Daily Archives: 7. desember 2013

Kva skjedde i Fron i 1814?

Måndag førstkommande, 9. desember kl 18.30, får du vite mykje om det på Dale-Gudbrands gard. Tore Pryser fortel om Oppland og 1814 med særskild vekt på hendingar i Midtdalen. Han har skrive boka 1814 i Oppland: Bønder, øvrighet og soldater,  der han legg vekt på å sjå 1814-prosessen nedanfrå. Møtet på Dale-Gudbrands gard vert arrangert av Fron historielag, Ringebu historielag og Gudbrandsdalsmusea. Gratis adgang.

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar