Fronsbygdin får mykje ros i GD

-Frøningane held oppe framifrå årbok-kvalitet. Det er imponerande kva årbokredaktørane får fram av stoff, skriv Asbjørn Ringen i GD 18. desember. 30 artiklar på over 170 sider og noko for einkvar smak. Spennvidda kan illustrerast ved ytterpunkta:

Ingar M. Gundersen artikkel  bygd på tilfang frå utgravingane i samband med E6-utbygginga i eine enda av tidslina. Carl Henrik Grøndahls gjennomgang av historia til Fagerhøy heilt opp til nåtida i den andre. Både desse er i likskap med mange andre velskrivne og solide. (…) For ein som har henta grunnleggjande kunnskap ved gymnaset på Vinstra, fell det lett å nemne spesielt Arne Finboruds levande tidsbilete frå livet som gymnasiast på Vinstra opp mot 1960.

Asbjørn Ringen omtalar i alt ti årbøker med lokalhistorie. Om I Hedalé seier han at det er eit lite historielag, men ei flott bok med artiklar som fortener større lesarkrins enn den lokale meinigheita. I Årbok for Gudbrandsdalen finn han at «noko er mildt sagt for dei særskilt interesserte, (…) men vi meir generelt orienterte lesarar har all verda å fordjupe oss i likevel.» Hemgrenda 2013 er nr 37 i rekkja av årbøker fra det største historielaget i dalen, Ringebu historielag:

Redaksjonen legg tydeleg vekt på å hente inn minnestoff frå barndommen til folk i bygda; om lag ein tredel av boka er slike artiklar. Med trygt minne og godt fortalt er dei tidsbilete med verd utover dei lokale tilhøva,

skriv Asbjørn Ringen

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s