Monthly Archives: september 2013

Alt du kan høyre!

Maria på sentralen

Maria på sentralen kunne vel og ha mykje å fortelje…

Her fortel dei om møkkakjøring, slakting, matmål, fisking og fritid, originalar og andre skåbyggingar, det gamle seterlivet på Kvamsfjellet, Kviknekyrkja, veving i gamle dagar, overtru i Skåbu, pølsearbeid før i tida, ysting, bjørnejakt, veiding, feiing, måsåtak og det gamle jordbruket i Skåbu, kafédrift i Fron fyrst på 1900-talet, vinterkøyringa i Sødorp, om livet i Sikkilsdalen, om eit jordras i 1927, om gammalt i Sødorp, om Jo Gjende på jakt etter tjuvar, om måsåkøyring og slikt i Kvam, om fornfunn i Skåbu m.m. Du er berre eit klikk unna.

Kommenter innlegget

Filed under Folketru, Informasjon, Jakt og fiske, Jordbruk, Kunst og handverk, Setring

Ordtak i Fron

ordtak

RASMUS STAURI: Ordtak er samla livvisdom i konsentrert form. Fleire av desse ordtaka lever i dag, men mange er sjølvsagt ikkje lenger i levande bruk. Fleire av dei motseier kvarandre, men det er vel berre eit uttrykk for kor mangfaldig opplevinga av livet er? Lær dei og ta dei i bruk! Desse ordtaka er i si tid samla av Even Sveipe (1866-1943) frå Sør-Fron.

Kommenter innlegget

Filed under Kunst og handverk, Litteratur, Språk

Meir om: «Hjelp meg å finne ein gard!»

jota

Garden Jota i Ruste truleg på 1990-talet. Bildet er henta frå Norske Gardsbruk.

REDAKSJONEN: No har amerikanaren Allan Jothen fått bilde og dei opplysningane ein finn i Norske Gardsbruk og Gardar og slekter i Fron. Dessutan har han fått spørsmål om foreldra, besteforeldra og kven som emigrerte til USA osv. Vi jobbar vidare med saka og håpar lesarane også vil kome med innspel.

ALLAN JOTHEN: The Joten farm in 1865 consisted of my gg grandfather Peder Andersen age 52, his 2 daughters Kari and Ronnog, son in-law and grandchildren… it says farm is Joten in the Ruste census district, local parish is Sothorp, Parish area is Nordre Fron.
Peder Andersen 53 emigration date is April 7 1866 to America. his son Ander Pedersen residence shows Joten u.Hougen – migrated to Trondheim March 24 1863 and later after marriage to Sigrid Rasmusdatter Hoem migrated to America.
Your foto may not be accurate!  Thanks for all your efforts.

Éin kommentar

Filed under Informasjon

40 nye bilde på plass

dgnvinstra1970

God jakt.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Snart er boka her – Fronsbygdin 2013!

Det nærmar seg! Fronsbygdin 2013 kjem rundt 1. november. Med eksklusivt stoff frå utgravingane i forkant av E6-utbygginga, leia av Ingar Gundersen frå Universitetet i Oslo. Oppsiktsvekkjande funn er gjort! Her på ein ny film kan du sjå dei. 16 millionar har desse undersøkingane kosta. I ein velskriven artikkel legg Gundersen fram resultata så langt. En ting er sikkert: Dei var meir garva, dei frøningane som budde her før! Mykje å glede seg til i boka.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Du har noko du vil fortelje?

påsketuristarroddheim

Påsketuristar blir sunda over Lågen ved Hundorp før brua kom

RASMUS STAURI: Har du forslag til stoff i Fronsbygdin 2014 eller for seinare år? Vi arbeider med neste års bok for tida. Til inspirasjon legg vi ved  foto av påsketuristar som blir rodd heim. Ta kontakt! Årets bok kjem rundt 1. november. Helsing redaksjonen.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon

Hjelp meg å finne ein gard!

ALAN D  JOTHEN: How do I find an old family farm in the Vinstra area? Is there an e-mail address I can write to?

ANSWER: We have your email-adress. We’ll contact you. The name of the farm?

ALAN D  JOTHEN: The farm name that I am trying to locate is the Joten farm in the Vinstra area.

REDAKSJONEN: Er det nokon som kan hjelpe han med informasjon og bilde? Redaksjonen har epost-adressa hans.

REDAKSJONEN: No har vi sendt han bilde og opplysningar frå Norske Gardsbruk og Gardar og slekter i Fron. Dessutan har han fått ein del spørsmål som vi må ha svar på for å kome vidare.

Éin kommentar

Filed under Informasjon

Arbeid og fritid i Skåbu i gamle dagar

skåbu-kolasj

                                                                                                                                                        Illustrasjonsfoto

Før i tida var jordbruk, jakt og fiske det viktigaste næringsgrunnlaget i fjellbygda Skåbu. I dag står dette att berre som attåtnæring og hobby. Sjølv om det var lange arbeidsdagar og mykje slit, hadde dei faktisk litt fri også. Her fortel Paul Brenden og Torger T. Risdal om både arbeid og fritid i det gamle Skåbu.

Kommenter innlegget

Filed under Jakt og fiske, Jordbruk

Kå ska’ oss leva tå da?

ASBJØRN RINGEN: Det verserer mange historier om sjekkbruk, spesielt fra den første tida. For kundene ble det en ny verden, som de fleste satte pris på. Å ha et sjekkhefte var sikrere enn å ha mye kontanter. Dessuten var det mer fleksibelt, du måtte ikke lenger passe på å ha kontanter til enhver tid. For noen få ble det i overkant fleksibelt. Det finnes eksempler på at påtale om overtrekk ble møtt med at «jeg har jo 15 sjekker igjen i heftet». Det hendte at en bankfunksjonær dro ut på bygda for å hente inn igjen et sjekkhefte fra en som ikke burde hatt det. En fortvilet kunde utbrøt da bankfunksjonæren ba om å få tilbake sjekkheftet: – Ta att sjekkhefte’? Men kå ska’ oss leva tå da? De fleste slike saker ble ordnet med smidighet fra bankens side. I styreprotokollene dukker det opp noen få eksempler på at sjekksvindel ble politianmeldt.De aller fleste sjekkbedragere var tilreisende eller gjennomreisende. Sjekkflommen levde i 20 års tid. Den begynte å dabbe av omkring 1990, da kortene overtok mer og mer.(Fra boka Bank i bygd og by)

Kommenter innlegget

Filed under Verksemder

Knut Kvidaland og Sør Fron kyrkje

knutkvidaland

Tidlegare sokneprest i Sør-Fron Knut Kvidaland

RASMUS STAURI: Tidlegare sokneprest Knut Kvidaland i Sør-Fron døydde brått  på ei tenestereise til Bangladesh nyleg. Les minneord. Han vart berre 52 år. Familien reiste frå Sør-Fron i 2009, men kom ofte attende til bygda på besøk. Knut og kona Berit og dei tre gutane fekk mange og gode vener her. Prestefamilien tok imot folket og folket tok imot dei. Som eit uttrykk for nettopp dette fekk Berit og Knut Kvidaland  Kulturprisen for Sør-Fron i 2006. Knut var prest i beste folkeopplysnings-tradisjon, og han spreidde glede og kunnskap, hadde humor og humør og kom nært innpå folk. Han blir hugsa og takka.

I Fronsbygdin 2004 skreiv han denne artikkelen om fondveggen – veggen med inngangsportalen – til Sør-Fron kyrkje. Les meir

Kommenter innlegget

Filed under Biografiar, Folketru, Kunst og handverk, Menn