Monthly Archives: april 2014

Tyske soldatar skulle ha mat og sengeklede

92img353

Tyske trentroppar med feltkjøkken på veg nordover utpå sommaren 1940. Dei slo seg ned på gardar og opne stader med alt utstyret sitt, og fyrte og kokte så uforsiktig nær husveggar på feltkjøkkena sine at folk vart livredde. Bilde frå Anne Lise Jørstad Røsand/Vegar Skar

RAGNAR ØVRELID: Våronn vart det ikkje i Fron før ut i mai-juni. 1940. Krigshendingane hindra det. Det same gjorde den seine våren. Så seint som den 25. april kunne soldatane gå over elveisen mange stader. Sør-frøningane var dei som først kom tilbake til den vanlege kvardagen. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Spytta han i anletet

FronOSR2Korleis var det å vera tenåring under krigen? Oddrun Rudland frå Stormorken i Kvam var knapt 13 år da Noreg vart okkupert i 1940. – Ein og annan privat fest var det. Da hende det at vi vart forstyrra av tyskarane. Eg trur ikkje dei kom for å skræme oss. Dei var unge, dei òg, ville gjerne vera med i dansen. Men vi var for unge til å skjøne at desse unge soldatane var folk, dei og.  Ein ung tyskar baud meg opp til dans ein gong. Da spytta eg han rett i anletet. Det ville eg aldri gjort i dag. Men vi var nok redde tyskarane, fordi vi vart skræmde med dei og innprenta å halde avstand, fortalde ho i ein samtale med Ivar Myrstad i 2005. Les meir

2 kommentarar

Filed under Biografiar, Kvinner

På hogget

Det er utruleg mange godbitar i det bildematerialet som Vegar Skar har skanna inn frå Fron. Dette er eit storarta tidsbilde frå Arne Aasmundstad. Kva for eit spel? Du finn fleire slike bilde i albumet «Hjarteknusarar» på Facebook-sida til historielaget.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Kan du sele på ein hest?

hestesele

«De fleste som har sittet bak en hesterumpe kjenner den nordiske arbeidselen, bogtreselen. Dette er en sele som opprinnelig er utviklet for tunge lass i lavt tempo, gjerne med lave drag. Den nordiske bogtreselen har en stor fordel ved at bogtreet er justerbart. Dermed kan én sele tilpasses flere hester i noenlunde samme størrelse.» Frå Hesteforum Forums

Lyst til å lage ein video? Som fortel noko om Fron før i tida? Vera med på historielagets videokonkurranse? Med premiar på til saman 10 000 kr? Meld gjerne frå i kommentarfeltet her om du tenkjer på det, så veit vi litt meir og kan ha kontakt.  Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Uncategorized

Heile bygda kunne ikkje vere kyrkjegard

Heilt oppe i Krok, der britane hadde skyestillingar, fekk stallen ein tysk granat gjennom veggen.

«Heilt oppe i Krok, der britane hadde skyestillingar, fekk stallen ein tysk granat gjennom veggen.»

RAGNAR ØVRELID: Krigshandlingane i Kvam frå 25. til 27. april 1940 var over. Etter kvart tok folk seg ned i bygda att. Den øydelagde grenda grein mot dei. Over 70 nedbrunne hus, sundskote bygningar, raserte marker og vegar, og i fjøsa døde eller uthungra krøtter. Men gardbrukarane i Kvam opplevde også å sjå at krøttera hadde fått mat mens folket var borte. Om det var britiske eller tyske soldatar som hadde gitt dyra vatn og høy visste dei ikkje. I revegardane hadde mange sølvrevar og verdifulle platinarevar kasta kvelpane og ete dei opp. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar

Vart skoten da ho skulle hente meir klede

Ennå er det ikkje over: «Ny E6 bygges nå fra Vinstra til Sjoa. På Kvam har de imidlertid støtt på utfordringer i form av etterlatenskaper fra krigens dager. Forsvaret skal nå undersøke området nærmere før entreprenøren får fortsette. Funnet ble gjort ved Kjørem grendehus, ca. 4–5 km nord for Kvam.»  Foto: Einar Almehagen, GD  1. april 2014.

RAGNAR ØVRELID: Tre sivile bygdefolk vart drepne i kampane i Kvam i april 1940. Den første var ein danske, Søren Sørensen, som budde på Svarthaugen. Han såg at garden tok til å brenne og la på sprang nedover for å redde grisane. Etter kampane fann dei han ved jernbanelinja med tre kuler gjennom hovudet. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar

Sprenginga av Kvamsporten var mislukka

Minnesmerket over de tre nordmennene som mistet livet på Hillingen den 26. april 1940. De endte sine liv ved den nå falleferdige låven i bakgrunnen. Foto: Per Fredriksen.

RAGNAR ØVRELID: Nordmenn og britar klarte ikkje å stanse den tyske frammarsjen ved Kvamsporten. Den planlagde fjellsprenginga av Kvamsporten fylte området med støv og røyk, men var mislukka. Desutan bar framleis isen på elva mange stader. Nå stod tyskarane i Kvam. og det var mest berre britar att i forsvarslinjene. Torsdag 25. og fredag 26. april raste slaget om Kvam. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kommunikasjon