skard, T. Suleng, E. Tagestad, A. Amundsen, E. Baukhol, H. Rønshaugen, Asm. Baukhol, Johs. Amundsen. Fotograf ukjent.

Ungdomslaget «Solglytt» mente at det var behov for et musikklag i kretsen, og hadde ved basarer og andre tilstelninger samlet sammen penger til blåseinstrumenter. I 1898 ble musikklaget startet, med navnet «Skurdal Musikkforening». Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

Pionerarbeid som har bore frukter

c3b8vertun1

Øvertun 1976. Fremst sit leiarane Arne Risdal (til venstre) og Anton Amundgard. Bak frå venstre: Erik Bjørke, Arne Listad, Ola Listad, Øystein Skotte, Jon Håvard Brandvol, Kristin Veskje og Liv Jorunn Korstad. Året etter vart Sør-Fron juniorspelemannslag stifta. Seinare begynte Anton Amundgard med feleopplæring både på Harpefoss, Heidal og Sel. Arne Risdal heldt også kurs på Vinstra, sette i gang opplæring i heimbygda Skåbu i 1981, og hjalp seinare til med opplæring i Heidal. Skåbyggingane og heidølane slo seg saman i 2008, og er i dag grunnstamma i Mukampen spelemannslag. Dei kan tilmed kalle seg nordisk meister i folkemusikk!

OLE CHRISTIAN RISDAL: No i november er det 40 år sidan Anton Amundgard frå Sør-Fron og Arne Risdal frå Skåbu sette i gang pionerarbeidet sitt for å sikre rekrutteringa til felemusikken i Midtdalen. Ein var i ferd med å få ei forgubbing, og det var på tide å gjere noko. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

Jukulkula

På solsia synnafor Ny-Sambu — Nord-Fron — blir det om vinteren ei ofseleg stor sveilkule uppi li’n i ei dokk. Denne kula ligg slik til at sola ikkje kjem til der før seint på dagen, og ho held seg lenge utover våren. På Bre’e såg på denne kula når Øyangsvatnet var ope, så dei kunne borti der og fiske. Ho er kalla Jukulkula, og når ho er borte, er isen gåen. Det var ei dame på Bre’e som fekk Øyangsvatnet av ein høgtståande embetsmann fordi ho var god mot «om. Det var slik at slike karar tok inn der på Bre’e når dei for etter dalen. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jakt og fiske, Jordbruk, Kommunikasjon