Daily Archives: 1. juli 2014

Dei kviskrar så stilt under felden

budeiegriser

Budeia kunne fortene ein fest etter alt arbeid og ansvar.

Dei to inni selet ligg glade og yr,
og kviskrar så stilt under felden;
– for kroken på innsida krøte dei på –
– og om det kjem udyr – det vert vel ei råd
guten han er her så sjelden.

Etter at budeiene hadde gjort det som gjerast skulle og var nedkomne frå fjellet, vart det halde fest for dei. Desse festane var til ære for budeiene og ein takk for innsatsen. Det synte seg mellom anna ved at dei hadde gratis inngang. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Setring