Monthly Archives: oktober 2013

Brent bankbok

untitled

70 hus brant ned i Kvam under kampene i slutten av april 1940. Bildet er fra Kirkevolden.

ASBJØRN RINGEN: Sverre Sætre var en av mange kvamværer som ble husløse da kampene raste i slutten av april 1940. Huset han og familien leide av Oddmar Røssum, var av de 70 bygningene i Kvam som brant ned. I likhet med flere andre familier søkte de tilflukt på setra til Petter Røssum på Låvåsen til kampene var over. Familien mistet alt den eide – bl.a. bankbøker. 2. juli vedtok bankstyret følgende: «Banken går med på at Sverre Sætre faar heve inntil kr 12000 paa bok nr 3429 og 3974 som opgis å være brændt.» (Fra boka Bank i bygd og by)

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar

Fleire ordtak frå Fron

Ordtak2

 

Kommenter innlegget

by | 14. oktober 2013 · 14:43

Denne treguden!

Dalegudbrand1RASMUS STAURI: Frå Maihaugen 1958, da Sør-Fron hadde ansvaret for St. Hansfesten. Spelet om Dale-Gudbrand av Are Stauri vart framført med lokale aktørar. Frå venstre: Torleiv Helling (Tord Istermage), Are Stauri (Dale-Gudbrand), Hans Forr (Kong Olav), Johan Rudihagen (Kolbein Sterke),Olav Snortheim (Biskop Grimkjell). “Nei, her er vår gud som rår for alle ting- han ser på dykk med kvasse augo.- Kvar er nå din gud, Kong Olav?” Stykket gjorde stor lykke. Kanskje var det tid for eit nytt stykke, men denne gongen på Hundorp? Slik gjekk det: Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Folketru, Kunst og handverk, Litteratur

Kulturkveld i Einbusalen!

Ragnvald Einbu Kristningsmøtet på Hundorp

Ragnvald Einbu: Kristningsmøtet på Hundorp

Torsdag 31. oktober kl 1900 i Einbusalen, Dale-Gudbrands Gard, innbyr Fron historielag til kulturkveld med lansering av Fronsbygdin 2013, musikk, film, ei digital historieferd, eit lite dykk i Einbu-bilda, litt om historia til husmannsbruka under Ulberg i Sør-Fron, kaffi og biteti. Velkommen!

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Litteratur, Musikk

Krogenæs

untitled

Ragnvald Krogenæs flyttet til Skåbu etter krigen. Han startet møbelproduksjon i Hundorp Bruks gamle lokaler på Sør-Fron. At Krogenæs havnet på Sør-Fron, er en historie for seg. Reklamemannen Ragnvald Krogenæs slo seg ned i Skåbu rett etter krigen. Det var der han hadde tenkt å realisere sine idéer. Krogenæs så en framtid i å produsere furumøbler for moderne hjem, basert på gammel norsk bondetradisjon. Da han var klar til å bygge en fabrikk, møtte han motbør. Nord-Fron kommune hadde ikke tro på idéene hans og vendte tommelen ned for lånegaranti. Men den aktive ordfører Egil Hernæs på Sør-Fron satt med råderett over restene etter Hundorp Bruk og tok kontakt med Krogenæs. Krogenæs kjøpte hallen med maskiner og inventar samt en skogsbrakke for 132.000 kroner. (Fra boka Bank i bygd og by)

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kunst og handverk, Menn, Verksemder

Triveleg møte på Borg i Kvikne

borg

Roger Slåstuen spelte på hardingfela etter Olav Aasmundstad medan Henning Persen trakterte trekkspelet. Foto: Ragnhild Rolstad Aasmundstad.

Søndag var det kulturkveld på bygdemuseet Borg i Kvikne. Borg er eit hus etter folkehøgskolelæraren, lokalhistorikaren og nynorskmannen Olav T. Aasmundstad 1850-1925. Han testamenterte huset til det frilyndte ungdomslaget i bygda. I seinare tid vart det flytta frå heimplassen hans og sett opp att som museum like ved Kvikne kyrkje. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Kunst og handverk, Litteratur, Menn, Musikk

Fron i Togo og på Færøyene

25land

Kven sit i Togo i Vest-Afrika og les om Fron? Eller i Den dominikanske republikk?

På snaue seks månader har det vore meir enn 20 000 treff frå 25 land i fire verdsdelar på denne bloggen. Lokalhistorie er så mangt. Takk for interessa.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Triveleg og interessant tur langs Skodalsåa! No med fleire bilde!

DSC_0126

Her orienterer Guri Skurdal Tofte (til venstre), Arve Skurdal (med stokk) og Øystein Losnegard (raud og svart jakke) utanfor den gamle smia til Jarleif Haugen. Guri hadde i det heile ei grundig orientering og det vart såleis reklamert skikkeleg for prosjektet.

Det blei ein triveleg og lærerik tur langs Skodalsåa i dag. Primus motor for prosjektet Skodalsåa kulturstig, Guri Skurdal Tofte og medspelar Øystein Losnegard, orienterte først om prosjektet ved Harpefoss Oppvekstsenter. Etterpå gjekk turen vidare oppover til ei smie frå 1800-talet og ei tørrstugu frå 1700-talet. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Verksemder

Nords møbelfabrikk

untitled

Nords møbelfabrikk i Søre Lia 1974. Ivar Nord kom til bygda og overtok sin del av lokalene til Hundorp Bruk. I 1952 fikk han et pantelån på kr 40.000 «mot pant i husene på sin møbelfabrikk og maskinene fra Hundorp Bruk». Nord spesialiserte seg på inventar til hoteller og forretninger og etter hvert til institusjoner. Bedriften produserte også furumøbler til boliger. Nord drev godt i mange år. Da Ivar Nord døde i 1963, overtok fru Dagmar ansvaret. Seinere ble bedriften solgt, og som mange andre i samme bransje, støtte også Nords møbelfabrikk på problemer. I 2003 gikk den overende. Fron Sparebank var sterkt involvert i bedriften og måtte bokføre ett av sine større tap på den konkursen. (Fra boka Bank i bygd og by)

Éin kommentar

Filed under Biografiar, Menn, Verksemder

Fron spelemannslag på NRK

fron-spm-lag

Gamle Fron spelemannslag i 1972. Frå venstre: Harald Haug (Vågå), Arne Vangen (Harpefoss), Ragnar Fosse (Skåbu), Paul Brenna (Ruste), Paul Brenden (Skåbu), Terje Bronken (Vågå), Ola Morken (Ruste), Arne Risdal (Skåbu), Iver Fosse (Skåbu) og i midten fremst, Hans Petter Kleiven (Vinstra). Bildet er teke utanfor Vinstra vidaregåande, truleg i samband Peer Gynt-stemnet. Dette året var det ingen aktivitet i Vågå spelemannslag, og det var derfor Harald Haug og Terje Bronken var med.

I 1974/75 var det faste radioinnslag frå den legendariske Heide-butikken i Skåbu. Det var NRK-mannen Arvid Møller som laga desse programma. Han hadde hytte i fjellbygda og kjende såleis bygdefolket godt. På butikken intervjua han forskjellige personar som var innom. Som regel var det bestemte tema og diskusjonar om ymse ting. I samband med dette vart det spelt musikk frå bygda. Fron spelemannslag hadde ofte øving på Samvirkelagskaféen og det var naturleg å hente musikk frå der. Her spelar dei ein tradisjonell reinlendar frå Fron, Liv i fillom.  Opptaket av NRK-sendinga vart gjort med ein gammal bandspelar, og er derfor ikkje av beste kvalitet.

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk