Daily Archives: 25. desember 2013

Husmannen – einaste mulege løysing på folkepresset

Bøndene hadde ein sunn motvilje mot oppdeling av gardane

husmannstue copy

Husmannstue. Foto: Pål Kluften

EINAR HOVDHAUGEN: Domen over husmannsskipnaden har vore heller streng. Sterkt engasjerte kjensler, sosiale motsetningar og politiske synsmåtar har her farga synet. Den objektive historiske vurdering av husmannsskipnaden har vi enda ikkje fått. Her er både lys- og skyggesider. Historisk sett kan ein truleg sjå husmannsskipnaden som den einast mulege løysing på det folkepress Fron opplevde. Som rydningsbolk hører rydningsbolken til husmennene til dei store landnåmstider i bygdahistoria. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk