Monthly Archives: mars 2014

Guds stebarn i Fron

sorfron_prestegard

Det var her han budde, Søren Lemmich, men dette huset er bygd etter hans tid, for prestegarden brann over hovudet på han i 1806. I 1943 tok flammane også huset på dette bildet.  .

CARL HENRIK GRØNDAHL: Søren Lemmich heiter ein mann. Han var sokneprest i Fron i halvanna år for meir enn 200 år sidan. Berre eit namn i historia med nokre turre fakta. Men les vi bak dei sparsame, saklege opplysningane, finn vi det stoffet som romanar er laga av.  Søren Lemmich må ha vore eit Guds stebarn på jorda. Han «hadde en ublid skjebne og ble forfulgt av uhell. Tragisk var hans liv, og tragisk var hans død.» Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Menn

Infomøte om kulturminne på Dalseter

Arkeolog Hildegunn Haanes Ruset orienterte om den ny kulturminneplanen.

Arkeolog Hildegunn Haanes Ruset orienterte om den nye kulturminneplanen.

OLE CHR. RISDAL: Torsdag kveld var det infomøte om dei nye kulturminneplanane i Nord-Fron, Sør-Fron og Gausdal. Det passa bra at det var lagt til Dalseter Høyfjellshotell da dette er midt i kjerneområdet for dette arbeidet. Les meir

2 kommentarar

Filed under Informasjon

Draum og video

draumarlenaFrå mandag 17. mars kan du få  god hjelp på biblioteka i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu  – eller andre av dei 11 folkebiblioteka i Oppland – til å fortelje din draumar og tankar inn på mobil eller nettbrett – eller i webkamera på ein pc i biblioteket. Så går draumane til NRK og vidare til Nasjonalbiblioteket. Her kan du sjå kva andre  folk i Hedmark og Oppland drøymer om.  Draumar for Norge er ein del av NRK- satsinga på grunnlovsjubileet. Hugs også: Fron historielag innbyr til videokonkurranse med kr 10 000 i premiar.

 

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Good for you

Mykje og uvanleg trafikk på denne heimesida desse dagane, så vi spurde ei som driv systemet i WordPress, om dei kunne finne noko irregulært. Er det nokon som tullar med Fron historielag? Ho svara:

I don’t see any thing strange on your account. Just consider it a compliment that you are attracting site visitors from new audiences. Good for you for putting so much work into your local history site!

Slik er det når ein lagar problem av at noko går bra.

Éin kommentar

Filed under Informasjon, Kommunikasjon

Isvegen over Lågen

is

Tjukk nok?

ODDMAR MYRUM: Når rustværane skulle til butikkar på Vinstra sommar eller vinter, brukte dei vestsidevegen – ei strekning på fleire kilometer. Vinterstid kunne dei koma seg over isen når han fraus seg sterk nok. Da gjekk dei ut fra gardsbruket Jota på vestsida av Laugen, og frå der var det om lag ein kilometer fram til butikkstroka på austsida. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kommunikasjon

Korleis heng dette saman?

alleland091314

Lokalhistorie frå Gudbrandsdalen blir tatt vel imot over heile verda på en søndag.

CARL HENRIK GRØNDAHL: Noko underleg hende på denne bloggen i går, søndag 9. mars. Ei sak er at det vart sett ny rekord. 806 unike brukarar las 1507 innlegg. Men berre 305 av desse 1507 treffa var frå Noreg. Heller ikkje kom dei berre frå typiske ferieland som Spania eller Thailand. Dei kom frå frå India, Venezuela, Bulgaria, Romania, Indonesia, Pakistan, Egypt og andre meir eksotiske land. Folk har vore inne frå desse landa før òg, men ikkje så mange. Og ikkje samstundes! Her må det vera eit nettverk av noko slag som brått oppdaga denne heimesida. Berre frøningar? Gudbrandsdølar? I alle fall er det folk som les norsk. (Eller er det nokon som har det morosamt og triksar med IP-adresser?) Hadde vore gildt å vite korleis dette heng saman. Og denne interessa held fram i dag…

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Toramjølk

separator

Separator – på museum

ODD MIDTLIN: Eg har lyst til å dvele litt ved ordet toramjølk, som har gått av bruk, og dei unge i dag veit neppe kva det tyder. Det er knytt til separatoren, ein forholdsvis enkel maskin som skilde ut fløyten frå kumjølk. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk

Kulturminner på Dalseter

Dalseter torsdag 13. mars kl 1830.

Program for åpent møte om kulturminneplanarbeid i Gausdal, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner  på Dalseter Høyfjellshotell,  torsdag 13.mars, kl.18.30: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Kvikne og Skåbu – inneklemt og utestengt

Enkelte unntagelser er der dog: Harildstad kneiser som et herregods, og Aasmundstadgårdene og Vistad er vakre hjem. Men…

EIN PÅSKEREISANDE 1904: Inntrykket man får av en reise oppover Kvikne og Skåbu er nokså blandet. Visstnok har dalføret sine tiltalende partier. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Kommunikasjon