Daily Archives: 8. september 2014

Fronsbygdin 2014: Skulestrid

vvsDet har vore strid og drakampar om Vinstra videregåande skule med stort engasjement frå mange, både innanfor og utanfor det politiske miljøet. Gudbrandsdal landsgymnas kom i gang på Vinstra i 1946. Historia til skulen er mangfaldig, ei rik skulehistorie sit i veggane på Furuheim, og du har verkeleg noko å sjå fram til i haust. Fronsbygdin 2014 blir lansert nettopp på Vinstra vgs (VVS) 30. oktober. Redaksjonen har bede Olav Bratland skrive frå levra om korleis han som lærar, inspektør og sist som nestleiar har opplevd si skuletid og dei mange endringsprosessar rundt skulen på Vinstra, den største arbeids- og kunnskapsareanen i midtdalen. I åra 1972 -2013 hadde Olav Bratland sin arbeidsplass ved VVS. Ingen har hatt ein lengre arbeidsdag ved skulen enn han, heile 41 år. Det tyder på eit sterkt engasjement for arbeidsplassen sin. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon