Daily Archives: 24. september 2013

Kå ska’ oss leva tå da?

ASBJØRN RINGEN: Det verserer mange historier om sjekkbruk, spesielt fra den første tida. For kundene ble det en ny verden, som de fleste satte pris på. Å ha et sjekkhefte var sikrere enn å ha mye kontanter. Dessuten var det mer fleksibelt, du måtte ikke lenger passe på å ha kontanter til enhver tid. For noen få ble det i overkant fleksibelt. Det finnes eksempler på at påtale om overtrekk ble møtt med at «jeg har jo 15 sjekker igjen i heftet». Det hendte at en bankfunksjonær dro ut på bygda for å hente inn igjen et sjekkhefte fra en som ikke burde hatt det. En fortvilet kunde utbrøt da bankfunksjonæren ba om å få tilbake sjekkheftet: – Ta att sjekkhefte’? Men kå ska’ oss leva tå da? De fleste slike saker ble ordnet med smidighet fra bankens side. I styreprotokollene dukker det opp noen få eksempler på at sjekksvindel ble politianmeldt.De aller fleste sjekkbedragere var tilreisende eller gjennomreisende. Sjekkflommen levde i 20 års tid. Den begynte å dabbe av omkring 1990, da kortene overtok mer og mer.(Fra boka Bank i bygd og by)

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder