Daily Archives: 13. mai 2014

Karl Johan i Fronskyrkja

kyrkjeinteriørl

Konsert i Sør-Fron kyrkje nesten 100 år etter at kong Karl Johan var der. Foto: Carl Henrik Grøndahl

IVAR KLEIVEN: Da Karl Johan var kront i domkyrkja i Nidaros om hausten 1818, reiste han over Dovrefjell og gjennom Gudbrandsdalen på attendeferda. Da han kom til Fron, stana han for å sjå på Fronskyrkja, som den tida var rekna for ei av dei sværaste landskyrkjene. Det møtte mye folk ved kyrkja som gjerne ville sjå den nye kongen vår, «Pontekurven», som dei hørde så mykje om i 1814. Mannen på Grov, han Nils, var den tida ein av dei fremst bøndene på Fron og hadde fått Danebrogsmerkjet, og det skal vera han Nils som la grunnsteinen under kyrkja. Nå møtte han, tok imot kongen og følgde han om i kyrkja. Da kongen hadde sett det han brydde seg om å sjå, sa han ved tolken dei orda, at han tykte denne kyrkja var i sværaste laget i ei bondebygd, og på det svara Nils Grov:

Oss ha bygt ho sjølve, deres majestet.

2 kommentarar

Filed under Biografiar, Menn