Daily Archives: 27. april 2014

Tyske soldatar skulle ha mat og sengeklede

92img353

Tyske trentroppar med feltkjøkken på veg nordover utpå sommaren 1940. Dei slo seg ned på gardar og opne stader med alt utstyret sitt, og fyrte og kokte så uforsiktig nær husveggar på feltkjøkkena sine at folk vart livredde. Bilde frå Anne Lise Jørstad Røsand/Vegar Skar

RAGNAR ØVRELID: Våronn vart det ikkje i Fron før ut i mai-juni. 1940. Krigshendingane hindra det. Det same gjorde den seine våren. Så seint som den 25. april kunne soldatane gå over elveisen mange stader. Sør-frøningane var dei som først kom tilbake til den vanlege kvardagen. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon