Monthly Archives: juli 2014

Gammel kriger ved veiens ende

Den første sivile eieren av denne lastebilen var Fefor Høyfjellshotell. De brukte den til varetransport og brøytebil frem til ca 1950/51. Her er et bilde som er fotografert i denne perioden. Bildet er utånt av Johannes Tungen. Fotograf ukjent.

Den første sivile eieren av denne lastebilen var Fefor Høyfjellshotell. De brukte den til varetransport og brøytebil frem til ca 1950/51.Bildet er utånt av Johannes Tungen. Fotograf ukjent.

FRÅ GÅMÅLT FRÅ QVAM: Da tyskerne kapitulerte i maidagene 1945, ble alt krigsmateriellet de hadde tatt med seg til Norge, konfiskert av de allierte. Mye av dette ble solgt på det sivile markedet for privat bruk. Det norske forsvaret foretrakk å benytte engelske eller amerikanske kjøretøy og kvittet seg derfor raskt med tyske kjøretøy, som istedet kunne gjøre nytte for seg i gjenoppbyggingen av landet etter krigen. Dette er historien om en gammel lastebil som kom til landet i fiendens tjeneste, men endte som nyttig redskap for gjenoppbyggingen av etterkrigstidens Norge. Dette var den første kranbilen til Kvam Mek. Verksted og derfor en del av dagliglivet på Kvam i starten av 50-tallet. Les meir.

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Slangen Seter i Skåbu

slangen

Eit skikkeleg trekkplaster for bygda Skåbu

OLE CHRISTIAN RISDAL: Slangen Seter er ei perle i Skåbu. Staden har rike tradisjonar attende til 1800-talet. Til å byrje med var Slangen vår- og haustseter til garden Nedre Skåbu, men etter kvart vart det turiststad og er i dag eit skikkeleg trekkplaster for fjellbygda ved foten av Jotunheimen. Her finn ein både rideskole, fjellstue og hytteutleige. Gjennom åra har det vore mykje aktvitet der og staden har fleire gonger vore i media. I 1976 laga NRK-mannen Lars Hauge dette programmet frå Slangen. Der deltok både stamgjester og lokale aktørar. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Musikk, Setring, Verksemder

Fore gris i bunad

Pent kledd til ære for fotografen? Postkort frå Kvam? Nokon som kjenner att noko? (Bilde frå Per Ove Haugaløkken på FB-sida "Du væt du e frå Kvam når..")

Pent kledd til ære for fotografen? Postkort frå Kvam? Nokon som kjenner att noko? (Bilde frå Per Ove Haugaløkken på FB-sida til Kvam Historiske Forening.)
Solveig Holen Kan det væra fra Leinbakksida av Veikledalen, slik at det er Veiklelia og Hillingen ein ser bak? (Knipen, Dalen eller høgare oppe frå Synnafor eller Havom) Eller er det sør i Kvam, slik at det er Teigkampen i bakgrunn?

975978_494503217288790_1062397627_o

Her er originalen. Det er ikkje så vanskeleg å restaurere bilde i Photoshop.

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk

Dei fekk kjeft

PG1990Peer Gynt ved Gålåvatnet ein suksess sidan 1989? Nei. Er økonomiske problem noko nytt? Nei. Dei fekk mykje kjeft, dei som sette i gang: Heilt utan økonomisk styring. Alt kom seint i gang, dårleg bemanning, altfor mange oppdrag på fritida til få personar. Sviktande planlegging, mangel på haldbare kontraktar, for mange improviserte og fordyrande idéar. RAGNAR ØVRELID fortel: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur, Verksemder

Gålå handel

ASBJØRN RINGEN: Anne Sofie Wadahl Nord og Per Nord har drevet Gålå handel  i 30 år. En ekspansiv virksomhet. Det startet i 1959, da Asbjørn Wadahl bygde en hytte, der han ville prøve seg med fjell-butikk. Dagens lokaler på nærmere 1000 kvm. representerer mange millioner i investeringer. Og en 20-dobling i omsetning over i 1980. Det første nybygget kom allerede i 1972. I 1997 ble lokalene utvidet med 270 kvm. I 2007 ble det lagt til nye 450 kvm. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kvinner, Menn, Verksemder

Hyttefolk – velkommen!

CARL HENRIK GRØNDAHL: Ville det ikke vært gildt å vite litt mer om historien her hvor du har hytte? Blir ikke hytta litt lunere og godstolen med utsikten enda mer etterlengtet når du har noen dråper lokalhistorie innabords? Vet du at huldra er sett like nedenfor? Vet du at en kar kjørte seg gjennom isen på vei inn til setra? Vet du hva som foregikk på mjølkerampa? Interessert i lokale matskikker? Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Odd Kjorstad – ein sterk personlegdom

Odd Kjorstad på Sørheim mars 2013

Odd Kjorstad på Sørheim mars 2013

RASMUS STAURI: Odd Kjorstad frå Harpefoss døydde på Sørheim omsorgsenter i Sør-Fron 3. juli. Han vart vel 95 år og fekk eit langt og innhaldsrikt liv. Han arbeidde som lærar i fleire skuleslag, og den lengste arbeidstida fekk han som lærar ved Ringebu folkehøgskule, eit skuleslag som passa han godt. Men det var ikkje i pedagogikken hovudinteressa han låg. Odd Kjorstad var både kjent og velkjent i Gudbrandsdalen, og ikkje minst hadde han god kunnskap om jakt og fiske og dølens levevis gjennom tidene. Odd var ein fyrsteklasses skyttar, jeger og fiskar. Han var kunnskapsrik og ein intelligent mann – ikkje så lite av ein kunstnarnatur. Odd var musikalsk og var med i fleire sangkor, og ikkje minst folkemusikken dyrka han i Ringebu spelemannslag i vel 30 år og seinare i Harpefoss spel- og dansarlag. Han var ein habil spelmann og ein god dansar. Men framfor alt ein likandes kar, som blir både sakna og hugsa. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Menn

Anne og huldreguten

bullbørseFJORDE KLASSE SKÅBU SKULE 193?:  For lenge sidan var det ei ung jente som heitte Anne Rykhus. Ho var på budeie på ei seter. Så vart ho kjend med ein huldregut, og dei skulle snart gifta seg. På setra hadde dei ein nauthund, han skjøna at det var noko gale på ferde og flaug heim. Da hunden kom heim, reiste bonden åt setra og tok med seg børse. Det var nett den dagen ho Anne skulle gifte seg. Da bonden kom bortåt setra, fekk han sjå mykje folk på stølen. På ein svart øyk sat ho Anne, ho hadde bunad og gullkrone på hovudet. Bonden skjøna at no laut han skunda seg, og så skaut han over folka. Med ein gong vart det borte alt saman, berre Anne stod att på stulen. Huldregubben sa med det same han vart borte: – Du skal mykje få sjå, men lite forstå. Sidan såg Anne alle dei huldrefolka som var i bygda. Og etter den gongen vart ho vis.

Kommenter innlegget

Filed under Folketru

Da sør-frøningane ville velja seg prest sjølve

30534 Presterolla var utfordrande før i tida også. Dette brevet frå 1890 var tenkt til kyrkjestatsråden, men vart stoppa av sorenskrivaren på Heggerud. Frøningane er lei av «gamle og til dels udslidte Præster»! Men slikt opprør ville ikkje sorenskrivar Beer ha noko av.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Folketru

Pilegrimsvandrar i Fron

På veg gjennom Skar. Foto: Gudbrandsdalsmusea

På veg gjennom Skar. Foto: Gudbrandsdalsmusea

TORMOD BERGER: Det er ofte slitsamt å vera pilegrim. Spesielt viss du vandrar langt, og spesielt viss du følgjer pilegrimsvegen oppover Gudbrandsdalen. Med tung bør skal du høgt opp og bratt ned.  Og om ikkje anna så oppdagar du i allfall den fantastiske utsikta, den storslagne naturen, dei særeigne, gamle bygningane. Og historia! Noko får du med deg undervegs, anna må du lesa deg til. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Folketru, Kommunikasjon