Monthly Archives: oktober 2013

Kleberstein i Kvam

untitled

Kleberproduksjonen i Kvam startet i 1931. Ove Sperstad og Harry Stener jobbet der i 1988.

ASBJØRN RINGEN: Kleberproduksjonen i Kvam kom i gang i 1931. Sverre Sætre og Reidar Smestad hadde erfaring fra klebermølla på Lalm før de satte i gang i Kvam. De anla gruve på Haugsetra i Kvamsfjellet, der det også tidligere hadde vært utvunnet kleber, til kokekar, ovner og skorsteiner. Fra fjellet ble kleberen kjørt til bygds, til mølla ved vegen mot Kvamsfjellet. Finmalt talkum gikk bl.a. til takpapp, kunstgjødsel og sparkelstoff. På det meste hadde bedriften 40 fast ansatte, i tillegg kunne 50 – 60 karer være engasjert for å kjøre kleberlass med hest på vinterføre.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder

Ord for dagen

PAUL HENRIK HAGE (frå FB-sida til Fron mållag): Å lage = å prate (mest laust og utan innhald). Å lage ved nokon. Å lagest ved. – Ordet har truleg samanheng med det jyske lave = ymte, meine, tru. Å lage er brukt i Gudbrandsdalen, Folldalen og på Hedmarken.
Hemte bær – eigenleg heimta. Kan og brukast slik: å hemte seg inn att etter sjukdom.  Blå for = viss på (i negativ meining). De ska n vera blå for = Det får han ikkje. Blå = grådig, gjerug, sparsameleg, «passaug» Blå – forsterkande førestaving i ord som blånekke (-nekte), blåheille (-halde).
Blåtak = godt tak eller grep. Blåsur = halvsur (om mjølk). Helesna/elesna = elles. Du lyt tå n dram i kår fot, helesna kjem du te halte.

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Språk

Singer sykurs

untitled

«Andragende av 16.3.1929 av Singer & co Symaskiner AS om lokale for avholdelse
av et kursus til gratis undervisning i bruk av symaskiner i tiden 5 – 14 juni d.å. – salen i 2. etg. Beslutning: Salen i 2. etg stilles til disposisjon i omsøkte øiemed 5-14 juni d.å. mot at ansøgeren betaler rengjøring m.v. saaledes at ingen omkostninger påføres banken.» (Forstanderskapet i Nord-Fron 1929).

Singer lærte dølajentene å sy, og banken stilte lokaler til rådighet. Dette bildet er fra Harpefoss. (Frå boka Bank i bygd og by)

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk