Monthly Archives: april 2014

Dei smurde over ublenda lykter

Tyske stridvogner i Lillehammer

Tyske stridvogner i Lillehammer

RAGNAR ØVRELID: Utover i april 1940 kom det stadig militærkolonner gjennom Fron, både sørover og nordover, og vegstøvet la seg grått på snøkantane. Dei kom med soldatar, med ammunisjon og anna krigsmateriell. Bilar og tog var fulle av ungdom på leit etter avdelingane sine. Etter dei første kaotiske dagane etter 9. april hadde nå general Ruge tatt over som sjef for dei norske styrkane. Det tok til å bli plan og system i den norske militærleiinga. Tanken var å stanse tyskarane i Gudbrandsdalen og Østerdalen, og hindre dei i å nå fram over land til Trondheim. Slik kom Fron i skotlinja. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Bombemålet på Tofte

Var kong Haakon her på flukt i aprildagane 1940?

Var kong Haakon her på flukt i aprildagane 1940?

RAGNAR ØVRELID: I aprildagane i 1940 danna det seg etter kvart segner i Fron om det som skulle ha hendt her. Kong Haakon og heile regjeringa skulle ha vore på Tofte. Gullet frå Norges Bank skulle ha vore på folkehøgskulen på Hundorp. Men det som skjedde, var dette: Statsminister Nygaardsvold og følgjet hans tok seg i kamuflerte bilar opp til Tofte Turisthotel utpå kvelden 12. april 1940. Her var det fullt av evakuerte folk frå Lillehammer og andre stader. Dei var ikkje særleg glade over å sjå statsministeren blant seg: eit opplagt bombemål for tyskarane. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kommunikasjon

-Fron historielag går verda rundt.

gdGD har laga ei sak på at heimesida til Fron historielag har besøk frå heile verda og siterer nettredaktøren: – Eg har aldri opplevd noko liknande. Kven er desse menneska? Vi har treff på sida vår frå land som India, Venezuela, Bulgaria, Romania, Pakistan. Det er nesten ingen land som ikkje har vore på internettsida vår, seier Carl Henrik Grøndahl, nettredaktør for Fron Historielag. 9. mars i år opplevde han at det vart sett ny rekord på heimesida til historielaget som vart oppretta for snart eit år sidan. – Til vanleg ligg vi på 300–400 treff kvar dag. 9. mars hadde vi 1.507 treff. Det som er spesielt er at treffa kom frå ip-adresser frå eksotiske land. Det har vore inne frå fleire land før, men ikkje så mange og ikkje på same tid. 305 av 1.507 treff var frå Norge, resten kom frå andre land i verda. Etter den dagen har det vore stor interesse for nettsida vår – trafikken er der framleis, seier Grøndahl.

Nettsida til Fron historielag er eigentleg ei historisk lokalavis.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Kommunikasjon

Tyske fallskjermtroppar over Fron?

Tysk fly styrta ved Fagerli 1940. Bilde frå Johan Brandstad/Vegar Skar

Tysk fly styrta ved Fagerli i april 1940. Bilde frå Johan Brandstad/Vegar Skar

RAGNAR ØVRELID: Mange i Fron var tidleg oppe 9. april 1940. Dei som slo på radioen om morgonen, fekk ikkje inn det vanlege programmet. Dei høyrde berre pausesignalet. Lærar Ringdal i Kvam mintest dette som eit varsel om at noko heldt på å skje. Så kom dagsnyttmeldingane utover morgonen, med stadig nye uhyggelege og uverkelege meldingar om tyske landgangar langs kysten og i Oslo. Likevel var folk i Fron i villreie korleis dei skulle oppføre seg. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kommunikasjon

Ikkje så reint ufarleg

Det var her dei dreiv på, karane. Ved Kamsfossen

Det var her dei dreiv på, karane. Ved Kamsfossen

Her kan du høyre karane slit! I 1937 var NRK på tur med mikrofonen på tømmerrenskning ved Kamfoss. Slitsomt arbeid. Ikke så reint ufarleg heller. Fløter mista livet her. Interessant lydbilde av ei tid som er borte.

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder

Du har noko

fornsbygdinologo

Noko du har lyst til å sjå nærare på. Nokre folk du vil prate med for å få greie på korleis det var og kva som hende. Noko du vil leite etter og lese og sette saman til ei forteljing. Noko du har vore med på. Det ligg noko i eit skap eller ei skuff eller ei kiste på loftet. Det er noko du har interessert deg for og veit litt om. Du kunne tenkje deg å komme i godt lag med dei som skriv historia om Fron i årboka Fronsbygdin kvart år. Det er berre å ta ein telefon for å lufte ideane. Til redaktøren Rasmus Stauri, 976 13 272. Ein uforpliktande prat, der du kan få råd og godt med erfaring og kunnskap i ryggen. Du har bra med tid. Boka som kjem til hausten, Fronsbygdin 2014, er snart i produksjon. Det er Fronsbygdin 2015 som nå skal ta til å løfte på seg. Ja? Du har noko, ikkje sant? Frå 1800-talet? Gjerne det, men hugs at også 1990-talet nå er historie.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Aktivt år

formannen

Leiaren i Fron historielag Anders Hage legg fram årsmeldinga for 2013 på årsmøtet på Sygard Grytting. Foto: Carl Henrik Grøndahl

Så mange som 55 møtte fram på årsmøtet på Sygard Grytting. Ingen stor strid om årsmeldinga 2013. Blant høgdepunkta: Lanseringa av boka Fronsbygdin 2013 var på Dale-Gudbrands gard 31. oktober. Heile 75 møtte fram. Boka kom ut for tiande gong og hadde derfor 16 sider ekstra. Gard Espeland prata om oppbygginga av boka. Rasmus Stauri fortalde om Einbusalen og måleria der. Odd Jan Skriubakken fortalde om arbeidet med artiklane sine «Husmannplassane under Ulberg» og «Slik levde vi i Huse». Ole Christian Risdal viste filmen «Seterreise på Isum». Denne ligg nå ute på historielaget si heimeside.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon