Daily Archives: 18. oktober 2013

Vinstra sangkor 60 år

Vinstrasangkor1974

Ola Løkken: Etter litt detektivarbeid har eg fått greie på at dette bildet var tatt av Tobben i samband med ei reportasje om Vinstra Sangkor ved 60-årsjubiléet i 1974.  Reportasjen – og bildet – sto i Gudbrandsdølen den 9. november det året. Med Gerd Hagen, Ragnhild Sylte, Margit Løkken, Randi Ottesen, Jens Sundt, Odd-Ivan Iversen, Turid Mehren, Marit Haug, Julius Mehren, Kari Lillegård, Aud Haug, Knut Erik Mehren, Mehren?, Nora Sønsteli, Borgfinn Hvattum (Lysåker), Ingrid Arnekleiv, Paul Brendhaugen, Hjørdis Larsen, Gudbjørg Kvålen, Aina Rolstad, Dagny Karlsen og Gudmund Teigen.

Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Musikk

Eget landssvikoppgjør

untitledASBJØRN RINGEN: Da krigen var over i 1945, måtte Nord-Fron Sparebank gjennomføre sitt eget landssvikoppgjør. To av styremedlemmene og en varamann hadde vært medlemmer i Nasjonal Samling, og de måtte tre ut av styret. Det samme gjaldt begge bankens revisorer og ett medlem av forstanderskapet. Dette var i samsvar med rundskriv fra Bankinspeksjonen, i tråd med tiltak som ble gjort på mange områder i samfunnet. NS-medlemskap var identisk med tap av tillit. Dette ble forøvrig strukket så langt at tidligere NS-medlemmer heller ikke ble godtatt som endossenter på lån fra banken. Det var 79 NS-medlemmer i Nord-Fron, 28 færre enn i Sør-Fron. Men trass i at det var NS-folk i styret, er det ikke tegn til at banken var samarbeidsvillig overfor myndighetene. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder