Monthly Archives: november 2013

Ostebua som ble skole

fagerhøybokaomslCARL HENRIK GRØNDAHL: Sjølsagt var det galskap å bygge hotell oppå snaufjellet. Fire timer med hest og kjerre etter å ha blitt rodd over Lågen ved Hundorp. Men de nærmet seg femti, disse karene, var fulle av kraft og tro på framtida og så at jernbanen krøp seg nordover. Nervøse og muskelsvake byfolk var i ferd med å oppdage den helsebringende fjellufta. Kanskje satt de over et glass punsj på Aulestad, Knud Bay på Forr og Bjørnstjerne Bjørnson. Kanskje var det slik det foregikk:  -Da er vi enige, du bygger sanatorium på din seter, sa Bjørnson. -Storhaugen sanatorium! sa Knud Bay. -Nja, sa Bjørnson og hevet glasset. -Det må jeg tenke på. Skål! Han tenkte i 10 år og kom tilbake: -Storhaugen er for slapt. Fagerhøi skal det hete! Les meir

Éin kommentar

Filed under Biografiar, Setring, Verksemder

Rektor og prost måtte gå god for lånet

untitled

Gudbrandsdal offentlege landsgymnas kom i gang i det gamle hotellbygget Furuheim i 1946.

ASBJØRN RINGEN: Noe som fikk stor betydning for Vinstra, for Fron, ja, for hele Gudbrandsdalen, er det som i dag heter Vinstra vidaregåande skule. Mange kjenner skolen som Gudbrandsdal gymnas, eller Gudbrandsdal offentlege landsgymnas. Gymnassaken hadde en lang modningstid.

Les meir

Éin kommentar

Filed under Verksemder

Sverre Brenden og kodenamn ”Achilles”

Stirling, eit firemotors britisk bombefly nytta til flyslepp av utstyr.

PER ÅSMUNDSTAD:  Det var ein stor dag for Sverre Brenden da han kom heim til Vinstra den 17. mai 1945, smålåten som han var, fekk dei ikkje mykje ut av han om alle strabasane han var igjennom. Han gjorde sitt som ei plikt mot landet og folket. Enkja hans, Gerd Ingrid, kunne fortelja at han hadde vonde draumar av og til. Dette var seinskadar mange av fridomsheltane leid under. Det er vanskeleg for oss i dag å forstå det blodslitet og spenninga han utsette seg for. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Menn

Frøningar i 30 land

30 landFolk sit over heile verda og les denne bloggen. Vore triveleg om nokon av dykk der ute ga oss eit lite livsteikn – nokre ord om kvar de er og kva de les. Her eller på Facebook-sida. Frå Russland eller Sverige eller Canada eller USA eller….?

Éin kommentar

Filed under Informasjon

Flinke onge

SOLVEIG HAGEN: Stor takk åt 6. klasse ved Kvam skule, som ha seld någåseksti bøk for oss. God hjølp for historielaget, og lummepenger te klassetur neste vår. Flinke onge.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Historielaget alt nå messom…

Klikk på bildet, så ser du at dei har det triveleg.

CARL HENRIK GRØNDAHL: «Men du føle de itte litt gåmmål når du bli avbilda tå Fron historielag?» Kommentar til eit bilde på Facebook-sida til historielaget.  «Væt itte om det føles hælt greit å vera i aldersgruppa som ha kome på bilder i historielaget», skriv ein annan. «Oi, i historielaget….nå følte jeg meg gammel….», ein tredje. «Historielaget alt nå messom…» ein fjerde. «Men å bli tagget av historie-laget da gitt. Dere er vel ikke riktig klar for museum enda?». Samla i få ord: Å vera med på bilde presentert av historielaget er så godt som å bli kysst av døden. Javel.  Her kan det vel vera mange tankar å kose seg med?

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk

Meir enn stor verdi for framtida

årbokgudbrKIRSTI KREKLING: Med avbrot tre år under krigen har Dølaringen og Gudbrandsdal Historielag gjeve ut 81 årbøker.  Det er ei uvurderleg kunnskapsmengde dei frivillege forfattarane har delt med lesarane. Minnestoffet har meir enn stor verdi for framtida. Like over siste årsskiftet var det ikkje lenger muleg å driva det innhaldsrike  bokutsalet på Lillehammer. Det vart merkbar positiv utvikling då laget fekk eit direktesal og personleg kontakt med kundane. Grunnane var mange til at utsalet måtta stengja. Mellom anna den at det ikkje lenger er eit frivilleg distribusjonssystem. Dei trufaste i kvar bygd som kvart år gjekk dør til dør med Årbok for Gudbrandsdalen, fínnest  ikkje  lenger. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur

Fanemysteriet i Kvam

faneKvam Historiske Forening: Denne fana har komme for dagen på Bygdahuset i Kvam. Nokon som veit kva forening som har nytta ho? Vi har ein teori, men vil høyre om nokon veit sikkert kvar ho stammar frå?

Du får svaret her.

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

Jenter i ulykka hos naboen

i heidalePER PRESTGARD: I Heidalé 2013, årboka til Heidal historielag har eit tjugetal artiklar. Dei fleste er skrivi av folk i bygda eller av utflytta heidøler.  Boka av året har ein sterkare kvinneprofil i ljos av 100-årsjubileet for innføring av stemmerett for kvinner. Ein artikkel er om slitaren Jørgine Kvehaugen, som på småbruket i Rindhølgrenda fødte 14 ungar og saman med mannen sørgde for deira oppvekst. Heidal sanitetsforening som starta i 1913 ( men gjekk inn 2008) har fått si historie på trykk med protokollar for dei nesten hundre år som kjeldemateriale. Oddbjørn Evenshaug har ein interessant artikkel om jenter som kom i ulykka ved å føde barn utanfor ekteskap, og om den skremmande behandling dei fekk i samfunnet. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur

Historielaget på fjesboka

facebooksidaFron historielag har fått seg Facebook-side att. Eit supplement til denne heimesida. Facebook er verkeleg eit sosialt medium. Lettare å få til dialog. Bli med og lik.

Frå FB-sida: Anders Bakken: Bra at historielaget er attende på FB. Sammen med den flotte hjemmesida burde det ligge til rette for større engasjement for historielagets arbeid også blant oss litt yngre. Hilsen 32-åring som tenker å melde seg inn etter å ha sett den gode jobben som har blitt gjort med hjemmesida!

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon