Monthly Archives: februar 2014

Bak kvart namn ligg ein menneskelagnad

besøk

Så fekk dei besøk av slektningar frå gamlelandet. (Bilde frå Rolf Aasmunstad/Vegar Skar)

EINAR HOVDHAUGEN: Kvikne – Skåbu er den del av bygda som hadde den absolutt største utvandring. Her hadde utvandringa eit omfang som ein nesten kunne tru ville føre til avfolking. Men fornyingskrafta i folket var stor. Kvam ser helst ut til å ha hatt den minste utvandring i Fron, om det da ikkje er svikt i materiellet. Det er i 1851 vi hører om dei første utvandrarane frå Sødorp. I 1853 kjem Kvikne-Skåbu sterkt med, og Kvam omtrent på same tid. Les meir

Éin kommentar

Filed under Biografiar, Kommunikasjon

50-årskonfirmantar i 2014

SF ungdomsskule 1963

Desse ungdomane er 50-årskonfirmasjonsjubilantar i 2014. Bildet er frå Sør-Fron ungdomsskule våren 1963.

Éin kommentar

Filed under Biografiar

Nokre reiste frå vonløysa og skamma

img443 Fra Canada

Alt var litt større i det eventyrlege landet på hi side av havet. (Bilde frå Anne Lise Jørstad Røsand/Vegar Skar)

EINAR HOVDHAUGEN: Utvandring til Amerika letta folkepresset i bygdasamfunnet. Ein del sveltihelplassar blir nedlagde. Det blir ledige husmannsplassar for dei mange som før hadde hatt vanskeleg for å skaffe seg ein plass. Inderstklassa blir etter hvert sterkt redusert. Utvandrarstrømmen er sterkt dominert av småkårsfolket i bygda. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk, Kommunikasjon

Draumar for Norge

drommerEin sein kveld i året 2214 sit ei ung jente med undrande store auge og ser og høyrer på deg gjennom århundra. Brått skjønar ho at livet er ei gåte – og at vi alle har  sunge og sørga, dansa og drøymt ein gong.  Nå kan du gjere noko for tipp-tipp-oldebarna dine og historikarar som ennå ikkje er fødde. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Bjørnstjerne hilser Kjetils OL-gull

Flagg Iver Olstad

Bilde frå Iver Olstad/Vegar Skar

Men vort motige flag flyver længre idag!

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Idrett

Velnøgd frøning

karirudrudfroning

Bilde frå Kari Rudrud/Vegar Skar

Med glede kan Fron historielag i dag  bringe til torgs bilde av ein velfødd og velnøgd frøning av ukjend opphav. Ser ut til å leve godt med 4. plassen til Kjetil Jansrud. Her ligg det eit liv og ein lagnad på ein skinnfell…

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar

Hvor er papirene fra Harildstad?

Jeg er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo, og jeg lurer på om noen av dere i Fron historielag kan peke meg i riktig retning. Jeg skriver masteroppgave om bondeopposisjonsavisa Statsborgeren fra 1830-tallet. Redaktøren av Statsborgeren, Peder Soelvold, var en god venn av John Johnsen Vole (1804-1884), husbond på Harildstad. Soelvold bodde tidvis på Harildstad og de to hadde en utbredt kontakt via brev. Både Torstein Høverstad, Inge Krokann og Arne Bergsgård besøkte Jon Harildstad på 1930-tallet og leste denne brevvekslingen. Jon Harildstad er så vidt jeg forstår grunnleggeren av Fron historielag. Det jeg lurer på er om noen av dere vet hvor papirene fra Harildstad gård befinner seg? Er de levert til en arkivinstitusjon eller et museum eller er de fortsatt på gården?Jeg setter stor pris på all hjelp jeg kan få. Med vennlig hilsen, Kristian Nymark.
SVAR:
Marit Hosar: Papirene ligger i Fron Historielags arkiv som oppbevares på Opplandsarkivet avd Maihaugen.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

5000 kr for den beste!

371119-Video_CameraFron historielag innbyr til konkurranse om den beste lokalhistoriske videoen frå Fron. Videoen skal vera på omlag 10 min, kan byggje på intervju, demonstrasjon av praktisk arbeid, gamle foto og filmar. Juryen legg vekt på innhald, originalitet og teknisk kvalitet. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Kommunikasjon

Minstepensjonist

 

30 Kommuneskatseddel 1947 - 1948, Toline Håvemoen.Da Toline Hovemoen var 89 år i 1947, hadde ho kr 0 i formue og kr 516  i inntekt. Det tilsvarar kr 9 495 i dag. Ho hadde i alle fall trygd. Minstepensjonistane har litt meir i dag. Velstandsauka har vore ikkje så reint liten. (Skattsedel frå Magnhild Ringstad/Vegar Skar)

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kvinner

Ligger katta i stolen?

Holen i 1940

EIVIND HOLEN: Fra gammel tid ser det ut til at de unngikk å plassere husene der det gikk vannårer i grunnen. Jeg er blitt fortalt at i eldre tider plasserte de husene der dyra hvilte. Dyr er mere følsomme for slik stråling enn mennesker, og kyr legger seg ikke på steder der det går vannårer, mens katter oppsøker slike steder. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Folketru, Jordbruk