Monthly Archives: mai 2014

Det omskiftande livet til ein låve

snikkarsalen

Det kan skje så mangt i ein gamal låve. Foto: Redaksjonen i Fronsbygdin.

RASMUS STAURI: Ikkje mange hus har hatt eit så omskiftande tilvære som den gamle tømmerlåven frå Sigstadvolden i Kvam. Har har det budd ein mørkredd teolog, gutar på jentejakt, ein sløydlærar med skarpt blikk og trøytte pilegrimar. Og låven er attpåtil vigsla av ein biskop. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kunst og handverk, Menn, Verksemder

På tide vi blir kompisar att

Bilde frå GD

Kvam og resten av dalen har dei siste åra fått oppleve naturen demonstrera kreftene sine på brutal måte, skriv Håkon Sveen i bloggen sin i GD. -Trening gjer mester, heiter det. Men Vårherre, eller kven det nå enn er som styrer med oss, kan da vel snart seie at nok er nok. Vi treng ikkje meire av den type trening nå! Det er da tredje gongen på fire år at vatnet huserer med oss! Er det ikkje på tide vi blir kompisar att – naturen og vi? Vi øydelegg da aldri for deg, natur! Eller gjer vi det?

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Storflommen i 1938

Ein lastebil frå Kvam fossar gjennom flomvatnet i Vika mellom Kvam og Vinstra. Jernbanesporet ligg godt under vatn. Med så mange staute karar på lasteplanen er det vel rimeleg å tru at dei er ute på oppdrag i samband med flommen.

Ein lastebil frå Kvam fossar gjennom flomvatnet i Vika mellom Kvam og Vinstra. Jernbanesporet ligg godt under vatn. Med så mange staute karar på lasteplanen er det vel rimeleg å tru at dei er ute på oppdrag i samband med flommen.

 PER OTTESEN: Inga trøyst, men flom i Gudbrandsdalen er diverre ikkje noko nytt. Det er 75 år sidan ein av dei største flommane i historisk tid gjorde livet surt for mang ein døl. Ved hjelp av Dagningen frå 5. september 1938 og Iver Forseth sin artikkel i Årbok for Gudbrandsdalen for år 2000 skal vi sjå på kva som skjedde denne dramatiske veka. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Kommunikasjon

Heia jødene

heia-jodeneIsrael Krupp er på plakaten når Jødisk Museum i Oslo markerer de 200 årene med norsk selvstendighet med en utstilling. Det er han som bryter målsnora. Israel Krupp skapte mye i Fron. Frøning ble han kanskje aldri, men han hadde fabrikk i Lia og hus og gard på Tofte.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Idrett, Menn

Flom i Kvam – gjennom tidene

Reblogga frå 14. juni 2013: «Kvamværen er usedvanleg sterkt rotfesta, sjølv om han har båe føtene planta i lausmasser.»

ARILD TEIGEN:  “All historie er samtidshistorie” var det ein klok kar som sa. Det fekk eg prov på, kvelden den 22. mai, 2013. Ved åttetida banka det på utgangsdøra vår, på Øvermofeltet, midt i Kvam sentrum. På dørhella stod to ukjente karar frå Raude Kross. Beskjeden var grei: “Kom døkk onda, nå kjem åa!Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Kommunikasjon

Ta ut blod av trollkjerringa når ho blir brent

heks

Bilde frå serieliv.no

IVAR KLEIVEN: Ei trollkjerring var brent på den plassen som vart kalla Båle. Da dei følgde ho til rettarstaden, batt dei for augo hennar, for dei ottast for at ho kunne ha makt til å gjere olykke med dei vonde augo sine. Og da ho skulle rettast og dei løyste frå augo hennar så ho fekk dei frie ei lita stund, fjettra ho tre plogkrøkje og tre plogkarar på Steig, men det fjerde krøkje og plogkaren greidde ho ikkje, for der var både plogkaren og krøkje fromsingar, og så var selapinnen gjort av flogrogn. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Folketru, Kvinner

Registreringskurs på Dalseter tysdag 27. mai!

3722441203_5446788a

Utgravingsfelt på botnen av Olstappen i Skåbu. Foto: Kulturhistorisk museum

I samband med kulturminneregistreringa i Skåbu, vil arkeologane arrangere kurs i registrering av kulturminne på Dalseter Høyfjellshotell fyrstkommande tysdag klokka 17.30. Fyrst kan alle kose seg med ein god kaffikopp og noko frukt i konferanserommet, og samtidig få ei teoretisk innføring. Deretter blir det tur til Verksodden for å sjå på fangstanlegg, jernvinneanlegg og nyare kulturminne. Det vil bli utdelt nødvendig utstyr slik at deltakarane kan få prøve seg på registrering. Tanken er at folk kan føle seg betre rusta til å registrere på eiga hand utover sommaren og hausten. Dette er eit viktig bidrag til dei kommunale kulturminneplanane.

Kurset er fyrst og fremst for dei som meldte seg på førre gongen, men ein kan gjerne ta med venner og kjente. Hugs å ta med gode sko og gjerne litt niste!  Vel møtt!

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon