Daily Archives: 21. november 2014

-Historia blir levande

FBplakatFronsbygdin 2014 maktar på ein heilt annan måte også å fengje ein yngre generasjon av lesarar enn det som sume gonger har vore tilfelle, skriv redaktør Bjørn Sletten i Dølen. Årsaka er at fleire av artiklane denne gongen strekkjer seg i tid fram til våre eigne dagar. Personlege opplevingar står i førarsetet, og med eitt blir historia levande.

Olav Bratlands artikkel om sine 41 år som tilsett ved Vinstra vidaregåande skule er kanskje den viktigaste artikkel som er skrivi i eit lokalhistorisk verk dei siste åra, og alle som vil prøve å forstå konfliktane og utfordringane rundt den vidaregåande skulen vår, bør ta seg tid til å lese artikkelen hans. Likeeins er Sigrun Slapgards artikkel om polferder i eit barndomslandskap i Ruste eit kroneksempel på at historisk stoff ikkje treng vera tørt og kjedeleg.

Bjørn Sletten skriv vidare at det er gjort eit svært grundig tekstleg arbeid: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur, Språk