Daily Archives: 14. juli 2014

Da sør-frøningane ville velja seg prest sjølve

30534 Presterolla var utfordrande før i tida også. Dette brevet frå 1890 var tenkt til kyrkjestatsråden, men vart stoppa av sorenskrivaren på Heggerud. Frøningane er lei av «gamle og til dels udslidte Præster»! Men slikt opprør ville ikkje sorenskrivar Beer ha noko av.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Folketru